Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

DIALOG Rozvoj znalostí a dovedností v komunikaci zdravotnických pracovníků s pacientem

Vedoucí projektu

Ing. Ondřej Fuxa, MBA., IPVZ Praha.

Řešitel

Fakultní nemocnice Ostrava.

Spoluřešitel

  • IPVZ Praha.
  • DC VISION s.r.o.

Poskytovatel

Moravskoslezský kraj – Operační program Rozvoj lidských zdrojů 3.3.3.

Období realizace

1. 1. 2007–30. 6. 2008.

Anotace

Cílem je realizovat ucelený vzdělávací program v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků s tématem zlepšení komunikace mezi zdravotnických pracovníkem na jedné straně a pacientem na straně druhé. Projekt spojuje klasický přístup ve vzdělávání s novými přístupy moderního elektronického vzdělávání - e-learningu. Cílem projektu je vyvinout vzdělávací modulární systém, který bude zaměřen na následující konečné příjemce:

  • zdravotničtí pracovníci lékařských profesí - primáři, asistenti, staniční lékaři,
  • zdravotničtí pracovníci nelékařských profesí - vrchní a staniční sestry, laboranti,
  • ostatní zdravotnický personál zdravotnického zařízení.

Popis realizace projektu

Ke dni 30. 6. 2008 byl dokončen projekt "DIALOG - Rozvoj znalostí a dovedností v komunikaci zdravotnických pracovníků s pacientem", realizovaný v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 3.3.3.

V průběhu projektu byly rámci jednotlivých klíčových aktivit řešeny tyto zpracovány a dodány metodické postupy pro dopracování a tvorbu studijních opor a zpracování podkladů pro lexikon pojmů, ve dvou bězích proběhlo školení zdravotnických pracovníků FN Ostrava, kdy bylo proškoleno celkově 40 účastníku, kteří byli zaškoleni k využití e-learningového nástroje LMS MOODLE při přípravě a realizaci postgraduálního vzdělávání ve FN Ostrava.

Dále byl v projektu vytvořen vzdělávací portál pro FN Ostrava v prostředí LMS MOODLE, kde byly zpřístupněny následující kurzy, vytvořené v průběhu projektu.

Pro modul č. 1 – Hendikepovaní pacienti
Mgr. Jozef LátkaStudijní opora "Pacienti nevidomí"
Mgr. Věra KamasováStudijní opora "Pacienti zbavení právní způsobilosti"
Jitka Rutarová, DiS.Studijní opora "Pacienti po amputaci končetin"
Alena PajurkováStudijní opora "Pacienti neslyšící a foniatričtí"
Pro modul č. 2 – související témata
Mgr. Jozef LátkaStudijní opora – "Odlišnosti v oblasti stravování"
Mgr. Jana KovaříkováStudijní opora – "Odlišností v hygienických návycích"
Mgr. Jozef LátkaStudijní opora – "Odlišnosti v oblasti kulturní a sociální"
Pro modul č. 3 – multikulturní aspekty
PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.Studijní opora – "Psychologie a komunikace"
Mgr. Lucie TaláčkováStudijní opora – "Bezpečnost klienta"

V rámci projektu bylo dále provedeno úvodní školení skupiny zdravotnických pracovníků FN Ostrava.

V rámci projektu bylo úspěšně proškoleno celkem 74 zdravotnických pracovníků zpravidla pro několik kurzů, celkový počet jednotlivých školení byl v počtu v počtu 215 osob na jeden kurz.