Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Informace pro pozůstalé

Vaše dotazy zodpoví zaměstnanci pohřebního ústavu nebo zaměstnanci Ústavu patologie FN Ostrava, telefonní číslo: 597 372 311.

 

Doklady a cennosti zemřelého

 • Občanský průkaz zemřelého ve FN Ostrava je zasílán matrikám Městských úřadů v sídle zdravotnického zařízení, kde pacient zemřel.
 • Cenné věci zemřelého, které nebyly předány pozůstalým, jsou součástí dědického řízení a až do doby jeho ukončení (vydání usnesení s doložkou nabytí právní moci) jsou uloženy v trezoru, v Pokladně na Domově sester FNO.
 • Skončení dědického řízení a jména dědiců, kterým mají být věci po zemřelém vydány, sdělí příslušný soud také Právnímu oddělení naší nemocnice, které označeným dědicům zajistí jejich zaslání, případně vydání do vlastních rukou.

 

Úmrtní listy

 • Zemřelí ve FN Ostrava: matrika Městského úřadu v Ostravě-Porubě, Vřesinská 1/8, telefonní číslo: 599 480 111.
 • Zemřelí v LDN Klokočov: matrika Městského úřadu ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7, telefonní číslo: 556 312 200.
 • Oba zmíněné úřady podávají bližší informace o termínu a způsobu předání úmrtních listů.

 

Informace o příčině úmrtí

 • Osoba blízká má právo získat informace o zemřelém příbuzném, pokud to on sám za svého života nezakázal. Osobou blízkou se dle platné legislativy rozumí příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manžel či registrovaný partner konkrétního zemřelého. Jiné osoby v poměru rodinném či obdobném (prarodiče, strýc, teta, švagr, bratranec, sestřenice, druh, družka) se za navzájem blízké považují, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně považovala za újmu vlastní.
 • Informace lze získat:
 1. Od ošetřujícího lékaře zemřelého nebo vedoucího lékaře oddělení, kde došlo k úmrtí. Na oddělení jsou definitivní výsledky pitvy odesílány do dvou měsíců od jejího provedení, pokud si složitost vyšetření nežádá delší dobu (složitější laboratorní vyšetření, konzultace apod.).
 2. Od praktického lékaře zemřelého. Praktickým lékařům jsou duplikáty pitevní diagnózy zasílány pouze po jejich předchozím vyžádání.
 3. Po podání písemné žádosti na sekretariát Ústavu patologie.
 • Ústav patologie nesděluje výsledky telefonicky ani emailem.

 

Jak podat žádost o kopii zdravotnické dokumentace

 • Vyplněnou a podepsanou Žádost o zhotovení kopie zdravotnické dokumentace  na Ústav patologie lze podat osobně, poštou, emailem, telefonicky.
 • Žádosti vyřizujeme do 30 dnů od jejich obdržení.
 • Předání kopie pitevního protokolu probíhá osobně na sekretariátu Ústavu patologie s vědomím přednosty ústavu.
 • Při převzetí kopie žadatel vyplní čestné prohlášení, že je osoba blízká a prokáže se občanským průkazem. Pokud se vyskytnou pochybnosti o věrohodnosti dokladu či o tom, že žadatel je osoba blízká, žádost se postoupí legislativně právnímu odboru.
 • Za kopie je požadována úhrada dle ceníku FNO.

 

Žádost o upuštění od pitvy

 • Od pitvy lze upustit, pokud zástupce pacienta nebo osoba blízká projevila prokazatelný nesouhlas s provedením pitvy.  K tomu slouží Žádost o upuštění od pitvy,  kterou je nutno odevzdat na Ústav patologie. Tento nesouhlas zůstává součástí zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém. 
 •  Žádosti nemusí být vyhověno. O provedení / neprovedení pitvy rozhoduje prohlížející lékař a/nebo lékař provádějící pitvu. 

Vystavení těla zemřelého

 • Vystavení těla zemřelého v prostorách ÚP není možné. Není-li vydán zákaz otevření rakve, vystavení zemřelého je plně v kompetenci pohřební služby, u které byl sjednán pohřeb.
 • V případě úmrtí na infekční nemoc vydává Ústav patologie „zákaz otevření rakve" . Seznam infekčních nemocní

Pohřeb

 • Při vyřizování pohřbu bude Vámi vybraný pohřební ústav požadovat: občanský průkaz objednatele pohřbu, List o prohlídce zemřelého nebo jakýkoli osobní doklad zemřelého (rodný list nejčastěji), ošacení pro zemřelé.
 • Poplatek za uložení těla zemřelého je zahrnut v celkové částce za služby poskytnuté příslušným pohřebním ústavem.

Více informací na http://www.pohreb.cz

 

Kontakty na pohřební služby v Ostravě a okolí

 PS Acordia

Slezská Ostrava, tel. 596 248 460

 PS Concordia

Ostrava Vítkovice, tel. 596 614 560

 PS Dáša

Ostrava 1, tel. 596 118 151

 PS Charitas

Nová bělá, tel. 596 731 195

 PS Charón

Ostrava Poruba, tel. 596 923 709

 PS Charón

O.-Mar.Hory, tel. 596 626 594

 PS Breuer, s.r.o

Hlučín, tel. 595 042 775

 PS Dominus

Hlučín, tel. 595 041 207

 PS Alfa

Opava, tel.553 668 655

 PS Rudolf Dybowicz

Opava, tel. 553 797 041

 PS Stanislav Novosad

Opava, tel. 553 718 611

 PS Anubis, Šárka Suchánková

Havířov, tel. 800 214 221

 PS Aron

Havířov, tel. 596 815 131

 PS Marie Mejstříkové

Havířov, tel. 596 811 231

 PS Pieta

F.-Místek, tel. 558 432 204

 PS Jiří Bača

F.-Místek, tel. 603 272 789

 PS Hajduková

Jablunkov, tel. 558 357 404

 PS Jan Sadový

Jablunkov, tel. 558 341 615

 PS Janišíková Alena

Český Těšín, tel. 558 712 380

 PS Credo, s.r.o.

Český těsín, tel. 605 009 999

 Moravská PS v Šumperku

Šumperk, tel. 583 212 851

 PS Misericordia

Olomouc, tel. 585 223 290

 PS Olšanská

Rožnov p. Radhoštěm, tel.571 654 797

 PS Karel Reček

Frenštát p. Radhoštěm, tel. 556 835 626

 PS Karel Hradil

Frýdlant n. Ostravicí, tel. 558 677 300

 PS Bohumír Kukuczka

Třinec, tel. 558 330 250

 PS Libor Smetana

Odry, tel. 556 731 456

 PS Jan Žárský

Vsetín, tel. 603 547 154

 PS Agnes, p.Škrobánek

Studénka, tel. 556 401 255

 PS St.Agnes

Bílovec, tel. 556 410 810

 PS Tereza Mixová

Hranice, tel. 581 694 110

 PS Obelisk (T.Mixová)

Nový Jičín, tel. 800 100 788

 PS Balarinová Iveta, f.o.

Starý Bohumín, tel. 596 012 566

 PS Orlová, spol. s.r.o.,Jar.Doffek

Orlová, tel. 596 511 018

 PS Zdena Černínová

Karviná-Ráj, tel. 596 311 251

 PS Böhmová

Kopřivnice, tel. 556 812 944

 PS Františka Krejšího

Bruntál, tel. 603 503 386

 PS Nova, Jaroslav Stachovec

Krnov, tel. 554 611 792

 PA Omega, Miroslav Kozílek

Krnov, tel.554 614 611

 PS Petr Míček

Žermanice, tel. 605 948 320

 PS Jiří Grigier

Vítkov, tel. 556 300 437

 PS František Filip

Rýmařov, tel. 554 212 572