Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Patologie GIT

Vyšetřování patologických procesů v gastrointestinálním traktu patří mezi rutinně prováděná vyšetření na ÚP FNO. Ve spolupráci s interní klinikou vyšetřujeme převážně vzorky odebrané endoskopickým přístupem se zaměřením na zánětlivé léze GIT od jícnu po konečník jako jsou ezofagitidy, gastritidy se stanovením kolonizace Helicobacter pylori, glutenové enteropatie, ulcerozní kolitidy a Crohnova choroba. Na žádost kliniků u střevních zánětlivých procesů stanovujeme přítomnost CMV jednak imunohistochemicky a následně ověřením pomocí PCR zasláním vzorku na Zdravotní ústav Ostrava.

Další širší oblastí vyšetření jsou prekancerozní léze GIT (dysplázie, adenomy) nebo již samotné maligní tumory epitelového (adenokarcinomy), mezenchymálního (GIST) i hematologického původu (lymfomy).

Ve spolupráci s chirurgickou klinikou pak vyšetřujeme převážně velké resekáty, nejčastěji s maligní etiologií hlavně z oblastí tlustého střeva i žlučových cest.

Součástí vyšetření adenokarcinomů jsou RAS mutace vyšetřované v naší spolupracující referenční laboratoři (CGB laboratoř) a na vyžádání klinikem též vyšetření proteinů mikrosatelitové instability (MSI) prováděné imunohistochemickými metodami na našem pracovišti.