Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Granty a projekty

 V rámci Oddělení klinické biochemie jsou řešeny tyto granty:

 • Likvorové biomarkery roztroušené sklerózy
  Zdroj financování: 07/RVO-FNOs/2017
  Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
  Spoluřešitelé: MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D., MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., MUDr. Martin Čabal
 • Biomarkery synoviální tekutiny u kloubních infekcí
  Zdroj financování: 07/RVO-FNOs/2018
  Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
  Spoluřešitelé: Mgr. Iveta Bystroňová, MUDr. Pavel Walder, MUDR. Rudolf Hlubek
 • Detekce monoklonality volných lehkých řetězců imunofixační elektroforézou a izoelektrickou fokusací - srovnání s kvantitativní metodou stanovení a poměrem kappa/lambda.
  Zdroj financování: SGS06/LF/2018-2019
  Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
  Spoluřešitelé: MUDr. Ing. David Změna, Ph.D., Kamila Revendová (student – LF OU), Ondřej Dlouhý (student PřF OU)
 • Využití stanovení miRNA v diagnostice kardiovaskulárních onemocnění (Role miRNA u dilatací a hypertrofií myokardu levé komory), Zdroj financování: 05/RVO-FNOs/2018.
  Hlavní řešitel: MUDr. Lukáš Evin
  Spoluřešitelé: RNDr. Radka Šigutová, prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
 • Diferenciace akutního poškození ledvin v septickém stavu a nefrotoxického účinku antibiotické terapie vankomycinem a gentamicinem na podkladě měření specifických microRNA. Zdroj financování: 01/RVO-FNOs/2019.
  Hlavní řešitel: MUDr. Naděžda Petejová, Ph.D., MSc.
  Spoluřešitelé: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.; RNDr. Radka Šigutová
 • miRNA jako prediktívni marker odpovedi na resynchronizační léčbu.
  Zdroj financování: 12/RVO-FNOs/2019.
  Hlavní řešitel: MUDr. Lukáš Evin
  Spoluřešitelé: RNDr. Radka Šigutová, prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, MUDr. Eliška Kufová
 • Využití nových biomarkerů v diagnostice akutního koronárního syndromu; jejich porovnání s rutinně využívanými biomarkery. Zdroj financování: SGS13/LF/2019-2020.
  Hlavní řešitel: RNDr. Radka Šigutová
  Spoluřešitelé: MUDr. Věra Ploticová, Karin Špinlerová (všeobecné lékařství) a Simona Mária Pastuchová (všeobecné lékařství)
 • Vývoj nových laboratorních testů pro diagnostiku zánětu, sepse a kardiovaskulárních onemocnění na principu chemiluminiscenční analýzy na automatizovaných platformách".
  Zdroj financování: TAČR: program FW-TREND.
  Řešitel: Mgr. Martina Hložánková, Ph.D., Hlavní příjemce: Biovendor - Laboratorní medicína a.s.
  Další uchazeč: Fakultní nemocnice Ostrava, Řešitel: RNDr. Radka Šigutová. Spoluřešitelé: Mgr. Hana Slepčanová (Zagorová)
  Další uchazeč: Ostravská univerzita, Řešitel: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, Spoluřešitelé: MUDr. Věra Ploticová
  Další uchazeč: Mendelova univerzita v Brně, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
 • Nové prognostické a prediktivní biomarkery u vybraných nefropatií v dětském věku.
  Zdroj financování: 12/RVO-FNOs/2018
  Hlavní řešitel: RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
  Spoluřešitelé: RNDr. Kateřina Andelová, MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D., MUDr. Alice Bosáková Odhad referenčních intervalů vybraných biomarkerů synoviální tekutiny.
  Zdroj financování: SGS14/LF/2019-2020.
  Hlavní řešitel: Mgr. Iveta Bystroňová
 • Elektronické ověřování znalostí studentů všeobecného lékařství v české i anglické mutaci z lékařské biochemie.
  Zdroj financování: IRP projekt (OU), Číslo: 201903.
  Hlavní řešitel: doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
  Spoluřešitelé: prof. MUDr. D. Stejskal, Ph.D. MBA, RNDr. Z. Švagera, Ph.D., Mgr. I. Kozárová, Doc. MUDr. P. Schneiderka, Ph.D., MUDr. Ing. D. Zeman, Ph.D., MUDr. V. Ploticová, Mgr. H. Raszková
 • Inovace diagnostického algoritmu užitím nových biomarkerů u blíže nespecifikovaného renálního postižení v dětském věku. SGS LF OU 2017
  IGA 2006-2009 (NR/8948-2)
  Řešitel RNDr. Kateřina Andelová
 • "Likvorové biomarkery roztroušené sklerózy" – Institucionální podpora FNO, RVO-FNOs/2017
  IGA 2006-2009 (NR/8948-2)
  Řešitel RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
 • Volné lehké řetězce jako markery zánětlivých onemocnění nervového systému. Institucionální podpora Ministerstva zdravotnictví ČR č.2 RVO-FNOs/2014.
  Řešitel: MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.
 • Surface Plasmon Resonance imaging (SPRi) v klinické biochemii. Institucionální podpora Ministerstva zdravotnictví ČR č.1 RVO-FNOs/2012.
  Řešitel: Mgr. Radka Šigutová
 • Stanovení rizik akutního poškození ledvin u závažně a kriticky nemocných dětí
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje (01549/2012/RRC)
  Hlavní řešitel Mgr. Radka Šigutová
 • Epidemiologická studie významu proteinů tukové tkáně ve vztahu k inzulínové rezistenci.
  IGA 2010-2015
  Řešitel MUDr. Horáková Dagmar
 • Elektroforetická detekce oligoklonálních protilátek v biologických tekutinách a její klinický význam, využití přístroje Multiphor II.
  Krajský úřad Moravskoslezského kraje (01725/2010/RRC)
  Řešitel MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D.
 • Nové postupy v profilování metabolitů tělních tekutin a jejich využití v klinické diagnostice. IGA 2008-2011 (9755-3)
  Řešitel Ing. Petr Hušek, DrSc.
 • Snadné a finančně nenáročné stanovení dipeptidu Pro-Hyp v nehydrolyzované moči a jeho možná významná role jako biomarkeru kostní resorpce.
  IGA 2006-2009 (NR/8948-2)
  Řešitel Ing. Petr Hušek, DrSc.

 

Spolupráce na ESF projektech:

 • CZ.1.07/2.3.00/20.0040: Molekulární genetika nádorových a kardiovaskulárních chorob, tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (2011, LF Plzeň)
 • CZ.1.07/2.2.00/15.0046: Nové pojetí výuky imunoanalytických metod. (2011, LF Plzeň)
 • CZ.1.07/2.2.00/15.0048: Klinická biochemie – inovovaná interaktivní výuka e-learningem. (2011, LF Plzeň)

Bez_nzvu

Primář

RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.

Tel: 597 374 121
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@emRlbmVrLnN2YWdlcmFAZm5vLmN6