Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Struktura pracoviště

Kontakt:

597 372 321
597 372 322

Bioptická laboratoř

Histopatologická diagnostika bioptického materiálu (tj. materiálu odebraného za účelem stanovení diagnózy z tkání živých pacientů) představuje cca 70 % náplně práce pracoviště. V bioptické laboratoři probíhá příjem a základní zpracování bioptického materiálu včetně peroperačních vyšetření.


Kontakt:
597 372 320

Cytologická laboratoř

Laboratoř provádí vyšetření buněk z veškerých tkání těla, zejména pak cytologická vyšetření plic, likvoru, moči, slinných žláz, štítné žlázy, GIT, prsů. Jedná se nejen o tenkojehlovou aspirační biopsii, ale také o cytologie otiskové, eventuálně získané brushem a výplachem.


Kontakt:
597 372 300

Laboratoř speciálních metod

V laboratoři se provádí speciální barvící a impregnační metody jako jsou např. metody k průkazu tkáňových struktur, polysacharidů, pigmentů, bakterií či anorganických látek.


Kontakt:

597 372 308

Imunohistochemická laboratoř

V laboratoři se provádí imunohistochemické a imunocytochemické metody ke zpřesnění diagnostiky nádorových onemocnění, k určení jejich histogeneze, popř. prediktivních a prognostických faktorů. Pro standardizaci metodik je plně využíván barvící automat pro imunohistochemii.


Kontakt:
597 372 302

Přípravna elektronové mikroskopie

Zde se připravují biologické vzorky pomocí složitých technik k prohlížení v elektronovém mikroskopu.


Kontakt:
597 372 320

Nekroptická laboratoř 

V laboratoři se provádí standardní histologické zpracování tkání odebraných při pitvě zemřelých za účelem stanovení příčiny úmrtí. K upřesnění diagnóz se využívají speciální barvení a imunohistochemická vyšetření prováděná na úseku speciálních metod.

 

Kontakt:
597 372 312
597 372 313

Pitevna 

Ústav patologie zajišťuje patologicko-anatomické pitvy zemřelých ve FNO a LDN Klokočov.