Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Odborné ambulance

Úsek plánovaného a akutního příjmu I. - konzervativní obory

Interní ambulance

Úseková sestra:
Martina Lásková
597 372 774


Kontakt:

Pracovna sester
597 372 774

Pracovna lékařů
597 372 773


Časové rozdělení provozu:

Plánované: 6.00-15.30 hod.
Akutní: nepřetržitě v pracovních dnech, dnech pracovního odpočinku a svátků

Nachází se v přízemní části vstupní haly, vlevo od administrativního úseku centrálního příjmu. Výhodou je bezbariérový přístup na toto pracoviště nejen pro transportovaného pacienta sanitní či záchrannou službou, ale i pro ostatní klienty přicházející k ošetření.

Ambulance zajišťuje plánovanou, ale i akutní péči o pacienty.

Zajišťujeme rozsáhlou péči o dospělého pacienta - klienta (starší 18 let).

Co zde můžeme zařadit?

 • Příjem pacientů z celého regionu.
 • Příjem akutních pacientů.
 • Ošetření pacientů s doporučením např. "praktickým lékařem, ambulantním specialistou jiného oboru z poliklinik, lékařem z pohotovostní služby, lékařem RZS aj.
 • Ošetření klientů bez doporučení:cizí státní příslušníci, pacienti jiného regionu, nejčastěji se jedná o klienty, kteří primárně vyhledávají pomoc v nemocnici a obcházejí tak ambulance praktických a pohotovostních lékařů, klienti z terénu-apod.
 • Kontrolní a plánovaná vyšetření
 • Edukaci, zajištění a doprovod pacientů na daná vyšetření (CT, SONO, RTG, endoskopická vyšetření, AG vyšetření aj.)ordinována lékařem ambulance CP
 • Expektaci pacienta za účelem stanovení diagnózy a další péče(hospitalizace, domácí ošetření, ošetření jiným odborným lékařem.).
 • Doprovod přijatého pacienta na dané oddělení interní kliniky.

Dále nabízíme:

 • Personální i materiální zajištění pracoviště.
 • Profesionální úroveň zdravotnického personálu.
 • Jsme výukovým pracovištěm pro OSU(mentorství klinické praxe studentů OSU).
 • Ošetření s časovým objednáním - kontrolní vyšetření (tel. nebo osobní domluva).
 • Ošetření bez objednání.

 

Neurologická ambulance

Úseková sestra:
Martina Lásková
597 372 774


Kontakt
:
Pracovna sestry
597 372 436
Pracovna lékaře
597 372 437


Časové rozdělení provozu
:
Plánované: 7.00-15.30 hod.
Akutní: 7.00-15.30hod., 15.30-7.00 hod.
v prostorách oddělení centrálního příjmu - interní ambulance

Je umístěna v prostorech oddělení Centrálního příjmu, naproti RTG pracoviště. Tato ambulance má bezariérový přístup.

Pracoviště zajišťuje plánovanou a akutní péči o klienta.

Spektrum péče o dospělé pacienty (starší 18 let)

 • Příjem plánovaných pacientů.
 • Příjem akutních pacientů.
 • Ošetření pacientů s doporučením (praktický lékař, lékař LSPP, lékař RZS, jiný odborný lékař z poliklinik).
 • Ošetření pacientů bez doporučení (akutně vzniklé potíže).
 • Kontrolní a plánovaná ošetření.
 • Edukace pacienta.
 • Doprovod na akutní vyšetření (CT, SONO, RTG, a jiné), na daná lůžková oddělení - hospitalizace, zajišťuje tým interní ambulance centrálního příjmu.

 

Úsek plánovaného a akutního příjmu II. - operační obory

Traumatologické ambulance

Úseková sestra:
Jana Klašková


Kontakt
:
597 372 465


Umístění:

přízemí monobloku

Vyhledat na mapě
 

Ordinační doba:
Nepřetržitě

Traumatologická ambulance funguje nepřetržitě ve všech pracovních dnech. Ve dnech pracovního odpočinku a svátcích funguje od 7.00-15.30 hod. resp. v rámci ÚPS (ústavní pohotovostní služby) 15.30-7.00 hod.

Spektrum a rozsah péče

 • Příjem a management plánovaných i akutních pacientů k další léčbě na Traumatologické centrum FNO.
 • Konziliární činnost pro pacienty jiných klinik resp. oddělení FNO.
 • Konziliární činnost pro nemocnice regionu Moravskoslezského kraje
 • Kompletní ambulantní starostlivost - vyšetření, diagnostika, léčba, v celém spektru úrazové chirurgie (se specifickým zaměřením na dětskou traumatologii, poranění skeletu zápěstí a ruky, terapie chronických ran).

Primář

MUDr. Stanislav Jelen, MBAce

Tel: 597 372 772
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@c3RhbmlzbGF2LmplbGVuQGZuby5jeg%3D%3D

Vrchní sestra

Mgr. Bc. Marie Hegarová

Tel: 597 372 778
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bWFyaWUuaGVnYXJvdmFAZm5vLmN6

Sekretariát

Tel: 597 372 442