Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Kurz gynekologické cytologie

V součinnosti s Ústavem patologie LF Ostravské univerzity se naši pracovníci podílí na výuce v certifikovaném kurzu Gynekologická cytologie.

Ostravská univerzita získala první akreditaci pro výuku cytotechnologie zaměřenou na cervikovaginální cytologii v rámci screeningu karcinomu děložního hrdla v roce 1991. Opakovaně se daří akreditaci obhajovat a do roku 2019 kurz absolvovalo už 398 účastníků.

Ústav patologie LF OU se dlouhodobě věnuje onkologické cytologické diagnostice. Pracovní tým zahrnuje 12 odborníků z oborů patologie, gynekologie, imunologie, genetiky, histologie a kvalifikované laboratorní pracovníky. Kurzy byly dříve uskutečňovány v objektu Ústavu patologie LF OU v Ostravě – Zábřehu v mikroskopickém sále, později se přesunuly do prostor Ústavu patologie FN Ostrava. O účast v kurzu je stále velký zájem, protože certifikát MZ ČR po ukončení tohoto kurzu opravňuje podílet se na cervikovaginálním screeningu. Touto aktivitou se Ústav patologie zařadil mezi významná centra v ČR, která se podílí na prevenci nádorových onemocnění.

V současné době je o výuku Gynekologické cytodiagnostiky velký zájem, i když cytologické laboratoře pro gynekologickou cytologii se nachází převážně v privátních organizacích.