Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Pneumopatologie

Pneumopatologie

(doc.MUDr.et MVDr.Jozef Škarda,Ph.D.,Ph.D., MUDr.Patricie Delongová)

Vyšetřujeme  cytologický  i bioptický materiál z bronchoskopických odběrů a také z torakoskopických biopsií. K odlišení primárních plicních tumorů od metastáz využíváme standardního panelu doporučených  imunohistochemických metod. Hodnotíme také chirurgické resekáty karcinomů plic a nádorové afekce pleury z jehlových biopsií pomocí imunohistochemie.

Nádorové léze  pleury vyšetřujeme z chirurgických vzorků a  také jehlových biopsií za pomocí imunohistochemie. Důležité je zde odlišení mezoteliálního a epiteliálního původu zachycených elementů eventuálně určení primárního origa metastazujícího karcinomu.

Diagnostika nenádorových lézí  probíhá  na cytologické i histologické a histochemické  úrovni. V rámci diferenciální diagnostiky  bronchiálního  astmatu  vyšetřujeme bronchoskopické  vzorky z bronchiální sliznice, kde se při hodnocení zaměřujeme na stanovení přítomnosti hyperplazie pohárkových buněk v epiteliálním krytu, morfometrii bazální membrány, charakteru zánětlivého infiltrátu, přítomnost hyperplazie bronchiálních slinných žlázek a slizniční svaloviny.

Všechna vyšetření jsou prováděna v úzké klinické  spolupráci s pneumology,  rentgenology a hrudními chirurgy ( Vybrané případy jsou probírány v rámci klinicko-patologických seminářů).