Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Lůžková část

Oddělení v současnosti disponuje jednou lůžkovou stanicí psychiatrické péče s 24 lůžky. Vzhledem k plánovanému budování nového pavilonu psychiatrické péče je lůžková stanice nadále umístěna v náhradních prostorech 3. NP plicního pavilonu (pavilon T). Tyto prostory jsou kompletně zrekonstruované, každý z 8 třílůžkových pokojů je vybaven vlastní koupelnou a WC. 

Vzhledem ke standardnímu uspořádání oddělení a jeho vybavení, které odpovídá formou interním oddělením, nelze bohužel přijímat pacienty se závažnějším neklidem, kteří by mohli být nebezpeční sobě a svému okolí, protože oddělení nenaplňuje dostatek bezpečnostních opatření.

Hospitalizovat je možné pacienty s celým spektrem duševních poruch, kteří nejsou bezprostředně nebezpeční sobě a okolí a jejichž léčebné ovlivnění umožňující propuštění je možné předpokládat v časovém horizontu nejvýše 4 týdnů. Základní spektrum léčených diagnóz tvoří poruchy nálady, úzkostné poruchy a jiné neurotické poruchy, psychosomatická onemocnění, psychotické poruchy bez závažného neklidu a závislosti na alkoholu i ostatních psychoaktivních látkách (detoxifikace). 
Přijímáni jsou pacienti ve věku od 15 do 70 let. Oddělení vzhledem ke struktuře programu, která vyžaduje aktivní účast nemocných na léčbě, neposkytuje plnohodnotnou gerontopsychiatrickou péči. Pacienti v akutním stavu bez závažného neklidu jsou přijímání okamžitě a nepřetržitě (až do naplnění kapacity oddělení), ostatní pacienti jsou k přijetí objednáni ošetřujícím psychiatrem.

Abychom zvýšili dostupnost lůžkové péče na našem oddělení, umožňujeme pacientům rovněž časný přechod z ústavní péče do péče ambulantní, která pokračuje v denním stacionáři a probíhá pod vedením personálu účastnícího se léčby na lůžkové stanici. Tímto způsobem je zajištěna kontinuita informací důležitých pro léčbu ve stacionáři i kontinuita vztahů s personálem a ostatními pacienty. Časný přechod do péče denního stacionáře je vhodný rovněž pro pacienty, kteří vyžadují z různých důvodů co nejkratší pobyt v nemocnici. Programy denního stacionáře a jejich náplň jsou popsány v kapitole Denní stacionář.

Pacienti s akutní intoxikací drogou či alkoholem nejsou k léčbě na oddělení přijímáni. Nekomplikované stavy po užití psychoaktivní látky hospitalizaci nevyžadují, jsou-li stavy komplikovány závažnou poruchou chování, je nutná hospitalizace na uzavřeném oddělení (Psychiatrická nemocnice v Opavě či protialkoholní záchytná stanice), došlo-li k předávkování látkou, je nutné umístění na interním oddělení s konziliární péčí psychiatra. 
Detoxifikace, tedy kontrolované vysazení návykových látek s léčbou odvykacích příznaků a motivační intervencí, jsou na oddělení standardně poskytovány, nikoliv však plná léčba závislostí, která probíhá ve specializovaných programech psychiatrických nemocnic (vhodné je pokračování v komplexních programech léčby závislostí navazujících na detoxifikaci).

 


 

Lůžková stanice

pavilon T, 3. nadzemní podlaží

 

Objednávání pacientů:

597 374 235

 

Denní režim oddělení - ke stažení

psych-2

 

Objednání k vyšetření
597 373 209 dospělí
597 373 280 děti a dorost

Primář

MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.

Tel: 597 373 314
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cGV0ci5zaWxoYW5AZm5vLmN6

Vrchní sestra

Mgr. Radim Němec

Tel: 597 372 582
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cmFkaW0ubmVtZWNAZm5vLmN6

Sekretariát

Tel: 597 373 314