Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Ambulantní část

 

Ambulantní péče v oboru psychiatrie a klinická psychologie je poskytována na dvou místech areálu FN Ostrava. Dětská a dorostová psychiatrická i psychologická péče jsou poskytovány v prostorách 4. patra polikliniky na místě dřívějších ambulancí pro dospělé. Psychiatrická i psychologická péče pro dospělé pacienty probíhá v nově zrekonstruovaném Pavilonu Y (dřívější tzv. „infekční vrátnice“, resp. „zadní bufet“) v blízkosti lůžkové stanice. Součástí ambulantního úseku je i Denní stacionář.

Psychiatrické ambulance pro dospělé i děti a dorost poskytují od pondělka do pátku v pracovní době od 7:00 do 15:00 základní a nástavbovou ambulantní péči pacientům z regionu, konziliární péči pacientům FNO a akutní psychiatrickou péči pacientům ze spádové oblasti města Ostravy. Pacienti by se k těmto neodkladným vyšetřením měli dostavit s žádankou praktického lékaře (pro dospělé nebo pro děti a dorost), který posoudí skutečnou neodkladnost stavu, v optimálním případě se rovněž spojí s psychiatrickou ambulancí a vysvětlí důvody pro odeslání pacienta. 
Pacienti, jejichž vyšetření snese odklad, jsou k ambulantní léčbě objednáváni v termínech dle časových možností lékařů. Vzhledem k dalším povinnostem lékařů našich ambulancí (akutní péče, konziliární péče, výuka aj.) jsou však čekací doby na přijetí do péče v našich ambulancích bohužel delší než v privátních psychiatrických a psychologických ambulancích.

O víkendech, svátcích a ve všední dny po skončení řádné pracovní doby (po 15. hodině) poskytuje na základě dlouhodobé dohody mezi FN Ostrava a Městskou nemocnicí Ostrava psychiatrickou pohotovost Psychiatrie Městské nemocnice Ostravaroh Kafkovy a Kounicovy ulice v sousedství areálu Městské nemocnice Ostrava.

Prosíme pacienty o respektování rozdělení péče mezi obě pracoviště, neboť jejich provoz kopírují rovněž rozpisy služeb personálu (psychiatři FN Ostrava mj. slouží na pohotovostní službě Městské nemocnice Ostrava).

V případě osob, které se ocitly v krizové životní situaci a psychické tísni a pro zvládnutí své situace by uvítali podporu krizových interventů (týká se dospělých i dětí), doporučujeme vyhledat pomoc v Krizovém centru Ostrava, které je dostupné non-stop a zajišťuje krizovou intervenci vč. možnosti krátkodobého pobytu na lůžku. Možné je také kontaktovat psychologickou podporu na telefonu.
Akutní psychiatrické ošetření je vhodnější pro osoby s již probíhající duševní nemocí, došlo-li k jejímu zhoršení, nebo pro osoby, v závažnějším stavu, který vyžaduje léčbu psychofarmaky či hospitalizaci na psychiatrickém lůžku.

 


 

Ambulantní péče pro děti a dorost

Dětská a dorostová psychiatrická i psychologická péče jsou poskytovány v prostorách 4. patra polikliniky na místě dřívějších ambulancí pro dospělé.

 

Objednávání pacientů:

597 373 280

 

psych-2

 

Ambulantní péče pro dospělé

Psychiatrická i psychologická péče pro dospělé pacienty probíhá v nově zrekonstruovaném Pavilonu Y (dřívější tzv. „infekční vrátnice“, resp. „zadní bufet“) v blízkosti lůžkové stanice

 

Objednávání pacientů:

597 373 209

 

psych-1

 Objednání k vyšetření
597 373 209 dospělí
597 373 280 děti a dorost

Primář

MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.

Tel: 597 373 314
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cGV0ci5zaWxoYW5AZm5vLmN6

Vrchní sestra

Mgr. Radim Němec

Tel: 597 372 582
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cmFkaW0ubmVtZWNAZm5vLmN6

Sekretariát

Tel: 597 373 314