Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Neuropatologie

(MUDr. Mária Wozniaková, prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.)

Naše pracoviště je součástí komplexního neuroonkologického centra ve FNO, kde spolupracujeme s neurochirurgy, radiology a onkology a v týdenních intervalech se účastníme multidisciplinárních seminářů. Ročně provádíme cca 500 bioptických vyšetření primárních a metastatických nádorů CNS včetně páteře a odběrů z endoskopické chirurgie baze lební (operace hypofýzy, atd.), a to i u dětských pacientů. K jejich přesné diagnostice využíváme široký panel imunohistochemických vyšetření. Provádíme i peroperační vyšetření na zmrzlo.

V týmové spolupráci s CGB laboratoří a.s. využíváme u primárních nádorů (gliomy a meningiomy) molekulárně genetické vyšetření k predikci jejich chování (kodelece 1p19q, IDH status, kombinovaná delece 1p a monozomie 14) a odpovědi na léčbu (metylace MGMT).