Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Nádory hlavy a krku

(MUDr. Pavel Hurník)

Na našem pracovišti se díky úzké spolupráci s Klinikou ústní, čelistní a obličejové chirurgie věnujeme i díky grantové činnosti a meziregionální spolupráci možnostem objasnění faktorů vedoucích k perineurální invazi nádorů skvamózního karcinomu hlavy a krku, snažíme se přispět k poznání principu molekulárních okrajů v chirurgické terapii a dále spolupracujeme na tématech patogeneze ankylóz, případně zubních cyst.

Byla sestavena multioborová kooperativní skupina věnující se diagnostice nádorových onemocnění, ale např. i v oblasti leukoplakií dutiny ústní.