Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Oddělení neonatologie

Oddělení neonatologie spolu s týmem zaměstnanců Porodnicko-gynekologické kliniky tvoří Perinatologické centrum, jedno ze 12 perinatologických center v ČR, do jehož spádové oblasti patří okresy Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín, Bruntál, Opava a Ostrava. Moravskoslezský region čítá 1,2 milionu obyvatel a ročně se v jeho porodnicích narodí celkem cca 12 000 novorozenců. Většina z nich se rodí v termínu a s dobrou poporodní adaptací, v případě výskytu jakýchkoliv komplikací u miminka jsme připraveni novorozence transportovat sanitním vozem Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje  na naše pracoviště, kde je mu poskytnuta vysoce specializovaná péče na potřebné úrovni. Přestože transport je realizován speciálně přizpůsobeným sanitním vozem za doprovodu lékaře neonatologa a erudované sestry, může být převoz pro novorozence stresující a zatěžující.

Vaše rozhodnutí přivést miminko na svět v naší porodnici Vašemu dítěti zaručí, že ihned po narození mu bude poskytnuta špičková léčebná péče, která odpovídá jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu - není zapotřebí žádného transportu, nehrozí riziko časového prodlení a mamince je i nadále umožněn kontakt s dítětem v maximálním možném rozsahu po celou dobu hospitalizace až do doby propuštění miminka.

Oddělení neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava zajišťuje péči o všechny kategorie novorozenců. Jeho uspořádání odpovídá požadavkům systému třístupňové diferencované péče o novorozence a je členěno na následující stanice:

I.stupeň: Stanice novorozenecká
- pečuje o novorozence narozené od 35. týdne gestace s dobrou poporodní adaptací

II. stupeň: Stanice intermediární péče
- pečuje o patologické (donošené i nedonošené) novorozence se stabilizovanými životními funkcemi

III.stupeň: Jednotka intenzivní a resuscitační péče o novorozence
- pečuje o kriticky nemocné novorozence se selhávajícími vitálními funkcemi (donošené i nedonošené), o novorozence s vrozenými vývojovými vadami, o novorozence velmi nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti

Na všech třech stanicích Oddělení neonatologie je kladen důraz na soukromí, intimitu a bezpečí našich pacientů, u dětí (fyziologických i patologických) podporujeme časný kontakt matky s dítětem (bonding) a kojení, dle kapacitních možností oddělení umožňujeme trvalý pobyt matky s dítětem i u nezralých novorozenců, v ošetřovatelské péči uplatňujeme koncept bazální stimulace. Děťátku jsou provedena všechna screeningova vyšetření v průběhu hospitalizace. Je-li to možné, všechna vyšetření jsou realizována v přítomnosti matky. U fyziologicky probíhajícího těhotenství a bezproblémové poporodní adaptaci dítěte respektujeme přání rodičky na předčasné propuštění novorozence.

Náš erudovaný tým lékařů a sester je připraven Vám poskytnout špičkovou péči na vysoce profesionální i lidské úrovni. Během Vašeho pobytu na našem oddělení se budeme snažit, abychom Vám pomohli co nejvíce porozumět potřebám Vašeho miminka. Naším cílem je spokojená maminka a zdravý, prospívající novorozenec.

Porod nedonošeného miminka nebo nemoc novorozence je vždy nečekanou událostí, která se může odrazit na psychické pohodě rodičů. V případě pocitu nepřiměřené tenze můžete využít psychosociální podporu.

Objednání k vyšetření 597 371 411

Primář

MUDr. Hana Wiedermannová

Tel: 597 371 401
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@aGFuYS53aWVkZXJtYW5ub3ZhQGZuby5jeg%3D%3D

Vrchní sestra

Mgr. Jana Kučová, Ph.D.

Tel: 597 371 405
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@amFuYS5rdWNvdmFAZm5vLmN6

Sekretariát

Tel:  597 371 404