Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Vzdělávání a stáže

Psychiatrické oddělení je výukovou základnou psychiatricky orientovaných oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. V rámci lékařské fakulty je spolu s Neurologickou klinikou FN Ostrava součástí společné Katedry neurologie a psychiatrie

Zajišťuje výuku studentů magisterského studia všeobecného lékařství a bakalářská studia oborů ošetřovatelství, porodní asistence, zdravotní záchranář, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, gerontopsychiatrie, zdravotně sociální pracovník, sociální patologie. Psychiatrické oddělení se rovněž podílí na zajištění teoretické a teoreticko-praktické části postgraduální výuky v oboru klinická psychologie a dětská klinická psychologie, a to pro interní i externí školence. Umožňuje po domluvě a s ohledem na personální kapacitu zaměstnanců realizování praxí a stáží studentům vyšších ročníků magisterského jednooborového studia psychologie, účastníkům kurzu Psycholog ve zdravotnictví.

Oddělení pořádá v intervalu 2 měsíců odborné semináře se zaměřením na psychiatrii a klinickou psychologii, které probíhají obvykle v pondělky v Konferenční místnosti Domova sester (přízemí Domova sester FN Ostrava vedle vrátnice).

Psychiatrické oddělení je hlavním spoluorganizátorem konference Freudovy dny, jejíž náplní jsou psychiatricko-psychologické průniky při péči o duševně nemocné. Cílem každého ročníku je presentace multioborových přístupů k jedné klinické jednotce, především pohledu psychiatrického a psychologického, ale také neurologického, sociologického, filosofického, náboženského aj.

V roce 2013 proběhl v Ostravě kongres Psychiatrické společnosti ČLS JEP pod názvem II. kongres na téma: léčba v psychiatrii, jehož hlavním obsahem byla presentace doporučených postupů léčby v psychiatrii. Zúčastnilo se jej 460 delegátů především z ČR, ale také ze zahraničí. Oddělení psychiatrické při příležitosti Světového dne duševního zdraví a konání konference uspořádalo 11.10.2013 v Multifunkční aule Gong Koncert pro duševní, jehož se účastnili pacienti regionálních psychiatrických ambulancí, delegáti konference a veřejnost. Celková účast diváků činila 1.100 osob. Vystoupili: Mňága a Ždorp, Buty, Věra Špinarová a Adam Pavlík band, Vladivojna LaChia a hudební uskupení praktikujících psychiatrů S.D.R. Project.

Stáže lékařů a psychologů prosím domlouvejte s primářem oddělení, resp. vedoucím psychologem.

 


 

Semináře

PDF pozvánky s programem aktuálních i minulých psychiatrických seminářů

 

27.1.2020

Multidisciplinární spolupráce v pedopsychiatrii

 

Archiv seminářů 

 


Objednání k vyšetření
597 373 209 dospělí
597 373 280 děti a dorost

Primář

MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.

Tel: 597 373 314
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cGV0ci5zaWxoYW5AZm5vLmN6

Vrchní sestra

Mgr. Radim Němec

Tel: 597 372 582
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cmFkaW0ubmVtZWNAZm5vLmN6

Sekretariát

Tel: 597 373 314