Contact

Working Hours

Location

Position

Switchboard +420 597 371 111

switchboard
+420 597  371  111
+420 738  141  111
CZE ENG

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA

Vzdělání

 • 2007: Ukončení managerského studia MBA
 • 2007: Jmenování docentem otolaryngologie
 • 2000-dosud: Soudní znalec v oboru otolaryngologie
 • 1997-2001: Postgraduální doktorské studium LF UK Hradec Králové (Ph.D.)
 • 1991: II. atestace z otolaryngologie
 • 1986: I. atestace z otolaryngologie
 • 1977-1983: Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc (MUDr.)
 • 1973-1977: Gymnázium Krnov

Profesní historie

 • 2006-dosud: Přednosta, Otorinolaryngologická klinika FN Ostrava
 • 2004-dosud: Lékař Nemocnice Nový Jičín (dohoda o činnosti)
 • 1992-2006: Primář ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku
 • 1986-1992: Samostatně pracující lékař KÚNZ Ostrava
 • 1983-1986: Sekundární lékař KÚNZ Ostrava
 • 2003-dosud: odborný asistent LF MU v Brně

Odborné společnosti

 • 1999-dosud: Společnost ORL a chirurgie hlavy a krku

Redakční rady

 • 1995-dosud: Otolaryngologie a foniatrie
 • 2005-dosud: Edice Medicína hlavy a krku

Recenzent odborného časopisu

 • 2004-dosud: Laryngoscope (USA)
 • 1995-dosud: Otolaryngologie a foniatrie

Oblasti zájmu

 • Chirurgie slzných cest
 • Endonazální chirurgie (FESS)
 • Onkologie v ORL oblasti
 • Chirurgie štítné žlázy
 • Publikační a přednášková činnost

Ocenění

 • Kutwirtova cena České ORL společnosti za nejlepší publikaci r. 2004 (monografie nemoci slzných cest)

Pedagogická činnost

Vysokoškolská - pregraduální

 • 2003-dosud: Výuka a vedení stáží, přednášky pro studenty LF MU FDN Brno
 • 2003-2004: Výuka na PF UP Olomouc

Středoškolská

 • 2004-2005: Střední zdravotní škola ve Frýdku-Místku

Postgraduální

 • 1998-2004: Lektor kursu septorinoplastik a endoskopické chirurgie PND, Ružomberok
 • 1999: Lektor kursu rinochirurgie, Banská Bystrica

Jiné

 • Od r. 1992: Organizace oblastních seminářů pro ORL lékaře a ostatní odbornosti - 6 x ročně
 • Od r. 1993: Organizace celostátní akce Beskydský ORL den

Odborné vedení studentů

Doktorandské studium

 • 2002-2007: MUDr. Petr Matoušek
 • 2007-dosud: MUDr. Tomáš Pniak

Jiné

 • 1999-dosud: Vedení studentů při vědecké práci - pomoc při výběru témat a vědecké práci lékařů ORL odd. studujících doktorské studium (od r. 1999 celkem 3 lékaři ORL oddělení Frýdek-Místek a ORL kliniky Ostrava)
 • 1992-dosud: Postgraduální příprava a výchova lékařů ORL oddělení v celé šíři oboru (4 lékaři ORL atestace I. stupně, 3 lékaři ORL atestace II. stupně, 1 lékař dětská ORL atd.)
 • 1992-dosud: Vedení a výchova praktických lékařů v rámci povinné ORL přípravy na atestaci

Zahraniční pobyty

Zahraniční studijní pobyty

 • 2008: Mayo Clinic Rochester (Minnesota, USA) - 1 měsíc
 • 2007: ORL klinika Erlangen (prof. Iro) - 1 týden
 • 2002: ORL klinika Vídeň (AKH - prof. Ehrenberger) - Medical Internship Program OSI - 1 měsíc
 • 2001: ORL klinika Graz (prof. Stammberger) - Medical Internship Program OSI - 1 měsíc
 • 2000: ORL klinika Salzburg (prof. Albegger) - Medical Internship Program OSI - 1 měsíc
 • 1999: Mayo Clinic Rochester - 4 týdny
 • 1998: Cornell Seminar Salzburg - 1 týden
 • 1997: ORL oddělení Městské nemocnice Fulda (prof. Draf) - 1 týden
 • 1997: ORL klinika (Kopfklinik) Univ. Nemocnice Würzburg (prof. Helms) - 1 týden
 • 1996: Královská národní ORL klinika Londýn (prof. Lund) - 3 týdny
 • 1995: ORL klinika Univ. Nemocnice A. Z. V. U. B. Brussel (prof. Clement) - 2 týdny
 • 1991: ORL oddělení Městské nemocnice Bad Hersfeld (prim. Rehurek) - 2 týdny
 • 1991: ORL oddělení Landeskrankenhaus Klagenfurt - 3 týdny

Zahraniční výukové kursy

 • 2006: Mezinárodní postgraduální kurs vertiga, Maastricht
 • 2006: 4. mezinárodní kurs - Multidisciplinární přístup k štítné žláze, slinným žlázám, tumorům parafaryngeálního prostorum Zagreb
 • 2004: Otology update, Hannover
 • 2003: 3. mezinárodní kurs plastické, rekonstruktivní a estetické chirurgie nosu, ušních boltců, blefaroplastika aface liftingu, Erlangen
 • 2001: Kurs chirurgie štítné žlázy, Graz
 • 1999: Rhinofest - Mayo Clinic Rochester
 • 1997: 5. evropský kurs chirurgie ucha, Würzburg
 • 1996: Endoskopická léčba rinosinusitidy, Londýn
 • 1991: Kurs endonazální endoskopické chirurgie Graz

Publikační činnost

S odborným recenzním posudkem

Knihy

Monografie, skripta, výukové materiály, CD romy

 • KOMÍNEK, P.: Diagnostika a léčba poruch odvodného slzného systému. Disertační práce. Lékařská fakulta Karlovy university, Hradec Králové, 2005
 • KOLEKTIV: Zásady diagnostiky a racionální terapie infekcí horních cest dýchacích. Praha: GSK - Mediforum, 2001, s. 30, ISBN 80-85912-62-7
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., MÜLLNER, K.: Nemoci slzných cest. Praha: Maxdorf , 2003, s. 287, ISBN 80-85912-60-0
 • CHROBOK, V., ASTL, J., KOMÍNEK, P. a kol., Tracheostomie (CD rom), Pardubice: V.Chrobok, 2003
 • CHROBOK, V., ASTL, J., KOMÍNEK, P.: TRACHEOSTOMIE a KONIOTOMIE. technik, komplikace a ošetřovatelská péče, Praha: Maxdorf , 2004, s. 170, ISBN 80-7345-031-3
 • KOMÍNEK, P., CHROBOK, V., ASTL, J. et al: Záněty hltanu, Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2005, s. 322, ISBN 80-7311-064-4
 • STÁREK, I. a kol: Nádory parafaryngu, Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2006. s. 147, ISBN 80-7311-086-5
 • WEBER. R., KEERL, R., SCHAEFER, S.D., Della ROCCA, R.C. Atlas of Lacrimal Surgery, Stuttgart: Springer, 1st ed., 2007, pp. 158, ISBN 10 3-540-2655-5
 • GRUBER, D. a kol.: Nikdy se nevzdávej. Ostrava: Gruber TDP, 2007. s. 144. ISBN 978-80-85624-00-7

Příspěvky do knih

 • JIRÁSKOVÁ, N., ROZSÍVAL, P., a kol: Kazuistiky z oftalmologie I. Hradec Králové: Nucleus, 2007. s 196. ISBN 978- 80-87009-20-8

Články v odborných časopisech

 • ČERNÝ, L., KOMÍNEK, P., CHMELÍK, M., WENDRINSKÁ, J.: Tuberkulóza cervikofaciálních mízních uzlin v dětském věku. Čs. Otolaryng., 1990, roč. 39, č. 4, s. 204-208
 • KOMÍNEK, P., ČERNÝ, L.: Obstrukce hrtanu stopkatým fibrovaskulárním polypem jícnu. Čs. Otolaryng., 1991, roč. 40, č. 1, s. 58-61
 • KOMÍNEK, P., ČERNÝ, L., MRÁZEK, J.: Obrovský cystický lymfangiom (hygrom) krku kojence. Čs.Otolaryng. , 1991, roč. 40, č. 3-4, s. 179-185
 • KOMÍNEK, P.: Ochranný obličejový štít pro otolaryngologii. Čs. Otolaryng., 1992, roč. 41, č. 2, s. 117-118
 • KOMÍNEK, P., VANTUCH, P., NEDVĚD, J.: Naše zkušenosti s autotransfúzí na ORL oddělení FNsP v Ostravě v letech 1985-1992. Čs. Otolaryng., 1993, roč. 42, č. 1, s. 27-30
 • STÁREK, I., ČERNÝ, L., KOMÍNEK, P.: Nádory hlubokého laloku příušní žlázy. Choroby hlavy a krku, 1993, roč. 1, s. 48-51
 • KOMÍNEK, P., HOŘAVA, V.: Leiomyom dutiny nosní. Choroby hlavy a krku, 1994, roč. 2, č. 3-4, s. 29-32
 • KOMÍNEK, P.: Rinolity- rozbor sedmi případů. Otorinolaryngol a Foniat., 1995, roč. 44, č. 3, s. 168-172
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Intubation of lacrimal duct. Possibility of collaboration ORL and ophthalmologist in treatment of complicated inborn nasolacrimal duct obstructions. In Proceedings of European Congress of the EUFOS, Budapest June 9-14, 1996. Bologna: Monduzzi Editore, 1996, s. 199-204
 • STÁREK, I., BROŽ, M., KOMÍNEK, P.: Extramedulární plazmocytom horních cest dýchacích. Choroby hlavy a krku, 1996, roč. 4, č. 1, s. 39-41
 • STÁREK, I., SKÁLOVÁ, A., MICHAL, M., KOMÍNEK, P.: Acinocelulární karcinom příušní žlázy. Choroby hlavy a krku, 1996, roč. 4, č. 3-4, s. 37-40
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., NOVÁK, V. VALENTA, J.: Intubace odvodných slzných cest- přehled některých technik, Čs. Oftal., 1997, roč. 53, č. 1, s. 32-39
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Využití endoskopické techniky při řešení komplikovaných stavů vrozené neprůchodnosti odvodných slzných cest-obecná část (I.). Otorinolaryngol.a Foniat., 1997, roč. 46, č. 1, s. 57-62
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Využití endoskopické techniky při řešení komplikovaných stavů vrozené neprůchodnosti odvodných slzných cest-výsledky (II.). Otorinolaryngol.a Foniat., 1997, roč. 46, č. 1, s. 62-67
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Silikonová intubace-léčba komplikovaných stavů vrozené neprůchodnosti slzných cest. Čs.Oftal., 1997, roč. 53, č. 2, s. 122-127
 • KOMÍNEK, P., MICHAL, M., STÁREK, I., VODVÁŘKA, P.: Kancerizovaná branchiogenní cysta nebo cystická metastáza okultního karcinomu? Otorinolaryngol. a Foniat., 1997, roč. 46, č. 3, s. 170-174
 • KOMÍNEK, P., ŠÍROVÁ, K., ČUŘÍK, I., STÁREK, I.l: Recidivující polychondritida. Vlastní pozorování. Choroby hlavy a krku, 1997, roč. 5, č. 3-4, s. 17-20
 • JANUŠKOVÁ, V., KOMÍNEK, P.: Osteom maxilárního sinu. Choroby hlavy a krku, 1997, roč. 5, č. 3-4, s. 47-49
 • STÁREK, I., ČERNÝ, L., KOMÍNEK, P.: Epiteliální nádory velkých slinných žláz u osob mladších 20 let. Choroby hlavy a krku, 1997, roč. 5, č. 3-4, s. 40-43
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., ČECH, B., BOLEK, K.: Digitální subtrakční dakryocystografie. Čs. Oftal., 1997, roč. 53, č. 6, s. 385-391
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., NOVÁK, V.: Biodegradace silikonových drenáží v odvodném slzném systému. Čs. Oftal., 1998, roč. 54, č. 1, s. 36-41
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., VALENTA, J., NOVÁK, V.: Neprůchodnost odvodných slzných cest dětí a dospělých- současné možnosti chirurgického řešení. Prakt. Lék., 1998, roč. 78, č. 2, s. 60-63
 • STÁREK, I., KOMÍNEK, P., VOJÁČEK, K.: Epiteliální nádory podčelistní slinné žlázy. Otorinolaryngol. a Foniat., 1998, roč. 47, č. 1, s. 17-20
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., NOVÁK, V.: Naše první zkušenosti s conjunctivo(da-cryo)cystorhinostomií. Čs. Oftal., 1998, roč. 54, č. 3, s. 190-194
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., NOVÁK, V., VALENTA, J.: Příspěvek k problematice endonazální dacryocystorhinostomie. Otorinolaryngol.a Foniat., 1998, roč. 47, č. 3, s. 152-156
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Vyhledání slzného vaku pomocí transluminace. Otorinolaryngol. a Foniat., 1998, roč. 47, č.3, s. 157-159
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Vrozená neprůchodnost odvodných slzných cest - přehled současných léčebných možností. Neonatologické listy,1998, roč. 4, č. 3, s. 116-121
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., DUDZIK, J., ŠRUBAŘ, P.: Scintigrafie slzných cest. Čes.slov. Oftal., 1999, roč. 54, č. 6, s. 392-400
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., NOVÁK, V.: Conjunctivocystorhinostomie s drenáží dle Jonese. Otorinolaryngol a Foniat. (Prague), 1999, roč. 48, č.1, s. 28-32
 • LENERT, R., KOMÍNEK, P., SCHWARZOVÁ, J.: Amyloidóza jazyka. Otorinolaryng..a Foniat. (Prague), 1999, roč. 48, č. 1, s. 43-45
 • KOMÍNEK, P., CARBOLOVÁ, L.: Příspěvek k otázce délky hospitalizace. Otorinolaryng..a Foniat. (Prague), 1999, roč. 48, č.2, s.109-112
 • KOMÍNEK, P., JANUŠKOVÁ, V., VANTUCH, P., LENERT, R., MAINEROVÁ, D.: Aspirační punkce v léčbě peritonzilárního abscesu I. (Obecná část). Otorinolaryng..a Foniat. (Prague), 1999, roč. 48, č. 3, s. 172-174
 • JANUŠKOVÁ, V., KOMÍNEK, P., MAINEROVÁ, D., LENERT, R., VANTUCH, P.: Aspirační punkce v léčbě peritonzilárního abscesu I. (První zkušenosti). Otorinolaryng.. a Foniat.(Prague), 1999, roč. 48, č. 3, s. 175-178
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., LENERT, R., BOLEK, K.: Digitální subtrakční dakryocystografie u neprůchodnosti odvodných slzných cest. Čes. Radiol., 1999, roč. 53, č. 5, s. 267-272
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., LENERT, R.: Endoskopická endonazální dakryocystorinostomie v dětském věku. Otorinolaryng.a Foniat. (Prague), 1999, roč. 48, č. 4, s. 231-238
 • LENERT, R., KOMÍNEK, P., VANTUCH, P.: Časné výsledky po rekonstrukci středouší chrupavkou. Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 2000, roč. 49, č. 1, s. 32-35
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., LENERT, R.: Dakryocystorinostomie u dětí při obstrukci slzných cest. Čes.- slov. pediatr. , 2000, roč. 55, č. 4, s. 238-243
 • JANUŠKOVÁ, V., KOMÍNEK, P., ČERNÝ, L.: Lipom nosohltanu. Otorinolaryng.a Foniat. (Prague),2000, roč. 49, č. 2, s. 120-122
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: The Lacrimal Pathways Endoscopic Surgery in Children. In Proceedings of European Congress of the EUFOS, Berlin May 13-18, 2000. Bologna: Monduzzi Editore, 2000, s. 431-435
 • STÁREK, I., BYSTROŇ, J., ČUŘÍK, R:, VOMÁČKA, J., KOMÍNEK, P.: Autoimunní choroby v otorinolaryngologii. I. Autoimunní sialadenitidy a recidivující polychondritida. Choroby hlavy a krku, 2000, roč. 8, č. 1, s. 30-34
 • STÁREK, I., BYSTROŇ, J., ČUŘÍK, R:, VOMÁČKA, J., KOMÍNEK, P.: Autoimunní choroby v otorinolaryngologii. I. Autoimunní vaskulitidy. Choroby hlavy a krku, 2000, roč. 8, č. 2, 48-55
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., NOVÁK, V.: Intubation of the Lacrimal Pathways under Endoscopic Control. Ophthalmologica, 2000, roč. 214, s. 381-384
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P.: Poznámky k rizikům ambulantních a semiambulantních výkonů v otorinolaryngologii. Otorinolaryng.. a Foniat. (Prague), 2001, roč. 50, č. 1, s. 51-54
 • JANUŠKOVÁ, V., KOMÍNEK, P., KOSTŘICOVÁ E., HOŘAVA, V.: Mukormykóza dutiny nosní a ústní. Kazuistika. Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 2001, roč. 50, č.4, s. 250-252
 • LENERT, R., NĚMEČEK, O., KOMÍNEK, P.: Syndrom Freyové po parotidektomii - léčba roztokem chloridu hlinitého. Otorinolaryng.. a Foniat. (Prague), 51, 2002, č. 1, s. 41-46
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., LENERT, R.: Endoskopická dakryocystorinostomie- I. Obecná část. Otorinolaryng.. a Foniat. (Prague), 51, 2002, č.2, s. 115-120
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., LENERT, R.: Endoskopická dakryocystorinostomie- II. Rozbor 208 případů. Otorinolaryng.. a Foniat. (Prague), 51, 2002, č. 2, s. 121-127
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., DOŠKÁŘOVÁ, Š., HEIDEROVÁ, D., SLABÍK, D., HUŠEK, P.: Dakryolitiáza - rozbor 15 případů. Čes. slov. Oftal., 58, 2002, č.3, s. 205-211
 • KOMÍNEK, P., MATOUŠEK, P., ČERVENKA, S.: Dakryolitiáza. Otrinoolaryng.. a Foniat. (Prague), 51, 2002, č. 3, s. 184-188
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Význam FDDT (fluorescein dye disappearance test) pro termín odstranění silikonové kanyly a prognózu vrozené neprůchodnosti slzných cest. Čes. slov. Oflal, 59, 2003, č.1, s. 45-51
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P., ČUŘÍK, R., MAINER, K.: Metastáza karcinomu hrtanu do penisu. Prakt. Lék., 83, 2003, č. 2, s. 92-93
 • KOMÍNEK, P., MATOUŠEK, P., CHALUPA, J., GROBORZOVÁ. M.: Poznámky k rizikům použití adrenalinu u endonazálních operací. Otorinolaryng.. a Foniat. (Prague), 52, 2003, č. 2, s. 83-89
 • VÍTEK, P., URBAN, O., KOMÍNEK, P., VANTUCH, P., CHALUPA, J., ŘEHA, P., MRÓZEK, V.: Perkutánní endoskopická gastrostomie u nemocných s nádory hlavy a krku. Čs. a slov.Gastroent.a Hepatol., 57, 2003, č. 4, s. 158-162
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P., VANTUCH, P.: Retrofaryngoesofageální absces. Otorinolaryng.. a Foniat. (Prague), 52, 2003, č. 3, s. 149-152
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Vrozená neprůchodnost slzných cest - přehled současných léčebných možností, MaMiTa, 4, 2004, č.8, s. 10-11
 • KOMÍNEK, P.: Akutní tonzilofaryngitida - současné léčebné možnosti. Causa subita, 7, 2004, č. 2, s. 51-56
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Konjunktivocystorinostomie-sedmileté zkušenosti I (popis operace, sestava). Čes. sslov. Oftal., 60, 2004, č. 3, s. 192-198
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Konjunktivocystorinostomie-sedmileté zkušenosti II (komentář). Čes. slov. Oftal., 60, 2004, č. 3, s. 199-204
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., MATOUŠEK, P.: Endonasal dacryocystorhinostomy - location of lacrimal sac with bayonet forceps. Laryngoscope, 114, 2004, č. 9, s. 1674-1676
 • VANTUCH, P., KOMÍNEK, P., VÍTEK, P., URBAN, O.: Perkutánní endoskopická gastrostomie u nemocných s nádory hlavy a krku - pětileté zkušenosti. Otrinolaryng. a Foniat. (Prague),53, 2004, č. 4, s. 205-209
 • KUTÁČOVÁ, S., KOMÍNEK, P.: Sledování a léčba akutní pooperační bolesti v ORL. Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 54, 2004, č. 1: 36-41
 • KUTÁČOVÁ, S., KOMÍNEK, P., HORNÍK, P.: Autoinflace při doléčení akutního středoušního zánětu. Otorinolaryng.. a Foniat. (Prague), 54, 2005, č. 1, s. 52-55
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P., VANTUCH, P.: Litiáza v otorinolaryngologii. Praktický lékař, 85, 2005, č.1, s. 15-19
 • KUTÁČOVÁ, S. , KOMÍNEK, P.: Quinckeho edém. Otorinolaryng.. a Foniat. (Prague), 53, 2004, č. 4, s. 222-225
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Conjunctivodacryocystorhinostomy-tube placement with the catheter. Ophthalmic Plastic Reconstr Surgery 21(3), 2005, s. 235-236
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P., HRABEC, T.: Chirurgická léčba hypertrofie dolní skořepy pomocí mikrodebridoru. Otorinolaryng.. a Foniat. (Prague), 54, 2005, č. 2, s. 105-108
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.. Pediatric endonasal dacryocystorhinostomy - a report of 34 cases, Laryngoscope. 2005 Oct;115(10):1800-3
 • KOMÍNEK, P.: Indikace k adenoidektomii a tonzilektomii. Causa subita, 8, 2005, č. 10, s. 424-428
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P.: Invertovaný papilom nosu a vedlejších nosních dutin (I - literární přehled). Otorinolaryng.. a Foniat. (Prague), 55, 2006, č. 2: 54-59
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P.: Invertovaný papilom nosu a vedlejších nosních dutin (II - analýza vlastního souboru). Otorinolaryng.. a Foniat. (Praque) 55, 2006, č. 2: 79-83
 • KOMÍNEK, P., BLASH, P.: Necrotizing sialometaplasia, Ear, Nose and Throat Journal, 85, 2006, č.9: 604-605
 • HRABEC, T., KOMÍNEK, P.: Srovnání účinnosti analgetik u pacientů po tonzilektomii. Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 55, 2006, č. 3: 139-143
 • BOLESLAVSKÁ, J., KOPŘIVOVÁ, H., KOMÍNEK, P.: Má význam zjišťovat velikost adenoidních vegetací? Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 55, 2006, č. 3: 133-138
 • KOPŘIVOVÁ, H., MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P., CHALUPA, J.: Dysfagie u dítěte způsobené dlouho nepoznanou stenózou jícnu. Endoskopie, 15, 2006, č. 4, s. 79-81
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P., CHALUPA, J., GARČIC, A: Systémová absorpce adrenalinu po topické aplikaci na nosní sliznici. Otorinolaryng.. a Foniat., 56, 2007, č. 2: 67-72
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., MATOUŠEK, P.: Endonazální dakryocystorinostomie - jak najít slzný vak? Otorinolaryng.. a Foniat. (Praque), 56, 2007, č. 4: 183-187
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., MATOUŠEK, P.: Oboustranná simultánní dakryocystorinostomie a konjunktivocystorinostomie. Čs. Oftal. - v tisku
 • ZELENÍK, K, KOMÍNEK, P., MATOUŠEK, P., HLADÍK, M.: Retrofaryngeální absces. Medinína pro praxi - v tisku

Abstrakta

 • KOMÍNEK, P., VANTUCH, P.: Úskalí diagnostiky a léčby okultních nádorů hlubokého laloku příušní žlázy. In Zborník z III. Kongresu mladých otorinolaryngologů v Jasné pod Chopkom 2.-4.5.1990. Bratislava: b.n., 1990, s. 23-24
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Vrozená neprůchodnost slzných cest. In Syllabus přednášek z celostátního postgraduálního kursu Forum ophthalmologicum v Brně 17.-18.2.1996. Praha: b.n., 1996, s. 37-39
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Možnosti řešení komplikovaných neprůchodností slzných cest v dětském věku. In Sborník abstrakt z 3. setkání mladých oftalmologů ve Zlíně 18.-19.4.1997. Zlín: b.n., s. 40
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Možnosti řešení komplikovaných neprůchodností slzných cest u dospělých. In Sborník abstrakt z 3. setkání mladých oftalmologů ve Zlíně 18.-19.4.1997. Zlín: b.n., s. 41
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Možnosti řešení komplikovaných neprůchodností slzných cest v dětském věku. In Sborník abstrakt z Symposia dětské oftalmologie v Litomyšli 25.-26.4.1997. Litomyšl: H.R.G., 1997, s. 11
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: The congenital lacrimal pathways obstruction-recent therapeutic possibilities. Čes.-Slov. Pediatr., 1997, roč. 52, Suppl.1, s. 33-34
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Silicone Intubation of the Lacrimal System: Collaboration of Ophthalmologist and ORL in Complicated Congenital Obstructions. Orbit, 1997, roč. 16, Suppl.Proceedings of the IVth International Congress on Tear Fluid, Stockholm, June 9-12, 1996, s. 5
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Endoskopie při řešení poruch odvodného slzného systému. In Sborník abstrakt z 60. Otolaryngologického kongresu v Praze, 10.-14.9.1997. Praha: b.n., s. neuvedena
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Léčba neprůchodnosti slzných cest u dospělých. In Syllabus přednášek z 4. celostátního postgraduálního kursu Forum ophthalmologicum v Praze 15.-16.11. 1997. Praha: b.n., 1997, s. 41-42
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Transluminace slzných cest při endonazální dakryocystorinostomii. In Sborník abstrakt z 61. ORL sjezdu v Českých Budějovicích 18.-20.6.1998. České Budějovice: b.n., 1998, s. 22-23
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., BOLEK, K.: Digitální subtrakční dacryocystografie. Čes. Radiol., 1998, roč. 52, Suppl.1, s. 117
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Lokalizace překážky u vrozené neprůchodnosti slzných cest. In Sborník abstrakt z Výročního sjezdu české oftalmologické společnosti v Hradci Králové 18.-19.9.1998. Hradec Králové: Galén, str.32
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Endonazální dacryocystorinostomie. In Sborník abstrakt,Výroční sjezd české oftalmologické společnosti v Hradci Králové 18.-19.9.1998. Hradec Králové: Galén, 1998, s.32
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Tobrex v léčbě vrozené neprůchodnosti slzných cest. Folia strabologica et neuroophthalmologica, 1998, roč. 1, Suppl.I, s.10
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Vrozená píštěl slzných cest. Folia strabologica et neuroophthalmologica, 1998, roč. 1, Suppl.I, s.10
 • ČERVENKA S., KOMÍNEK P. : Diagnostika slzení. In Syllabus přednášek z 5. celostátního postgraduálního kursu Forum ophthalmologicum v Praze 17.-18.10.1998. Praha: b.n., 1998, s. 27-28
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Endoscopic Technique in the Treatment of Lacrimal Pathways Obstructions. In Abstract book - Danube Sympozium - International Otolaryngologic Congres Bratislava, 7.-10.10.1998. Bratislava: b.n., 1998, s.34
 • LENERT, R., KOMÍNEK, P., JANUŠKOVÁ, V., VANTUCH, P.: Results of endonasal endoscopic operations off diffuse nasal polyposis - analysis of 100 patients. In Abstract book - Danube Sympozium - International Otolaryngologic Congres Bratislava, 7.-10.10.1998. Bratislava: b.n., 1998, s. 32
 • KOMÍNEK, P.: Tonzilofaryngitis. In Sborník XVII.výroční konference Společnosti všeobecného lékařství v Praze 20.-22.11.1998. Praha: b.n., 1998, s. 19
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., LENERT, R.: Die endosckopische Operationen in der Therapie der Tränenwegsstenosen und Tränenwegsobstrutionen bei Kindern. HNO, 1999, roč. 47, č. 4, s.383
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., LENERT, R.: Endoskopické operace slzných cest u dětí. In Sborník abstrakt z 7. Výročního sjezdu české oftalmologické společnosti v Ústí n. L. 3.-5.5.1999. Hradec Králové: Galén, 1999, s. 69
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Indikace k operacím slzných cest. In Sborník abstrakt z 7. Výročního sjezdu české oftalmologické společnosti v Ústí n. L. 3.-5.5.1999. Hradec Králové: Galén, 1999, s. 70
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Možnosti chirurgického řešení suprasakálních obstrukcí slzných cest. In Sborník abstrakt z 62. kongresu České společnosti ORL v Hradci Králové 9.-11.9.1999. Hradec Králové: Nukleus, 1999, s. 28-29
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., LENERT, R.: Endoskopické operace slzných cest u dětí v letech 1994-1999. In Sborník abstrakt z 62. kongresu České společnosti ORL v Hradci Králové 9.-11.9.1999. Hradec Králové: Nukleus, 1999, s. 69-70
 • LENERT, R., NĚMEČEK, O., KOMÍNEK, P.: Syndrom Freyové po operaci příušní žlázy. In Sborník abstrakt z 62. kongresu České společnosti ORL v Hradci Králové 9.-11.9.1999. Hradec Králové: Nukleus, 1999, s. 69-70
 • JANUŠKOVÁ, V., KOMÍNEK, P.: Aspirační punkce v terapii peritonsilárního abscesu (PTA). In Sborník abstrakt z 62. kongresu České společnosti ORL v Hradci Králové 9.-11.9.1999. Hradec Králové: Nukleus, 1999, s. 42-43
 • LENERT, R., KOMÍNEK, P., VANTUCH, P.: Časné výsledky po rekonstrukci středouší chrupavkou. In Sborník abstrakt z 62. kongresu České společnosti ORL v Hradci Králové 9.-11.9.1999. Hradec Králové: Nukleus, 1999, s. 35
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Terminologie operací slzných cest. In Syllabus přednášek z 7. Celostátního postgraduálního kursu Forum ophthalmologicum v Praze 6.-7.11.1999. Praha: b.n., 1999, s. 34-35
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., LENERT, R.: The lacrimal pathways endoscopic surgery in children. Laryngo-Rhino-Otol., 79, 2000, Suppl. 1, s. 152-153
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., LENERT, R.: Endoscopis operations of the lacrimal duct to correct stenosis and obstructions in children. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 257, 2000, s. 85
 • LENERT, R., NĚMEČEK, O., KOMÍNEK, P.: Frey´s syndrome after parotidectomy. Laryngo-Rhino-Otol., 79, 2000, Suppl. 1, s. 169-170
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Bypass operace slzných cest u dětí. Folia strabologica et neuroophthalmologica, 2000, roč. 3, Suppl.I, s. 30
 • JANUŠKOVÁ, V., KOMÍNEK, P., HOŘAVA, V.: Mykotické záněty vedlejších nosních dutin. In Sborník abstrakt z 63.kongresu České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Olomouci 7.-9.6.2000, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000, s. 70
 • LENERT, R., KOMÍNEK, P., JANUŠKOVÁ, V., VANTUCH, P.: Zkušenosti s léčbou OMS pomocí ventilačních trubiček na ORL odd. ve Frýdku-Místku. In Sborník abstrakt z 63.kongresu České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Olomouci 7.-9.6.2000, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000, s.86
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Bypass operace slzných cest u dospělých. In Sborník abstrakt z 8.výročního sjezdu České oftalmologické společnosti v Plzni 15.-16. září 2000, Praha: Galén, 2000, s. 70
 • JANUŠKOVÁ, V., KOMÍNEK, P., HOŘAVA, V., KOSTŘICOVÁ, E.: Mykotické záněty vedlejších nosních dutin. In Sborník abstrakt z 2.česko-slovenské mezioborové konference lékařské mykologie v Pardubicích 9.-11.11.2000, b.m., b.n., s.32, ISBN 80-238-6139-5
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P., ŠTIGLER, J.: Poznámky k ambulantní a semiambulantní chirurgii v otorinolaryngologii. In Sborník abstrakt z VIII.kongresu mladých otolaryngologů v Seči 13.-15.9.2000, Hradec Králové, Garamon, s.15-16
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P.: Krvácení po tonzilektomii. In Sborník abstrakt z VIII.kongresu mladých otolaryngologů v Seči 13.-15.9.2000, Hradec Králové, Garamon, s.12-13
 • LENERT, R., KOMÍNEK, P., JANUŠKOVÁ, V., VANTUCH, P., MATOUŠEK, P.: Léčba a přežití u faryngeálního karcinomu-sestava z materiálů ORL oddělení ve Frýdku-Místku v letech 1992-1998 In Sborník abstrakt z VIII.kongresu mladých otolaryngologů v Seči 13.-15.9.2000, Hradec Králové, Garamon, s. 36-37
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Dakryocystorinostomie v děštském věku. Folia strabologica et neuroophthalmologica, 4, 2001, Suppl. I, s. 80
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P., MAINER, K.: Vzdálená metastáza karcinomu hrtanu do penisu. In Sborník abstrakt z 64. kongresu České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 20.-22.září 2001 v Nymburce, s. 57
 • HORÁK, A., MAINER, K., KOMÍNEK, P., ČUŘÍK, R.: Raritní metastáza spinocelulárního karcinomu laryngu-kazuistika. Abstrakta z výročního sjezdu 2001 České urologické společnosti ČSL JEP. Čes. urologie, 5, 2001, č.4, s. 42-43
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P.: Invertovaný papilom. In Sborník abstrakt z IX. Kongresu mladých otolaryngologů, Košice, 29.-31.5.2002, Košice: b.n., 2002, s. 20
 • GALDUN, V., MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P.: Labyrintitis. In Sborník abstrakt z IX. Kongresu mladých otolaryngologů, Košice, 29.-31.5.2002, Košice: b.n., 2002, s. 9
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P., MAINER, K.: Vzdálená metastáza karcinomu hrtanu do penisu. In Sborník abstrakt z IX. Kongresu mladých otolaryngologů, Košice, 29.-31.5.2002, Košice: b.n., 2002, s. 36
 • KOMÍNEK, P., MATOUŠEK, P.: Retrofaryngoesofageální absces. In Sborník abstrakt z XII. Jihočeských ORL dnů v Českých Budějovicích, 10.-11.4.2003
 • KOMÍNEK, P., MATOUŠEK, P, VYCHYTILOVÁ, S..: Možnosti použití Otoventu při léčbě poruch ventilace středouší. In Sborník abstrakt z XII. Jihočeských ORL dnů v Českých Budějovicích, 10.-11.4.2003
 • CHROBOK, V., ASTL, J., KOMÍNEK, P., MATYÁŠ, J., SMILEK, P., MARKOVÁ, M.: Terminologie výkonů vedoucích k otevření průdušnice. In Sborník abstrakt z 66. celostátního ORL sjezd s mezinárodní účastí, Pardubice, 19.-21.6.2003, s. 43, ISBN 80-86225-37-2
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Dakryocystorinostomie v dětském věku. In Folia strabologica et neuroophthalmologica, roč. 6, 2003, Suppl. I, s. 54
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Konjunktivocystorinostomie v dětském věku. In Folia strabologica et neuroophthalmologica, roč. 6, 2003, Suppl. I, s. 54-55
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Konjunctivodakryocystoinostomie. In Sborník abstrakt z IX. Výročního sjezdu České oftalmologické společnosti v Hradci Králové, 25.-27.9.2003, s. 64-65, ISBN 80-86225-42-9
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Obstrukce slzných cest presakální. In Sborník abstrakt z IX. Výročního sjezdu České oftalmologické společnosti v Hradci Králové, 25.-27.9.2003, s. 64, ISBN 80-86225-42-9
 • VÍTEK, P., URBAN, O., KOMÍNEK, P., VANTUCH, P., CHALUPA, J., ŘEHA, P., MROZEK, V.: Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Head and Neck Cancer Patients, In Clinical Nutrition, 2003, Vol 22, Suppl. 1, pp. 68-69, ISSN 0261-5614
 • VÍTEK, P., URBAN, O., KOMÍNEK, P., VANTUCH, P., CHALUPA, J., ŘEHA, P., MROZEK, V.: Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Head and Neck Cancer Patients, In Biomedical Papers, 2003, Vol 147, Suppl 1, pp 100-101, ISSN 1213-8118
 • KOMÍNEK, P.. MATOUŠEK, P., ČERVENKA, S.: Conjunctivocystorhinostomy - Analysis of 91 cases. In Sborník abstrakt- z IVth joint workshop of czech and middle-germany ENT specialists, Býkov castle, April 2-3nd, 2004, s. 7-8
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Konjunktivocystorhinostomie-Ergebnisse mit 85 Fällen. In HNO Informationen (Vortragskurzfassungen - 75. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO, Kopf- und Halschirurgie, Bad Reichenhall, 19.-21. Mai 2004), 2, 2004, , s. 156, ISSN 03 44-93
 • KUTÁČOVÁ, S., KOMÍNEK, P.: Analgetizujeme dostatečně pacienty po tonzilektomii? In Sborník abstrakt - 67. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Ústí n. L., 3.-5.6.2004, s. 20, ISBN 80-239-2882-1
 • HRABEC, T., KOMÍNEK, P., MATOUŠEK, P.: Délka hospitalizace po tonzilektomii: odborné hledisko a názor pacienta. tonzilektomii? In Sborník abstrakt - 67. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Ústí n. L., 3.-5.6.2004, s. 22, ISBN 80-239-2882-1
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P.: Retrofaryngeální liposarkom. In Sborník abstrakt - 67. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Ústí n. L., 3.-5.6.2004, s. 22, ISBN 80-239-2882-1
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P.: Systémová absorpce adrenalinu užitého jako vazokonstrikční agens při operacích nosu. In Sborník abstrakt z X. kongresu mladých otolaryngologů, Luhačovice, 23.-25.9.2004, s. 34, ISBN 80-239-3405-8
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P.: Retrofaryngeální liposarkom. In Sborník abstrakt z X. kongresu mladých otolaryngologů, Luhačovice, 23.-25.9.2004, s. 33, ISBN 80-239-3405-8
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P.: Chirurgická léčba hypertrofie dolní skořepy: how I do it? In Sborník abstrakt z X. kongresu mladých otolaryngologů, Luhačovice, 23.-25.9.2004, s. 32, ISBN 80-239-3405-8
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Monokanyla v chirurgii slzných cest. In Sborník abstrakt - XII.výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí, Ostrava, 16.-19.6.2004, ISBN 80-244-0860-0
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P., MATOUŠEK, P: Bicanalicular Intubation for Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction, In Sborník abstrakt z 8th International Society of Dacryology and Dry Eye, Madrid 1-3 April, 2005, s. 18-19
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S., MATOUŠEK, P: Conjunctivodacryocystorhinostomy - Analysis of 100 Cases, In Sborník abstrakt z 8th International Society of Dacryology and Dry Eye, Madrid 1-3 April, 2005, s. 27-28
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Bikanalikulární intubace u vrozené slzné neprůchodnosti, Folia strabologica et neuroophthalmologica, roč. 8, 2005, Supplementum 1, s. 6-7, ISBN 1213-1032
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Antibiotika v léčbě vrozené neprůchodnosti slzných cest, Folia strabologica et neuroophthalmologica, roč. 8, 2005, Supplementum 1, s. 63-34, ISBN 1213-1032
 • KOMÍNEK, P., VÍTEK, P., VANTUCH P., CHALUPA J., URBAN, O., MRÓZEK, V.: Chromoendoskopie jícnu u pacientů s nádory hlavy a krku. In Sborník abstrakt z 68. kongresu české společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, Brno, 16.-18.6.2005, s. 22
 • ROSENBERGEROVÁ, J., MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P.: Nekrotizující sialometaplazie. In Sborník abstrakt z 68. kongresu české společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, Brno, 16.-18.6.2005, s. 114
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA? S.: Lokalisation des Tränensackes mit der Bajonettpinzette, In Abstractband - 49. Österreichischer HNO-Kongress 21.-24.9.2005 , Salzburg, Synthes, s. 206
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P., CHALUPA, J.: Endonazální operace - jaký je přínos užívání místního anestetika? Sborník abstrakt z 69. kongresu české společnosti otorinolarynologie a chirurgie hlavy a krku, Plzeň, 3.-6.6.2006, s. 65, ISBN 80-7177-926-1
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Problematika slzných cest u dětí. Seznam abstrakt z XVII Ústeckého oftalmologického dne, Ústí n. Labem 27.10.2006, s. 5, ISBN 80-239-7890-X
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Epifora u dospělých. Seznam abstrakt z XVII Ústeckého oftalmologického dne, Ústí n. Labem 27.10.2006, s. 6, ISBN 80-239-7890-X
 • KOPŘIVOVÁ, H., KOMÍNEK, P. Stenóza jícnu. Sborník abstrakt z IV. Festivalu kasuistik, Luhačovice, 28.-30.4.2006, , s. 30, ISBN 80-239-7013-5
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: I mistr tesař se utne. Sborník abstrakt z IV. Festivalu kasuistik, Luhačovice, 28.-30.4.2006, s, 33, ISBN 80-239-7013-5
 • KOMÍNEK, P., VNATUCH, P., MATOUŠEK, P., PNIAK, T.: Paranasal sinus mucocoele-endonasal or external approach? Program and Abstracts - 6th Point Workshop of Moddle- German and Czech ENT specialists, Jablonné n. Orlicí, 31.1.-3.2.2007
 • KOMÍNEK, P.: Epistaxe - diagnostika a léčba. Sborník abstrakt - XIII. Pařízkovy dny, Nový Jičín, 15.-16.3.2007, s. 22-23
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Intubace slzných cest u vrozené neprůchodnosti slzovodu-princip, provedení, výsledky. In. Folia strabologica et neuroophthalmologica, VIII, 2007, suppl. 1, s. 52 - Zborník přednášek z 12 sympózia detskej oftalmológie, Bratislava, 25.-26.5.2007
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Konjunktivorinostomie. Sborník abstrakt z XV. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Brno, 21.-23.6.2007, s. 144, ISBN 978-80-87086-01-8
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Konjunktivocystorinostomie u dětí. In. Folia strabologica et neuroophthalmologica, VIII, 2007, suppl. 1, s. 52 - Zborník přednášek z 12 sympózia detskej oftalmológie, Bratislava, 25.-26.5.2007
 • ZELENÍK, K., MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P.: Poranenie ductus rhoracicus při blokových krčných disekciách. Sborník abstrakt z 2. Slovensko-českého otorinolaryngologického kongresu, Piěšťany, 27.-30.6.2007, s. 10-11, ISBN978-80-969696-9-2
 • KOMÍNEK, P., VÍTEK, P., URBAN, O., VANTUCH, P., MATOUŠEK, P.: Je lugolové farbenie pažeráka vhodné u pacientov s rakovinou hlavy a krku? Sborník abstrakt z 2. Slovensko-českého otorinolaryngologického kongresu, Piěšťany, 27.-30.6.2007, s. 20, ISBN978-80-969696-9-2
 • KOMÍNEK, P, ZACHAŘ, R., JAKABOVIČ, J. Osteom nosní dutiny. Sborník abstrakt z 2. Slovensko-českého otorinolaryngologického kongresu, Piěšťany, 27.-30.6.2007, s. 26-27, ISBN978-80-969696-9-2
 • KOMÍNEK, P, ČERVENKA? S, MATOUŠEK, P.: Endonazální dakryocystorinostomie - jak snadno lokalizovat slzný vak? Sborník abstrakt z 2. Slovensko-českého otorinolaryngologického kongresu, Piěšťany, 27.-30.6.2007, s. 41-42, ISBN978-80-969696-9-2
 • KOMÍNEK, P., VÍTEK, P., URBAN, O, VANTUCH, P., MATOUŠEK, P.: Esophageal Lugol staining in head and neck cancers: is it worthwhile? European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 264, 2007, Suppl.1, s.: 115
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, P., MATOUŠEK, P.: Conjunctivocystorhinostomy with Jones tube-analysis of 110 cases. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 264, 2007, Suppl.1, s.: 282
 • ZELENÍK, K., KOMÍNEK, P.: Iniciální léčba hlubokých krčních infekcí. In Sborník abstrakt z XI. Moravsko-Slovenské mikrobiologické dni, Ostravice, 17.-19.září 2007, s. 51, ISSN 1335-8219
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Umělé slzné cesty. In Sborník abstrakt - V. Festival kazuistik, Luhačovice 27.-29.9.2007, s. 18, Zlín, ISBN 978-80-254-0117

Jiné

 • KOMÍNEK, P.: Zpráva ze studijního pobytu (Brusel, 2.-16. září 1995). Čs.Otolaryng., 1996, roč. 45, č. 1, s. 65-66
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Zpráva z mezinárodního výukového semináře endonazální mikrochirurgie se zaměřením na problematiku slzných cest. Čs. Oftal., 1996, roč. 52, č. 1, s. 59
 • KOMÍNEK, P.: Zpráva z kursu endonazální chirurgie (Velká Británie, Londýn, 9.-12.října 1996). Otorinolaryngol. a Foniat., 1997, roč. 46, č. 2, s. 140-141
 • KOMÍNEK, P.: Léčba zánětů vedlejších dutin nosních. Bioparox news 9. Praha: Servier, s.r.o., 1998, s. 2-3
 • KOMÍNEK, P., LENERT, R.: 4. Beskydský ORL den. Otolaryngol (Praque), 1999, roč. 48, č.2, s. 116-117
 • KOMÍNEK, P., LENERT, R.: K významnému životnímu jubileu prim. doc. MUDr. Ladislava Černého, DrSc. Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 1999, roč. 48, č. 3, s. 184
 • LENERT, R., KOMÍNEK, P.: 70.výroční sjezd Německé společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku (SRN, Cáchy, 12.-15. května 1999). Otorinolaryng..a Foniat. (Praque), 2000, roč. 49, č. 1, s. 47
 • KOMÍNEK, P.: Zpráva ze studijního pobytu na klinice Mayo. Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 49, 2000, č. 2, s. 128-129
 • KOMÍNEK, P.: Akutní tonzilofaryngitida. Aktuálně k respiračním infekcím, b.m. Servier, s.r.o, 2000
 • LENERT, R., KOMÍNEK, P.: 6.. Beskydský ORL den - Nemůžu dýchat nosem. Otorinolaryng. a Foniat (Prague)., 50, 2001, č. 2, s. 129-130
 • KOMÍNEK, P.: Maratón u Stammbergerů. Otorinolaryng.. a Foniat. (Prague), 51, 2002, č. 2, s. 134-135
 • KOMÍNEK, P.: VII. Beskydský ORL den - Infekční nemoci v otorinolarynoglogii. Otorinolaryng.. a Foniat. (Prague), 51, 2002, č. 2, s. 136-137
 • KOMÍNEK, P.: VIII. Beskydský ORL den - Přetížený lékař (Ostravice, 1.-2. listopadu 2002). Otorinolaryng.. a Foniat. (Prague), 52, 2003, č. 2, s. 102
 • KLAČANSKÝ, J. KOMÍNEK, P.: Kongres Nemeckej spoločnosti pre otorinolaryngológiu, chirrugiu hlavy a krku, 27 máj - 1 jún 2003, Drážďany (zpráva ze sjezdu), Choroby hlavy a krku (Head and Neck Diseases), 12, 2003, č. 3, s 59-60
 • KOMÍNEK, P.: IX. Beskydský ORL den - Klinické a ekonomické aspekty léčby akutního středoušního zánětu (Ostravice 7.-8.11.2003). Otorinolaryng. a Ffoniat. (Prague), 54, 2004, č. 2, s. 110-111
 • KOMÍNEK, P.: Doc. MUDr. Ladislav Černý, DrSc. osmdesátiletý, Otorinolaryng.. a Foniat. (Prague), 53, 2004, č. 2, s. 102
 • KOMÍNEK, P.: X. Beskydský ORL den (žlutý) Komplexní péče o nedoslýchavé s hluché děti (Ostravice 5.-6.11.2004). Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 54, 2005, č. 1, s. 62-63
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Poruchy odtoku slzných cest, klinika, diagnostika a léčba. Zdrav noviny - tisku. Zdravotnické noviny (příloha Lékařské listy 3), 2006, 55, Lék. listy 3: 3-6
 • KOMÍNEK, P.: XI. Beskydský ORL den - Co je nového v onkologii hlavy a krku? (Ostravice 4.-5.11.2005). Otorinolaryng. a Foniat. (Prague) , 55, 2006, č. 1, s. 68-69
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Onemocnění slzných cest - dětská problematika. Vizionář, 1, 2007, č. 2, s:2-3
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Onemocnění slzných cest - dětská dospělých. Vizionář, 3, 2007, č. 2, s:2

Přednášková činnost

Pozvaný přednášející

 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Vrozená neprůchodnost slzných cest. Postgraduální oftamologický kurs Forum ophthalmologicum, Brno, 17.-18.2.1996
 • ČERVENKA, S, KOMÍNEK, P: Léčba neprůchodnosti slzných cest u dospělých. 4.postgraduální celostátní kurs Forum ophthalmologicum, Praha, l5.-l6.ll.l997.
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Dacryocystorinostomie. Výukový kurs endonasální endoskopické chirurgie, Ružomberok, l2.-l3.2.l998
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Odtok slz po intubaci slzných cest silikonovými kanylami. Pracovní den české oftalmologické společnosti - problematika dětské oftalmologie , Praha, 27.3.l998
 • KOMÍNEK, P.: Léčiva užívaná k terapii nosu a vedlejších dutin nosních. Výukový seminář ATB léčba respiračních infekcí pro praktické a dětské lékaře, Ostrava- MNFO, 29.4.l998
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Diagnostika slzení. 5.celostátní postgraduální kurs Forum ophthalmologicum, Praha, 17.-18.10.1998
 • KOMÍNEK, P.: Záněty paranasálních dutin a možnosti jejich léčby. Oblastní seminář pro praktické a ORL lékaře, Zlín, 27.1.1999
 • KOMÍNEK, P.: Rinosinusitis dětí a dospělých. Doškolovací kurs pro praktické lékaře pro dospělé a děti a dorost, Doškolovací středisko pro praktické lékaře Nemocnice Ostrava-Fifejdy, Ostrava, 6.2.1999
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Endoskopická dacryocystorinostomie a využití endoskopie u obstrukcí slzných cest. 2. výukový kurs endonazální endoskopické chirurgie, Ružomberok, 16.-17.2.1999
 • KOMÍNEK, P.: Problematika slzných cest z pohledu otolaryngologa. Výukový kurs Nemoci slzných cest pořádaný očním odd. Masarykovy nemocnice, Ústí n. Labem, 17.9.1999
 • KOMÍNEK, P.: Terapeutický přístup k tonzilofaryngitidě. Výukový kurs pro praktické dětské lékaře Antibiotika v praxi lékaře na konci tohoto tisíciletí, Ostrava, 18.9.1999
 • KOMÍNEK, P.: Indikace k dakryocystorinostomii. Rinochirurgický operační kurs, Banská Bystrica, 9.-10.11.1999.
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Terminologie operací slzných cest. 7.postraduální celostátní oftalmologický kurs Forum ophthalmologicum pořádaný Oční klinikou III.LF Praha-Vinohrady, Praha,6.-7.ll.l999.
 • KOMÍNEK, P.: Nosní polypóza-diagnóza a léčba. ORL Forum, Praha, 11.2.2000
 • KOMÍNEK, P.: Endonazální dakryocystorinostomie, úskalí a operační technika. 3. Rinologický kurs, Ružomberok, 21.-23.3.2000
 • KOMÍNEK, P.: Endoskopická dakryocystorinostomie. Endoskopický kurs nosu a PND, Ružomberok, 28.2.-2.3.2001
 • KOMÍNEK, P., VANTUCH, P.: Virgulismus a virgulektomie. ORL seminář pardubického regionu a měsíční schůze Společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Seč, 18.-19.5.2001
 • KOMÍNEK, P.: Diagnostika a léčba infekcí horních cest dýchacích. Postgraduální seminář pro praktické lékaře pořádaný 1.LF UK v Praze, Ostrava, 21.2.2002
 • KOMÍNEK, P.: Endonazální dakryocystorinostomie - operační postup a pooperační léčba. Postgraduální kurs funkční endonazální chirurgie, Ružomberok, 6.-8.3.2002
 • KOMÍNEK, P.: Diagnostika a léčba infekcí horních cest dýchacích. Postgraduální seminář pro praktické lékaře pořádaný 1.LF UK v Praze, Chrudim, 4.4. 2002
 • KOMÍNEK, P.: Endonazální dakryocystorinostomie - panel. II.rinologické dny, Trebišov, 27.-28.5.2002
 • KOMÍNEK, P.: Poznámky ke struktuře lékařů na ORL pracovištích. Slavnostní ORL seminář k šedesátinám prof. Pellanta, Pardubice, 15.5.2003
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Konjunktivocystorinostomie v dětském věku. VI.sympozium detskej oftalmologie, Bratislava, 23.-24.5.2003
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Základy diagnostiky a léčby nemocí slzných cest. Kurs. X. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí , Hradec Králové, 25.-27.7.2003
 • KOMÍNEK, P.: Příspěvek k problematice tonzilofaryngitid. Odborný seminář pro praktické lékaře, Třinec, 12.11.2003
 • KOMÍNEK, P.: Poznámky ke struktuře lékařů na ORL pracovištích. Slavnostní ORL seminář k šedesátinám prof. Pellanta, Pardubice, 15.5.2003
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Konjunktivocystorinostomie v dětském věku. VI.sympozium detskej oftalmologie, Bratislava, 23.-24.5.2003
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Základy diagnostiky a léčby nemocí slzných cest. Kurs. X. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí , Hradec Králové, 25.-27.7.2003
 • KOMÍNEK, P.: Příspěvek k problematice tonzilofaryngitid. Odborný seminář pro praktické lékaře, Třinec, 12.11.2003
 • KOMÍNEK, P.: Endonazální dakryocystorinostomie, VI. demonstračný kurs septorinoplastik a endoskopickej chirurgie PND, Ružomberok 23.-25.2.2004
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA: Léčba a diagnostika nemocí odvodných slzných cest, kurs. XII.výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí, Ostrava, 16.-19.6.2004
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA? S.: Chirurgické řešení neprůchodnosti slzných cest, 4. Kroměřížský ORL den, Kroměříž, 21.10.2005
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P: Slzící a hlenící oko novorozence a kojence. Odborný pediatrický seminář Zlínského kraje, Luhačovice, 26.2.2005
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Bikanalikulární intubace u vrozené slzné neprůchodnosti, VII.sympozium dětské oftalmologie, Litomyšl, 20.-21.5.2005
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA? S.: Chirurgické řešení neprůchodnosti slzných cest, 4. Kroměřížský ORL den, Kroměříž, 21.10.2005
 • KOMÍNEK, P.: Alergický pacient a otolaryngolog. Kurs S Evropou proti alergii, Ostrava, 22.3.2006
 • MATOUŠEK, P., KOMÍNEK, P. : Endonazální versus zevní přístup při léčbě invertovaného papilomu. Nadregionální ORL seminář, Opava, 8.10.2004
 • KOMÍNEK, P., HRABEC, T., KOPŘIVOVÁ, H.: Způsoby léčby peritonzilárního abscesu. Seminář pardubického regionu 19.-20.5.2006, Jablonné n. Orl.
 • KOMÍNEK, P.: Chronická tonzillitida, tonzilektomie a tonzilotomie. Vzdělávací seminář pro pediatry. Ostrava, 7.10.2006
 • KOMÍNEK, P.: Konservativní léčba zánětů hltanu. Seminář NCO NZO, Ostrava, 11.10.2006
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Epifora u dospělých. XVII.ústecký oftalmologický den, Ústí nad Labem 27.10.2006
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Epifora u dětí. XVII.ústecký oftalmologický den, Ústí nad Labem 27.10.2006
 • KOMÍNEK, P.: Sinusitidy. Oblastní seminář pro praktické lékaře, Ostrava (Polský dům), 22.11.2006
 • KOMÍNEK, P., MATOUŠEK, P.: Komplikace tracheostomie. Regionální ORL semináře, Opava, 20.4.2007
 • KOMÍNEK, P.: Poznámky k tracheostomii. Regionální ORL seminář, Opava, 20.4.2007
 • KOMÍNEK,P.: Duplicitní ORL nádory. V.Kroměřížský ORL den, Kroměříž 11.5.2007
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA? S.: Slzení, diagnostika a léčebné úskalí v oční ambulanci. 12.den ambulantní oftalmologie, 18.-19.5.2007, Velké Karlovice
 • ČERVENKA, S, KOMÍNEK, P.: Vrozená neprůchodnost slzných cest. Co vy na to kolegové., VII. Interaktivní meeting s hlasovacím zařízením, Olomouc, 2.6.2007
 • KOMÍNEK, P.: Alergie a otolaryngolog. Telčské alergologické dny, 22.-24.6.2007
 • KOMÍNEK, P.: Otitis media bullosa a mykoplasmatická infekce? Seminář infekční kliniky pro MS region - mykotické infekce, Ostrava, 11.9.2007
 • KOMÍNEK, P.: Aspirační punkce při léčbě PTA. VI.Ningerovy dny, Luhačovice, 19.-20.10.2007

Ostatní přednášková činnost

 • KOMÍNEK, P., SLEZÁČEK, I.: Příspěvek ke zlomenině tympanické kosti. 2.sjezd mladých otorinolaryngologů, Harrachov, 18.-20.5.1988
 • KOMÍNEK, P., ČERNÝ, L.: Stopkatý fibrovaskulární polyp jícnu. 2.sjezd mladých otorinolaryngologů, Harrachov, 18.-20.5.1988
 • ČERNÝ, L., KOMÍNEK, P.: Tuberkulóza cervikofaciálních mízních uzlin v dětském věku. Krajský ORL seminář, Ostrava, 10.3.1988
 • ČERNÝ, L., KOMÍNEK, P.: Tuberkulóza cervikofaciálních mízních uzlin u dětí. 11.pracovní dny dětských otolaryngologů, Modra, 1.-2.6.1989
 • KOMÍNEK, P., ČERNÝ, L.: Obrovský cystický lymfangiom (hygrom) krku kojence. 5.vědecká konference mladých lékařů SM kraje, Ostrava, 29.9.1989
 • KOMÍNEK, P., VANTUCH, P.: Úskalí diagnostiky a léčby okultních nádorů hlubokého laloku příušní žlázy. 3.sjezd mladých otolaryngologů, Jasná p. Chopkom, 2.-4.5.1990
 • KOMÍNEK, P., MÜLLEROVÁ, M.: Totální laryngektomie. 6.vědecká konference mladých lékařů SM kraje, Ostrava, 5.9. 1990
 • KOMÍNEK, P., MRÁZEK, J.: Zenkerův divertikl jícnu-kompetence otolaryngologa v chirurgické intervenci. Krajský ORL seminář, Ostrava, 29.11.1990
 • MRÁZEK, J., KOMÍNEK, P., MICHNA, P.: Neurolemmomy, neurofibromy hlavy a krkuk v materiálu ORL oddělení KnsP Ostrava, Krajský ORL seminář, Ostrava, 29.11.1990
 • KOMÍNEK, P.: Karcinomy patrových mandlí. Léčba a výsledky léčby v materiálu ORL oddělení SnsP Ostrava. 7.vědecká konference mladých lékařů, Ostrava, 31.10.1991
 • VANTUCH, P., KOMÍNEK, P.: Naše operační taktika při léčbě nádorů příušní žlázy. 21.den zdravotníků okrasu Frýdek-Místek, Třinec, 17.6.1992
 • KOMÍNEK, P., VANTUCH, P.: Příspěvek k problematice okultních nádorů hlubokého laloku příušní žlázy. 21.den zdravotníků okrasu Frýdek-Místek, Třinec, 17.6.1992
 • KOMÍNEK, P.: Příspěvek k problematice cizích těles v otolaryngologii. 8.vědecká konference mladých lékařů, Ostrava, 6.11.1992
 • VANTUCH, P., KOMÍNEK, P.: Naše taktika v léčbě nádorů příušní žlázy. 8.vědecká konference mladých lékařů, Ostrava, 6.11.1992¨
 • KOMÍNEK, P., KOLEČKÁŘOVÁ, M., ROSYPALOVÁ, m.: Naše zkušenosti s užitím Augmentinu v ORL praxi. Odborné ORL symposium ORL a praktických lékařů, Ostrava, 3.12.1992
 • KOMÍNEK, P.: Některé zajímavé případy na ORL oddělení ve Frýdku-Místku v r. 1992. Oblastní ORL seminář, Frýdek-Místek, 26.5.1993
 • KOMÍNEK, P., VANTUCH, P.: Flegmóna krční jako komplikace cysty hypofaryngu u dítěte. 56.kongres České společnosti pro otolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, Hradec Králové, 8.-10.9.1993
 • KOMÍNEK, P.: Zkušenosti z pobytu na ORL oddělení v zahraničí (Rakousko, Německo). Oblastní ORL seminář, Frýdek-Místek, 15.12.1993
 • KOMÍNEK, P., HOŘAVA, V.: Leiomyom dutiny nosní. 57.kongres České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku, Měřín (Slapy), 15.-17.6.1994
 • KOMÍNEK, P.: Příspěvek k problematice chronických cizích těles dutiny nosní (rinolity). 42.sjezd Slov.ORLspolečnosti, Rajecké Teplice, 5.-8.10.1994
 • KOMÍNEK, P.: Naše zkušenosti s užitím Oreloxu v ORL praxi. Symposium firmy Roussel Uclaf, Brno, 2.11.1994
 • KOMÍNEK, P.: Seromukotympanum. Oblastní seminář pro dětské lékaře, Frýdek-Místek, 23.11.1994
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Nové možnosti léčby komplikovaných stavů vrozené neprůchodnosti odvodných slzných cest. Oblastní oftalmologický seminář, Ostrava, 26.11.1994
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Kanylace-možné řešení komplikovaných stavů vrozené neprůchodnosti odvodných slzných cest. Celoústavní seminář, Frýdek-Místek, 15.12.1994
 • KOMÍNEK, P.: Naše zkušenosti s endoskopickou diagnostikou a onemocnění HCD. Oblastní ORL seminář, Frýdek-Místek, 7.12.1994
 • KOMÍNEK, P.: Několik poznámek ke knize HIV und AIDS im HNO Bereich. Oblastní ORL seminář, Frýdek-Místek, 22.2.1995
 • KOMÍNEK, P.: Nová antibiotika v ORL praxi. Kurs Nová antibiotika v ORL praxi, Výchovně vzdělávací středisko MěN Ostrava - Fifejdy, Ostrava, 7.4.1995
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Kanylace - možné řešení komplikovaných stavů vrozené neprůchodnosti odvodných slzných cest. Oblastní seminář oftalmologů okresu Frýdek-Místek, Frýdek.Místek, 18.5.1995
 • KOMÍNEK, P., ŠLAPÁK, I., NAVRÁTIL, P., HORSKÝ, P., SELTENREICHOVÁ, G., CHMELAŘOVÁ, E., SÁZELOVÁ, E.: Augmentin v léčbě otitis media ac. Kongres detskej otolaryngologie s mez.účastí, Bratislava, 7.-9.6.1995
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Kanylace odvodných slzných cest- možnosti řešení u komplikovaných stavů vrozené neprůchodnosti odvodných slzných cest (poster). Kongres detskej otolaryngologie s mez.účastí, Bratislava, 7.-9.6.1995
 • KOMÍNEK, P.: Porovnání některých statistických ukazatelů v ORL oboru v okresech FM, NJ, VS, OP, OV za r. 1994. Oblastní ORL seminář, Frýdek-Místek, 14.6.1995
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P., VRÁNA, D.: Kanylace-léčba komplikovaných neprůchodností slzného systému odvodného v dětském věku. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Liberec, 15.-16.9.1995
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Možnosti chirurgického řešení vrozené neprůchodnosti slzných cest. Okresní pediatrický seminář, Zlín, 27.9.1995
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Možnosti chirurgického řešení vrozené neprůchodnosti slzných cest. Okresní pediatrický seminář, Zlín, 27.9.1995
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Vrozené poruchy odtoku slz-možnosti a taktika léčby, spolupráce oftalmologa a otorinolaryngologa při řešení komplikovaných stavů. Moravsko-slezské dětské dny, Ostrava, 17.-18.11.1995
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Problematika a technika kanylace komplikovancých stavů vrozených poruch odvodných slzných cest. Mezinárodní výukový seminář endonazální chirurgie - ORL odd.Masarykova nemocnice, Ústí n. Labem, 24.11.1995
 • KOMÍNEK, P.: Zkušenosti ze studijního pobytu v Belgii. 1. Beskydský ORL den, Malenovice, 1.12.1995.
 • KOMÍNEK, P.: Supraturbinální antrostomie v materiálu ORL oddělení ve F-M, Oblastní ORL seminář, Frýdek-Místek, 14.2.1996
 • KOMÍNEK, P.: Otitis media secretorica. Seminář pro terénní pediatry SM a JM kraje, Luhačovice, 15.-16.3.1995
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Vrozená neprůchodnost odvodných slzných cest, diagnostika a terapeutické možnosti. Seminář pro terénní pediatry severní a jižní Moravy, Luhačovice, 6.-7.4.1996
 • JANUŠKOVÁ, V., KOMÍNEK, P.: Srovnání některých statistických ukazatelů v ORL v okresech FM, OV, NJ, VS, PR za r. 1995. Oblastní ORL seminář, Frýdek-Místek, 22.5.1996.
 • SELTENREICHOVÁ, G., KOMÍNEK, P. : Možnosti diagnostiky a léčby aspergilózy PND. Oblastní ORL seminář, Frýdek-Místek, 22.5.1996
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Intubace odvodných slzných cest-technika provedení, využití endoskopické techniky. Videofilm. 26. Den zdravotníků okresu F-M, Třinec, 29.5.1996
 • JANUŠKOVÁ, V., ČERNÝ, L., KOMÍNEK, P.: Lipomy hlavy a krku. 26. Den zdravotníků okresu F-M, Třinec, 29.5.1996
 • SELTENREICHOVÁ, G., KOMÍNEK, P. Aspergilosa vedlejších nosních dutin. 26. Den zdravotníků okresu F-M, Třinec, 29.5.1996
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Intubation of Lacrimal Duct (poster). 3rd European Congress of the Europea Federation of ORL Sicieties (EUFOS), Budapest, June 9-14, 1996
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P: Silicone Intubation of the Lacrymal Systém. Collaboration of ophthalmologist and ORL in Complicated Congenital Obstrutions (poster). IV.th International Congress of the International Society of Dacryology, Stockholm, Sweden, June 9-12, 1996
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Kanylace slzných cest odvodných v dětském věku-provedení, výsledky, komplikace. 59.celostátní sjezd České oftalmologické společnosti, Brno, 13.-14.6.1996
 • KOMÍNEK, P.: Onemocnění nosu a PND, možnosti chirurgického řešení alergických stavů. Seminář pro terénní pediatry a prakt.lékaře. Ostrava, 19.6.1996
 • KOMÍNEK, P., MICHAL, M., STÁREK, I.: Branchiogenní karcinom nebo cystická metastáza okultního karcinomu? 59. ORL kongres České ORL společnosti s mez.účastí, Ostrava, 27.-29.6.1996
 • JANUŠKOVÁ, V., ČERNÝ, L., KOMÍNEK, P: Lipom nasomezofaryngu (poster). 59. ORL kongres České ORL společnosti s mez.účastí, Ostrava, 27.-29.6.1996
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Využití endoskopické techniky při řešení stavů vrozené neprůchodnosti odvodného slzného systému. 59. ORL kongres České ORL společnosti s mez.účastí, Ostrava, 27.-29.6.1996
 • STÁREK, I., BROŽ, J., KOMÍNEK, P: Extramedulární plasmocystom. 59. ORL kongres České ORL společnosti s mez.účastí, Ostrava, 27.-29.6.1996
 • KOMÍNEK, P., STÁREK, I., MICHAL, M., VODVÁŘKA, P.: Existuje tzv.branchiogenní karcinom? 43.kongres Slovenské ORL společnosti s mezinárodní účastí, Tále, 2.-4.10.1996
 • SELTENREICHOVÁ, G., KOMÍNEK, P.: Aspergilóza nosu a PND. Sjezd mladých otolaryngologů, Nymburk, 16.-18.10.1996
 • VANTUCH, P., KOMÍNEK, P.: Převodní nedoslýchavost. 2. Beskydský ORL den, Čeladná-Podolánky, 8.-9.11.1996.
 • VANTUCH, P., KOMÍNEK, P.: Intravagální chemodektom. 37.shromáždění vojenských otolaryngologů, Brno, 14.-15.11.1996
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Intubace odvodných slzných cest-technika provedení ( videofilm). 2. Rinologické dny, Karlova Studánka, 5.-8.2.1997
 • LENERT, R., KOMÍNEK, P.: Časné výsledky středoušních operace na ORL odd. ve F-M v letech l995 a l996. Oblastní ORL seminář, Frýdek-Místek, l2.2.l997
 • KOMÍNEK, P.: Poznatky ze studijního pobytu v Anglii. Oblastní ORL seminář, Frýdek- Místek, 12.2.1997
 • KOMÍNEK, P.: Cefalosporiny v terapii infekcí HCD. Symposium Cefalosporiny a jejich místo v terapii respiračních infekcí v ambulantní praxi, Ostrava, 11.3.1997
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Vrozená neprůchodnost odvodných slzných cest - moderní možnosti léčby. Okresní pediatrický seminář, Frýdek-Místek, 13.3.1997
 • KOMÍNEK, P.: Problematika terapie otitid. Oblastní seminář pro pediatry, Všemina, 21.-22.3.1997
 • KOMÍNEK, P., VANTUCH, P., LENERT, R., JANUŠKOVÁ, V., SELTENREICHOVÁ, G.: Zajímavé případy na ORL odd. ve F-M. Oblastní ORL , Frýdek-Místek, 9.4.l997
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK,P.: Možnosti řešení komplikovaných neprůchodností slzných cest v dětském věku. Sympozium dětské oftalmologie, Litomyšl, 25-26.4. l997
 • ČERVENKA, S., KOMÍNEK, P.: Možnosti řešení komplikovaných neprůchodností slzných cest u dětí. 3.setkání mladých oftalmologů, Zlín, l8.-l9.4. l997
 • ČERVENKA, S.,KOMÍNEK, P: Možnosti řešení komplikovaných neprůchodností slzných cest u dospělých. 3. setkání mladých oftalmologoů, Zlín, l8.-l9.4. l997
 • LENERT, R., KOMÍNEK, P: Středoušní operace na ORL oddělení ve Frýdku-Místku. Den mladých zdravotníků okresu FM, Frýdek-Místek, 5.6.l997
 • JANUŠKOVÁ, V., KOMÍNEK, P.: Srovnání některých statistických ukazatelů na ORL odděleních ve FM, OV, KI, VS, OP, Nové město n.Mor., Třinec, Uherské Hradiště za r. l996. Oblastní ORL seminář, Frýdek-Místek, ll. 6. l997
 • VANTUCH, P., KOMÍNEK, P: Intravagální chemodektom-kazuistika. Oblastní ORL seminář , Frýdek-místek, ll.6.l997
 • STÁREK, I., KOMÍNEK, P: Epiteliální nádory podčelistní slinné žlázy. 60.ORLkongres Čs. ORL společnosti s mezinár. účastí, Praha, l0.-l3.9.l997
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.:Endoskopie při řešení poruch odvodného slzného systému u dětí. 60. ORL kongres Čs.ORL společnosti s mezinárodní účastí, Praha, l0.-l3.9.l997
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S, VALENTA, J: Jaký je podíl endoskopické techniky při operačním řešení poruch odvodného slzného systému? 44. Kongres slovenskej ORL společnosti, Bojnice, l.-3.l0.l997
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S: Vrozená neprůchodnosti odvodných slzných cest-současné možnosti léčby. l. Slovenský pediatrický kongres s medzinár. účasťou, Bratislava, 2.-4.l0 l997
 • LENERT, R., KOMÍNEK, P., JANUŠKOVÁ, V., VANTUCH, P.: Cysty PND a choanální polypy v materiálu ORL oddělení ve FM. 3.Beskydský ORL den, Čeladná-Podolánky, 7.-8.ll.l997
 • KOMÍNEK, P., ČERVENKA, S.: Využití endoskopické techniky při řešení poruch odvodných slzných cest. 3.Beskydský ORL den, Čeladná -Podolánky, 7.-8.ll.l997
 • KOMÍNEK, P.: Záněty PND a možnosti jejich léčby. Oblastní seminář pro praktické lékaře, Prostějov, 2.ll.l997
 • KOMÍNEK, P: Zánětlivá ORL onemocnění v praxi praktického lékaře. Regionální seminář pro terénní pediatry a praktické lékaře, Chudobín, l4-l5.ll.l997
 • ČERVENKA, S, KOMÍNEK, P: Léčba neprůchodnosti slzných cest u dospělých. 4.postgraduální celostátní kurs Forum ophthalmologicum, Praha, l5.-l6.ll.l997.
 • KOMÍNEK, P: Záněty nosu a PND a možnosti jejich léčby, funkční endonazáln