Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Vzdělání

 • 2007: Ukončení doktorského studijního programu v oboru Dermatovenerologie, Lékařská fakulta MU Brno. Disertační práce - Recidivy kožních karcinomů.
 • 2003: Atestace v oboru klinická onkologie
 • 1994: II. atestace v oboru dermatovenerologie
 • 1987: I. atestace v oboru dermatovenerologie
 • 1977-1983: Lékařská fakulta UP Olomouc
 • 1973-1977: Gymnázium Dr. Šmerala, Ostrava

Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • Dermatovenerologická společnost
 • Společnost korektivní dermatologie a kosmetiky
 • Lymfologická společnost
 • Onkologická společnost
 • European Academy of Dermatology and Venereology

Profesní historie

 • 1996-dosud: Primářka, Kožní oddělení FN Ostrava
 • 1992-dosud: Kožní oddělení, FN Ostrava
 • 1984-1992: Kožní oddělení, Nemocnice Vítkovice
 • 1983-1984: Interní oddělení, KÚNZ Ostrava

Kurzy a školení

 • 1999-2002: Kurzy a specializační stáže v oboru klinická onkologie (pořádané Katedrou klinické onkologie při IPVZ, Praha )
 • 1977: Lymfologický kurs (komplexní problematika diagnostiky a terapie lymfedému, specializační kurs manuální a přístrojové lymfodrenáže ), IDPVZ Brno

Zaměření

 • Dermatoonkologie se zaměřením na diagnostiku a léčbu melanomu.
 • Vedoucí lékař týmu melanomové komise.

Licence ČLK pro obor

 • Dermatovenerologie (pro výkon primáře zdravotnického zařízení, samostatné praxe, funkce odborného zástupce a poskytování poradenských služeb)
 • Klinická onkologie (pro výkon samostatné praxe, odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb)

Redakční rady

 • Dermatologie pro praxi - člen

Recenze pro časopisy

 • Dermatologie pro praxi
 • Česko-slovenská dermatologie
Objednání k vyšetření 597 373 072