Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Ambulantní péče pro dospělé

Psychiatrická i psychologická péče pro dospělé


Ambulantní úsek poskytuje psychiatrickou a psychologickou péči pro pacienty starší 18let zahrnující plné spektrum duševních poruch, součástmi jsou následující ambulance:

 


 

Všeobecné psychiatrické ambulance

Poskytují základní i specializovanou psychiatrickou péči v oblasti úzkostných poruch, poruch nálady, psychotických onemocnění, somatoformních poruch, poruch příjmu potravy, poruch osobnosti aj.

 


 

Gerontopsychiatrická ambulance

Poskytuje ambulantní psychiatrickou péči seniorům nad 70 let s celým spektrem duševních poruch, např. pacientům s demencemi, organickými afektivními a úzkostnými poruchami, organickými psychotickými poruch aj., pomoc zde nacházejí rovněž pacienti s poruchami spánku nebo tendencí k nadužívání léků.

 


 

Ambulance pro léčbu návykových nemocí

Poskytuje ambulantní péči pacientům se závislostí na alkoholu či návykových lécích, stejně jako pacienti užívající nelegální návykové látky, mezi něž patří nejčastěji marihuana, pervitin a heroin. Pacienti bez vážných zdravotních potíží mohou být zařazeni do senzibilizační ambulantní léčby disulfiramem (Antabusem). Pacienti se závislostí na opiátech, kteří absolvovali opakovaně neúspěšný pokus o léčbu vedoucí k abstinenci, mohou být zařazeni do programu substituční léčby metadonem nebo buprenorfinem (Suboxone). Ambulance neposkytuje specializovaný program léčby hráčství. Pro osoby, které se potýkají s problematickým vztahem k alkoholu, je připravena rovněž

Skupina je určena pro pacienty, kteří mají za sebou některou z forem protialkoholní léčby (ambulantní, detoxifikační, komplexní) a v současnosti abstinují, event. těm, kdo se ještě nedostali do stavu závislosti, ale vnímají problémy, které alkohol v jejich životech působí. Skupina nabízí pomoc při nahlížení na vlastní fungování ve vztahu k alkoholu, na fungování v mezilidských vztazích, ale také na celkové zacházení se sebou samými. Setkávání probíhá každou středu od 15 hodin ve FN Ostrava (prostor denního stacionáře) a trvá 90 minut. Skupina je smíšená, určená jak pro muže, tak pro ženy, a otevřená, průběžně do ní tedy přicházejí další členové. Počet sezení není shora omezen, předpokladem pro zařazení je však zájem o dlouhodobou práci na sobě v trvání minimálně 6 měsíců. Na základě dosavadní zkušenosti je skupina určena pro osoby starší 22 let. V případě zájmu o zařazení kontaktuje PhDr., Mgr. Kateřinu Budirskou, DiS.

 


 

Sexuologická ambulance

Poskytuje péči mužům i ženám s funkční sexuální poruchou. Léčbu podstupují pacienti s poruchou sexuální touhy, orgasmu či erekce. Pomoc je poskytována mužům s předčasnou ejakulací. V sexuologické ambulanci absolvují ochranná léčení uložená soudem pacienti s poruchou sexuální preference. Pacienti s takovou poruchou však mohou zahájit léčbu rovněž na vlastní žádost. Ambulance poskytuje péči mužům i ženám s poruchou sexuální identity - transsexualismem. Multidisciplinární tým lékařů pomáhá pacientům při náročné léčbě vedoucí ke změně pohlaví. Ambulance poskytuje pomoc v psychické krizi pacientům s HIV/AIDS, jejich partnerům a příbuzným. Nevěnujeme se léčbě poruch plodnosti a léčbě infekčních sexuálně přenosných onemocnění. Tento typ péče poskytují centra asistované reprodukce a v druhém případě dermatovenerologické ambulance.

 


 

Ambulance klinické psychologie

Psychologické ambulance poskytují péči dospělým pacientům s plným spektrem duševních onemocnění i krizových stavů. Věnují se převážně psychologické diagnostice a střednědobé psychoterapeutické péči různými psychoterapeutickými přístupy (převážně interpersonální, psychodynamicky a kognitivně-behaviorální směry).

 


 

Pracoviště repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS)

Ve spolupráci s Neurologickou klinikou poskytuje biologickou metodu léčby vhodnou pro pacienty s některými neurologickými a psychickými chorobami, zvl. pak léčbu farmakorezistentní depresivní poruchy.

Ve spolupráci s Neurologickou klinikou provádíme biologickou metoda léčby vhodnou pro pacienty s některými neurologickými a psychickými chorobami. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) je neinvazivní metoda, při které jsou účinkem krátkých pulsů silného magnetického pole stimulovány nervové buňky mozkové kůry. Dochází tak ke změnám regulace serotoninu, noradrenalinu, dopaminu, hormonu kortikoliberinu a mozkového neurotrofního faktoru, které hrají důležitou roli při vzniku poruch nálady a dalších psychických poruch. Oproti elektrokonvulzivní léčbě jde o výkon bez potřeby celkové anestezie a je prováděný ambulantní formou.

 

Hlavní indikací je:

  • léčba depresivní poruchy
  • zmírnění sluchových halucinací, tinnitu
  • zmírnění neuropatické bolesti
  • obsedantně kompulsivní poruchy experimentálně: halucinatorní syndromy, záchvatovité přejídání, ovlivnění bažení po alkoholu a jiných drog
  • užití ke zmírnění některých příznaků Parkinsonovy choroby

 

Terapeutická stimulace je aplikována 5x týdně (pondělí až pátek) po dobu 2-3 týdnů. Před výkonem nejsou od Vás vyžadovány žádné speciální postupy, žádoucí je však jednorázové provedení vyšetření mozku magnetickou rezonancí, která umožňuje zpřesnit lokalitu, v níž dochází ke stimulaci. 
Výkon je plně hrazen z prostředků všeobecného zdravotního pojištění.

  

Ambulantní péče pro dospělé

Psychiatrická i psychologická péče pro dospělé pacienty probíhá v nově zrekonstruovaném Pavilonu Y (dřívější tzv. „infekční vrátnice“, resp. „zadní bufet“) v blízkosti lůžkové stanice

Objednávání pacientů:

597 373 209

 

psych-1

 

Objednání k vyšetření
597 373 209 dospělí
597 373 280 děti a dorost

Primář

MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.

Tel: 597 373 314
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cGV0ci5zaWxoYW5AZm5vLmN6

Vrchní sestra

Mgr. Radim Němec

Tel: 597 372 582
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cmFkaW0ubmVtZWNAZm5vLmN6

Sekretariát

Tel: 597 373 314