Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Ústav radiodiagnostický FNO a LF OU

Ústavu radiodiagnostiky bylo Ministerstvem zdravotnictví, na začátku roku 2009, uděleno rozhodnutí o akreditaci pro specializační vzdělávání v oboru "Radiologie a zobrazovací metody". Pro zapsání se na povinnou 4-týdenní stáž na akreditovaném pracovišti magnetické rezonance, angiografickém pracovišti či na pracovišti intervenční radiologie, klikněte na odkaz Odborná veřejnost - Vzdělávání.

Radiodiagnostický ústav disponuje moderní technikou na CT pracovišti, na pracovišti vaskulárních intervencí, na mamografickém a na pracovišti magnetické rezonance. Tato pracoviště jsou navzájem propojena a v rámci nemocničního informačního systému dochází k využití systému PACS i na klinických pracovištích v rámci multidisciplinární spolupráce. Bez nadsázky lze říci, že dokážeme zobrazit a hodnotit všechny části lidského těla všemi známými zobrazovacími metodami všem pacientům bez rozdílu věku.

Náš pracovní tým je tvořen zkušenými profesionály: kvalifikovanými lékaři, radiologickými asistenty a specializovanými sestrami. Klienty jsou ambulantní i hospitalizovaní pacienti klinik i oddělení FNO, dále pacienti obvodních lékařů a ambulantních specialistů blízkého i vzdálenějšího okolí. V mnoha směrech je působnost ústavu nadregionální. Denně projde našimi pracovišti až 500 pacientů. Přednášková a publikační činnost pracovníků RDG ústavu je rozsáhlá, nejen z oblasti radiodiagnostiky, ale mnoho přednášek i publikací je mezioborových.

Mamografický screening Objednání online
Mamografický screening
Mamografický screening 597 374 083

Seznam ambulancí Ústav radiodiagnostický

Seznam ambulancí tohoto pracoviště
Objednání k vyšetření 597 374 026

Přednosta

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

Tel: 597 374 133
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cGF2ZWwuZWxpYXNAZm5vLmN6

Vedoucí laborant

Mgr. Michaela Pomaki, MBA

Tel: 597 374 132
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bWljaGFlbGEucG9tYWtpQGZuby5jeg%3D%3D