Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Ceník placených služeb

ceník placených služeb
cena
uložení zemřelých v ústavu patologie - 1 den 400 Kč
kůže - névy, hemangiomy, fibroep, polypy, veruky 450 Kč
basaliom 800 Kč
melanom 4 850 Kč
dermatofibrom 950 Kč
endoskopický vzorek - normální nález 900 Kč
- benigní změny, zánět 1 200 Kč
- malignita 1 500 Kč
za každé další 2 vzorky 600 Kč


imunohistochemické vyšetření - za každý marker 525 Kč
veterinární vyšetření (biopsie, cytologie)
500 Kč
stanovení diagnózy 4. stupně obtížnosti z jiného pracoviště 4 670 Kč
Vyhledání a pořízení kopie zdravotnické dokumentace
- v rozsahu do 5 kopií 40 Kč
- v rozsahu do 30 kopií 150 Kč
- každá další kopie nad 30 kopírovaných stran 3 Kč

Částka za výkony zde neuvedené je individuálně vypočítána dle charakteru vyšetřovaného materiálu a konkrétních požadavků žadatele ve spolupráci s Útvarem náměstka ředitele pro ekonomiku a finance. Bližší informace podá vedoucí laborantka nebo sekretariát Ústavu patologie.