Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Nefropatologie

(MUDr. Pavel Hurník)

Součástí vyšetření na ÚP FNO je histopatologické vyšetření renálních biopsií zejména transplantovaných ledvin. V rámci tohoto posouzení jsou sledovány změny asociované s rejekcí graftu příjemcem.  Jsou sledovány změny typické pro rejekci akutní nebo chronickou. Pomocí imunohistochemického a imunofluorescenčního vyšetření je pozorována přítomnost depozit podjednotky komplementu C4d typickou pro humorální rejekci. Specifická stromální, intratubulární kulatobuněčná celulizace či vaskulární postižení typické pro rejekci celulární a další histopatologické znaky jsou sledovány pomocí optimalizovaných histochemických barvení, převzatých z Pracoviště klinické a transplantační patologie, IKEM, Praha. Součásti standardního protokolu je IHC barvení na průkaz polyomaviru ev. CMV. Zpracovaný materiál je pravidelně konzultován na Ústavu klinické a molekulární patologie FN Olomouc.