Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Kvalita práce

Oddělení klinické biochemie (OKB) je od roku 2007 akreditováno v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 15189. Nyní je akreditováno jako součást Ústavu laboratorní diagnostiky viz. Certifikát ÚLD

OKB je rovněž laboratoří registrovanou v Registru klinických laboratoří, který byl vytvořen v rámci Programu zvyšování kvality ve zdravotnictví. Česká společnost klinické biochemie udělila pracovišti OKB Osvědčení o úspěšném splnění podmínek druhé etapy Registru odbornosti 801.

Referenční laboratoř MZ ČR pro klinickou biochemii pověřená Českou společností klinické biochemie a Českou společností nukleární medicíny – sekcí imunoanalytických metod vydala REGISTRAČNÍ LIST o zařazení pracoviště OKB v Registru laboratoří zabývajících se biochemickým screeningem vrozených vad v těhotenství.

Na OKB při Úseku imunoanalytických metod funguje národní Referenční laboratoř pro radiosaturační analýzu zřízena MZČR (Věstník MZČR 1981, opatření LP 1-211.9-30.4.198).

Vedle zavedeného systému vnitřní kontroly kvality je správná laboratorní práce v OKB garantována rovněž úspěšnou účastí jednotlivých pracovišť v kontrolních systémech externího hodnocení kvality různých poskytovatelů (SEKK - ČR, DGKL – Německo, SKML-Holandsko, RIQAS-Anglie, UK-NEQAS-Anglie, ERNDIM - Holandsko, IBL - Německo). Dva pracovníci ÚLD jsou zároveň supervizoři kontrolních cyklů E1,E2 a TM při SEKK s.r.o.

Certifikáty z externí kontroly kvality získané pracovišti Oddělení klinické biochemie jsou evidovány Centrem klinických studií FN Ostrava a zde jsou na vyžádání k dispozici.

Primář

RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.

Tel: 597 374 121
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@emRlbmVrLnN2YWdlcmFAZm5vLmN6