Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Informace pro veřejnost

Jak probíhá vyšetření:

K naší konzultaci je nutné vyplnění rodokmenových dotazníků. Dokumenty naleznete v odkazu: Ke stažení .

Zajímejte se o onemocnění vyskytující se v rodině ( infarkty, mozkové příhody, cukrovka, onkologická onemocnění, jakákoli jiná onemocnění opakující se v rodině ... ) a v jakém věku se onemocnění vyskytlo. Dále je důležité zjistit, zda se v rodině vyskytuje mentální retardace, vrozené vývojové vady event. potíže s otěhotněním, mrtvěrozené děti, úmrtí v dětském věku apod.

Genetická konzultace je základním bodem všech pracovišť lékařské genetiky. Při pohovoru se posoudí důvod, proč byl pacient na oddělení odeslán, zda se v jeho případě jedná o dědičnou záležitost, která se přenáší mezi jednotlivými generacemi, nebo zda jde o jednorázově vzniklou vrozenou vývojovou vadu, jež by se u jejich potomstva neměla vyskytnout. K tomuto pohovoru by měla být přinesena co nejúplnější dostupná rodinná zdravotnická dokumentace.

Následuje klinické vyšetření a eventuálně krevní odběr.

Většina pacientů nemusí být při odběru nalačno až na výjimky, sdělí sestra při objednání.

Pokud se vyšetření týká vývojové poruchy či jiné psychické poruchy (autismus, ADHD, porucha řeči, mentální retardace... ), je vhodné donést ranní moč a lačnit minimálně 3 hodiny před odběrem krve.