Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Transplantační centrum

Transplantační centrum Fakultní nemocnice Ostrava je jedním ze 7 specializovaných pracovišť v České republice, oprávněných k uskutečňování transplantačního programu. Transplantační program si dává za cíl nahradit funkci selhávajícího životně důležitého orgánu a zlepšit kvalitu života.

Ostravské transplantační centrum zajišťuje

 • zařazení pacientů čekajících na transplantaci ledviny do čekací listiny (Národní registr osob čekajících na transplantaci, tzv. “waiting list“), předtransplantační a potransplantační péči o tyto pacienty
 • provádění odběrů orgánů určených k transplantaci ze zemřelých i žijících dárců
 • diagnostiku a provedení transplantací ledvin ze zemřelých dárců
 • program příbuzenských transplantací.

Transplantační medicína je medicínou s velkou perspektivou a zahrnuje v sobě nejen vlastní transplantaci orgánů a potransplantační péči, ale vždy i odběry orgánů.

Transplantační centrum FN Ostrava zajišťuje transplantace ledvin ze zemřelých i žijících dárců pacientům v konečném stadiu selhání ledvin. Tito nemocní jsou zařazeni k pravidelné hemodialyzační léčbě ve spádových hemodialyzačních střediscích. Lékaři (nefrologové HDS) odesílají pacienty vhodné k zařazení do čekací listiny na transplantaci ledviny k vyšetření v Nefrologické ambulanci Interní kliniky a Transplantační a cévní ambulanci FN Ostrava. Na čekací listině našeho regionu je zapsáno cca 80 pacientů.

Transplantace ledviny je nejúčinnější léčbou chronického selhání ledvin. V porovnání s dialyzační léčbou zdvojnásobuje předpokládanou dobu přežití. Transplantace ledviny ze živého dárce vede k výrazně lepším výsledkům než transplantace ze zemřelého dárce. Doba čekání na transplantaci je silný nezávislý faktor negativně ovlivňující mortalitu i přežívání pacientů s ledvinným selháním. Optimální je provedení transplantace ledviny preemptivně, tj. ještě před zahájením chronické dialyzační léčby.

Kromě transplantační činnosti zajišťuje Transplantační centrum odběry orgánů určených k transplantaci jak ze zemřelých, tak i ze žijících dárců. Informace o potencionálních dárcích z regionálních zdravotnických zařízení přijímají koordinátoři TC, kteří mají nepřetržitou službu. Odběry ledvin ze žijících dárců jsou prováděny nejmodernější laparoskopickou metodou. Transplantační i odběrová činnost centra je v plném souladu s platnou legislativou.

Současná legislativa ČR vychází z předpokládaného souhlasu občanů k provedení odběru orgánů k transplantačním účelům. V případě nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů je nezbytné provést registraci do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů. Podrobné informace o postupu jsou uvedeny na internetové adrese http:// www.nrod.cz.

Transplantační centrum je pracovištěm velmi specifickým - jeho hlavní úlohou je precizní a rychlá koordinace činnosti odběrových a transplantační týmů složených z lékařů a středních zdravotnických pracovníků dalších klinik a oddělení, a to jak při diagnostice smrti mozku potencionálního dárce, tak i při vlastní odběrové nebo transplantační činnosti.

Jedná se o tato pracoviště

 • Anesteziologicko-resuscitační klinika
 • Chirurgická klinika
 • Transplantační JIP Interní kliniky
 • Neurologická klinika
 • Ústav radiodiagnostický
 • Klinika nukleární medicíny
 • HLA laboratoř Krevního centra
 • Oddělení operačních sálů
 • Ústav patologie.

Seznam ambulancí Transplantační centrum

Seznam ambulancí tohoto pracoviště
Klikněte pro více informací

Vedoucí lékař

MUDr. Pavel Havránek

Tel: 597 374 079
Tel: 602 542 012
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cGF2ZWwuaGF2cmFuZWtAZm5vLmN6

Koordinátor

PhDr. Dana Streitová, Ph.D.

Tel: 603 882 709
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@ZGFuYS5zdHJlaXRvdmFAZm5vLmN6

Mgr. Pavol Švec

Tel: 603 882 709
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cGF2b2wuc3ZlY0Bmbm8uY3o%3D

Mgr. Tomáš Glac

Tel: 603 882 709
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@dG9tYXMuZ2xhY0Bmbm8uY3o%3D

Mgr. Klára Rusková

Tel: 603 882 709
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@a2xhcmEucnVza292YUBmbm8uY3o%3D

Sekretariát

Tel: 597 375 156