Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Molekulárně genetická diagnostika

Molekulárně genetická diagnostika se provádí v laboratoři molekulární patologie.

  • Provádění vyšetření chromozomů klasickou cytogenetickou analýzou
  • Provádění cytogenetické analýzy periferních lymfocytů
  • Provádění vyšetření chromozomů metodou FISH
  • Provádění microarray analýz
  • Provádění molekulárně genetických vyšetření metodami reverzní hybridizace
  • Fragmentační analýzy pomocí kapilární elektroforézy
  • MLPA
  • Real-time PCR
  • Přímé sekvenace dle Sangera
  • Masivní paralelní sekvenace