Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Ceník placených služeb

ceník placených služeb
cena 
drogy a léčiva - cílený imunochemický záchyt 776 Kč
identifikace neznámé látky pomocí plynové chromatografie s hmotovou spektrometrií 6 603 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz kapalinovou chromatografií s detekcí diodového pole 2 846 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz TLC 1 473 Kč
extraktivní látky - průkaz TLC v tělních dutinách 2 876 Kč
extraktivní látky - stanovení GC 2 149 Kč
extraktivní látky - stanovení pomocí kapalinové chromatografie 2 857 Kč 
stanovení látek spektrofotometricky po jednoduché úpravě vzorku 223 Kč
těkavé látky - průkaz GC 2 801 Kč
těkavé látky - stanovení GC 1 451 Kč
LC-MS analýza po jednoduché úpravě vzorku 3 804 Kč
zpracování orgánů pro další analytické postupy 742 Kč
izolace látky pro cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou  spektrometrií 706 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 2 632 Kč
izolace látky a příprava kalibrátorů pro stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 2 189 Kč
extraktivní látky - stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 5 622 Kč
podrobná lékařská zpráva 370 Kč

 

Zkouška na alkohol v krvi
2.kontrolní metoda na stanovení alkoholu 108 Kč
ethanol-specifické stanovení plynovou chromatografií 685 Kč

794 Kč
Ceny bez osobních nákladů (pro soudní znalce)
drogy a léčiva - cílený imunochemický záchyt 541 Kč
identifikace neznámé látky pomocí plynové chromatografie s hmotovou 3 576 Kč
ethanol-specifické stanovení plynovou chromatografií 503 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz kapalinovou chromatografií s detekcí diodového pole 1 683 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz TLC 879 Kč
extraktivní látky - průkaz TLC v tělních dutinách 1 464 Kč
extraktivní látky - stanovení GC
1 153 Kč
extraktivní látky - stanovení pomocí kapalinové chromatografie 1 691 Kč
stanovení látek spektrofotometricky po jednoduché úpravě vzorku 89 Kč
těkavé látky - průkaz GC 1 167 Kč
těkavé látky - stanovení GC 862 Kč
2. kontrolní metoda na stanovení alkoholu 50 Kč
ethanol-specifické stanovení plynovou chromatografií 503 Kč
izolace látky pro cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 454 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 1 119 Kč
izolace látky a příprava kalibrátorů pro stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 1 421 Kč
extraktivní látky - stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 2 268 Kč
LC-MS analýza po jednoduché úpravě vzorku 2 009 Kč
zpracování orgánů pro další analytické postupy 403 Kč
Ceny bez osobních nákladů (pro policii)
drogy a léčiva - cílený imunochemický záchyt 562 Kč
identifikace neznámé látky pomocí plynové chromatografie s hmotovou spektrometrií
5 015 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz kapalinovou chromatografií s detekcí diodového pole 2 162 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz TLC 1 120 Kč
extraktivní látky - průkaz TLC v tělních dutinách 2 183 Kč
extraktivní látky - stanovení GC
1 632 Kč
extraktivní látky - stanovení pomocí kapalinové chromatografie 2 170 Kč
stanovení látek spektrofotometricky po jednoduché úpravě vzorku 169 Kč
těkavé látky - průkaz GC 2 125 Kč
těkavé látky - stanovení GC 1 103 Kč
2. kontrolní metoda na stanovení alkoholu 90 Kč
ethanol-specifické stanovení plynovou chromatografií 583 Kč
izolace látky pro cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 535 Kč
extraktivní látky - cílený průkaz plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 1 998 Kč
izolace látky a příprava kalibrátorů pro stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 1 661 Kč
extraktivní látky - stanovení plynovou chromatografií s hmotovou spektrometrií 4 266 Kč
LC-MS analýza po jednoduché úpravě vzorku 2 888 Kč
zpracování orgánů pro další analytické postupy 562 Kč
pořízení výpisu z pitevního protokolu pro pozůstalé 380 Kč 
uložení zemřelých v ústavu soudního lékařství - 1 den 400 Kč
provozní náklady při pitvě zemřelého 1 080 Kč
provozní náklady při zpracování znaleckého posudku 84 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí pro potřeby pojišťovny 390 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí, sdělení hladiny alkoholu v krvi pro potřeby pojišťovny 950 Kč
poplatek za sdělení příčiny úmrtí, sdělení hladiny alkoholu v krvi a toxikologické vyšetření pro potřeby pojišťovny 1 430 Kč
vyšetření krevní skupinové příslušnosti v systému ABO/H/, MN, Rh 525 Kč
z toho séra 45,60 Kč
Vyhledání a pořízení kopie zdravotnické dokumentace
- v rozsahu do 5 kopií 40 Kč
- v rozsahu do 30 kopií 150 Kč
- každá další kopie nad 30 kopírovaných stran 3 Kč
Recepce, informace pro pozůstalé 597 371 705
Laboratoř 597 371 718

Přednosta

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.

Tel: 597 371 708
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@aWdvci5kdm9yYWNla0Bmbm8uY3o%3D

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Petr Handlos, Ph.D.

Tel: 597 371 710
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cGV0ci5oYW5kbG9zQGZuby5jeg%3D%3D

Vedoucí laborant

Bc. Romana Obadálková

Tel: 597 371 718
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cm9tYW5hLm9iYWRhbGtvdmFAZm5vLmN6