Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Hematopatologie a biopsie kostní dřeně

(MUDr. Vladimír Židlík, MIAC)

Diagnostika hematologických onemocnění je velmi široká a zdaleka se netýká pouze běžného histologického vyšetření dodaných vzorků, i když morfologie je ve většině lézí stále vyšetřením nejdůležitějším. Jde o komplexní diagnostický proces, při kterém využíváme spolupráce se specializovanými laboratořemi, kterými jsou Spadia Lab (průtoková cytometrie) a CGB laboratoř (vyšetření klonality, cytogenetika a molekulární genetika).

Spektrum diagnóz zasahuje od reaktivních a zánětlivých lézí po maligní hematologická onemocnění typu leukémií a lymfomů, pro jejichž typizaci aplikujeme širokou paletu imunohistochemických protilátek, které neustále dle potřeby doplňujeme.

Provádíme také vyšetření kostní dřeně v celém spektru hematoonkologické diagnostiky pro Oddělení hematoonkologie nemocnice Havířov a dále v omezené míře pro Kliniku hematoonkologie FNO a Kliniku dětského lékařství FNO.

Je důležité poznamenat též spolupráci s konzultujícími pracovišti, kterými jsou v prvé řadě Ústav patologie FN Olomouc a dále Ústav patologie FN Brno (Bohunice).