Contact

Working Hours

Location

Position

Switchboard +420 597 371 111

switchboard
+420 597  371  111
+420 738  141  111
CZE ENG

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

Vzdělání

 • 2009: Atestace z oboru Fetomaternální medicína
 • 2006-dosud: Doktorský studijní program (Ph.D.), LF Univerzita Palackého, Olomouc
 • 2004: atestace 2. stupně v oboru Gynekologie a porodnictví
 • 1999: atestace 1. stupně v oboru Gynekologie a porodnictví
 • 1989-1996: 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Profesní historie - Česká republika

 • 2003-dosud: Fakultní nemocnice Ostrava, Gynekologicko-porodnická klinika
 • od 2007: přednosta PGK FN Ostrava
 • 1996-1999, 2001, 2002: Státní slezská nemocnice, Opava

Profesní historie - zahraničí

 • 2005: Medecins Sans Frontieres (Lékaři bez hranic) - Monrovia, Liberia
 • 2004-2005: OSN Východní Timor, Dili, Východní Timor
 • 2003: OSN Baucau, Východní Timor
 • 2002, 2003: Medecins Sans Frontieres (Lékaři bez hranic) - Puthukkudiyiruppu, Srí Lanka
 • 2000-2001: Medecins Sans Frontieres (Lékaři bez hranic) - Mallavi, Srí Lanka
 • 1999-2000: Medecins Sans Frontieres (Lékaři bez hranic) - Maliana, Východní Timor
 • 1995: Karl-Ruprecht-Universität Klinik, Heidelberg, Německo

Studijní pobyty

 • 2009: Hospital Reina Sofia Cordoba, Španělsko - Hysteroskopická okluze vejcovodů - Essure, Operační hysteroskopie
 • 2009: Laparoscopy Hospital, Dílí, Indie - Diploma in minimal access surgery (DMAS, 1 měsíc) - Diplom v minimálně invazivní chirurgii
 • 1998: Stanford University, Palo Alto, California, USA - 2 měsíce
 • 1996: University of Sao Paulo, Brazílie - 2 měsíce
 • 1996: Ain - Shams University, Cairo, Egypt - 2 měsíce
 • 1994: Karl-Ruprecht-Universität Klinik, Heidelberg, Německo - 2 měsíce

Jiné funkce

 • Od 2008: Regionální konzultant OS ČLS JEP pro obor Gynekologie a Porodnictví
 • Od 2007: Člen redakční rady časopisu Gynekolog
 • Od 2008: Perinatologická komise MZd. ČR - člen
 • Od 2006: Regionální perinatolog Moravskoslezského kraje
 • Od 2006: Člen představenstva rakouské sekce organizace Medecins Sans Frontieres - Lékaři bez hranic
 • od 2007: člen redakční rady časopisu Medicína po promoci
 • 2004: Ministerstvo zdravotnictví East Timor
  externí poradce pro Mother and Child Health Care
  člen pracovní skupiny pro stanovení koncepce porodnické péče na Východním Timoru

Pedagogická činnost

 • Od 2007: Zdravotně sociální fakulta, Ostravská Univerzita, interní vyučující, obor: Gynekologie a porodnictví
 • Od 2005: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), externí vyučující, obor: Gynekologie a porodnictví - akutní stavy
 • 2004: UNFPA / Ministerstvo zdravotnictví Východní Timor - EmOC Training (Emergency Obstetric Care Training)

Jazykové kurzy

 • 2000: Jazykový kurz francouzštiny, Alliance Française, Brusel, Belgie
 • 1993: Jazykový kurz angličtiny - Milford, Pennsylvania, USA
 • 1985-1989: Jazykový kurz angličtiny - Opava - státní jazyková zkouška 1989

Publikace a přednášková činnost

Publikace

 • Brychtová, P., Šimetka, Ondřej, Procházková, J., et al. Trombocytopenie v graviditě = Trombocytopenia in pregnancy. P. Brychtová, Ondřej Šimetka, J. Procházková, M. Procházka. , Gynekolog, 2009, Roč. 18, č. 1, s. 22-24.
 • Prochazka M, Prochazkova J, Pilka R, Slavik L, Svehlova, Mechurova A, Simetka O, The significance of endothelial markers activation in the prediction of subsequent development of preeclampsia. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2009; Volume 7, Supplement 2
 • Šimetka O, Prochazka M, Zade SH, et al., Abortion induced by a foreign body with artificial perforation of the uterus, followed by sepsis, coma, necrosis of the uterus and hysterectomy. A case report. AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNAECOLOGY, Volume: 49, Issue: 3, Pages: 337-338
 • Šimetka, Ondřej, Císařský řez v primitivních podmínkách rozvojových zemí, Moderní gynekologie a porodnictví, ISSN časopisu: 1211-1058, Roč. 17, č. 1 (2008), s. 100-106
 • Hynek Hrankay, Ondřej Šimetka, Heterotopická gravidita po IVF s nálezem intersticiální gravidity po předchozí salpingektomii pro tubární graviditu = Heterotopic pregnancy after IVF with interstitial pregnancy after previous salpingectomy for Fallopian tube gravidity, Gynekolog, ISSN časopisu: 1210-1133, Roč. 17, č. 1 (2008), s. 16-17
 • Šimetka, Ondřej, , P. Brychtová, J. Procházková, M. Procházka, Laboratorní změny aktivace endotelu u syndromu HELLP = Changes of endothelium activation in HELLP syndrome , Gynekolog, ISSN časopisu: 1210-1133, Roč. 17, č. 2 (2008), s. 54-56
 • Šimetka, Ondřej, Neúspěšný domácí porod hydrocefalického plodu v poloze koncem pánevním a jeho následky = Failed home breech vaginal delivery of hydrocephalic fetus and it´s consequences, Česká gynekologie, ISSN časopisu: 1210-7832, Roč. 73, č. 4 (2008), s. 260-262
 • Šimetka O: Medikamentózní potrat v prvním trimestru - komentář, Gynekologie po promoci, 4, 2008, str. 26-28
 • O. Simetka, S. Huseyn-Zade, and J. Revilla: Completing abortion safely - how 'little' is needed to save lives, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, Volume 13, Issue S2 2008 , pages 22 - 46
 • Šimetka, Ondřej. Porodnické operace a jejich technika v primitivních podmínkách rozvojových zemí In Porodnické operace. Praha : Grada Publishing, 2007. s.351-370 ISBN 978-80-247-0881-2
 • Hand Book for Antenatal and Well Baby Clinic Staff - publikace MSF ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví Srí Lanky (manuál pro terénní porodní asistentky); spoluautor
 • Simetka O, Reilley B, Joseph M, Collie M, Leidinger.: Obstetrics during Civil War: Six Months on a Maternity Ward in Mallavi, Northern Sri Lanka, J.Medicine, Conflict and Survival, Vol.18, No.3 (2002), s.258-270, ISSN: 1362-3699
 • Šimetka O, Koliba P., Segeťa J., Bošota J.: Role zevního obratu ve vedení porodu plodu v poloze podélné kocem pánevním, Gynekolog, vol. 13, no. 5 (2004), s. 209-211, ISSN 1210-1133
 • Šimetka, Ondřej, Koliba, Peter, Petzel, Martin a kol. HRT u rizikových neonkogynekologických pacientek. , Praktická gynekologie, 2004, č. 5-S1 , s.17.
 • Petzel M., Koliba P., Šimetka O.: Hormonální substituční terapie u rizikových neonkogynekologických pacientek, Praktická gynekologie, číslo 4 (2005), str. 26 - 28, ISSN 1211-6645
 • Pětroš M., Šimetka O., Matura D., Čuřík R., Koliba P.: LIMB-BODY WALL COMPLEX: A CASE REPORT. Journal of Maternal - Fetal & Neonatal Medicine. Boca Raton: May 2006. Vol. 19; p. 127 (2 pages)
 • Šimetka O., Huseyn-Zada S., Revilla J.: HIGH INCIDENCE OF ABDOMINAL PREGNANCIES IN EAST TIMOR, Journal of Maternal - Fetal & Neonatal Medicine. Boca Raton: May 2006. Vol. 19
 • Pětroš M., Koliba P., Segeťa J., Šimetka O., Paučin J.: Naše zkušenosti s prevencí GBS - analýza klinického materiálu. Sborník abstrakt XIII. Kongresu SGPS 8.-10.6.2006, Trstená
 • Hrankay H., Koliba P., Matura D., Šimetka O., Szabová O.: Význam podávání antibiotik u předčasného porodu. Sborník abstrakt XIII. Kongresu SGPS 8.-10.6.2006, Trstená
 • Szabová O., Koliba P., Hrankay H., Pětroš M., Šimetka O.: Kortikoterapie u předčasného porodu - výhody a rizika. Sborník abstrakt XIII. Kongresu SGPS 8.-10.6.2006, Trstená
 • Wiedermannová, Hana, Česelská, Nikola, Podešvová, Hana a kol. Péče o novorozence GBS pozitivních matek In XV.Moravskoslezské pediatrické dny. Program a sborník abstrakt. Ostrava, 24. - 25. 11. 2006. s.6 ISBN 80-239-7439-4.
 • Petros M, Simetka O, Podesvova H.: LOW EFFECTIVITY OF PREVENTION PROCEDURES OF PERINATAL GROUP B STREPTOCCOCI INFECTION AT UNIVERSITY HOSPITAL IN CZECH REPUBLIC, 2nd Asian Pacific Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, Shanghai, China, November 8-11, 2007
 • Šimetka O., Huseyn-Zada S., Revilla J.: HIGH INCIDENCE OF ABDOMINAL PREGNANCIES IN EAST TIMOR, XX. European Congress of Perinatal Medicine, Kongresové centrum, Praha. 24.05. - 25.05.2006
 • Pětroš M., Šimetka O., Matura D., Čuřík R., Koliba P.: LIMB-BODY WALL COMPLEX: A CASE REPORT. XX. European Congress of Perinatal Medicine, Kongresové centrum, Praha. 24.05. - 25.05.2006
 • Pětroš, M., Koliba, P., Segeta, J., Šimetka, O.,Paučin,J.: NAŠE ZKUŠENOSTI S PREVENCÍ GBS - ANALÝZA KLINICKÉHO MATERIÁLU, , XIII. kongres SGPS SLS 8.-10.6.2006 Trstená
 • Szabová O., Koliba P., Hrankay H., Pětroš M., Šimetka O. : Kortikoterapie u předčasného porodu, výhody a rizika. XIII. kongres SGPS SLS, 8.-10.6.2006, Trstená
 • Hrankay H., Koliba P., Matura D., Šimetka O., Szabová O.: Význam podávání antibiotik u předčasného porodu. XIII. kongres SGPS SLS, 10.6.2006 Trstená
 • Šimetka O.: Možnosti užití Misoprostolu při řešení závažných peripartálních komplikací,Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, Brno, 9.-11.6.2006
 • Procházka M., Šimetka O.: Přínos fetální pulsní oxymetrie, Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, Brno, 9.-11.6.2006
 • Wiedermannová H., Česelská N., Podešvová H., Pětroš, M., Šimetka, O., Koliba, P.: Péče o novorozence GBS pozitivních matek,., XV. Moravskoslezské pediatrické dny 24.-25. 11. 2006, Ostrava
 • O.Šimetka, P. Koliba: Depotní formy hormonální antikoncepce - výhody a nevýhody, 7. konference o menopauze. Hradec Králové, 8. - 9. 9. 2005
 • Koliba, D. Lorencová, O.Šimetka, Z. Dančíková: Gonadální funkce a stárnutí, 7. konference o menopauze. Hradec Králové, 8. - 9. 9. 2005
 • Pětroš M., Šimetka O., Paučin J., Podešvová H., Efektivita prevence perinatálního onemocnění novorozenců streptokoky skupiny B ve Fakultní nemocnici Ostrava, XXIV. Celostátní konference Sekce perinatální medicíny České gynekologicko-porodnické ČLS JEP, Pardubice, 18.-20. dubna 2007
 • Petrová I., Šimetka O., Pětroš M., Analýza programu "Transfer in utero" v Moravskoslezském regionu v roce 2006, XXIV. Celostátní konference Sekce perinatální medicíny České gynekologicko-porodnické ČLS JEP, Pardubice, 18.-20. dubna 2007
 • Šimetka O., Sevinj Huseyn-Zade, Jane Revilla, Abdominální gravidita - vlastní zkušenosti z praxe na Východním Timoru, XXIV. Celostátní konference Sekce perinatální medicíny České gynekologicko-porodnické ČLS JEP, Pardubice, 18.-20. dubna 2007
 • Šimetka O., Pětroš M., Szabová O., Matura D., Analýza vícečetných těhotenství v perinatologickém centru Fakultní nemocnice v Ostravě, XXIV. Celostátní konference Sekce perinatální medicíny České gynekologicko-porodnické ČLS JEP, Pardubice, 18.-20. dubna 2007

Přednášky

Mezinárodní konference

 • Šimetka O, Michalec I, Matura D. et al., Analýza operačních vaginálních porodů v letech 2005-2008, XVI. Kongres Slovenskej gynekologicko-porodnickej spoločnosti SLS s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 21.-23.5.2009
 • O. Simetka, S. Huseyn-Zade, and J. Revilla: Completing abortion safely - how 'little' is needed to save lives: 10TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CONTRACEPTION, PRAGUE, CZECH REPUBLIC, APRIL 30 - MAY 3, 2008
 • Trombocytopenie v graviditě, J.Gumulec, O.Šimetka, D.Klodová, P.Kessler, M.Brejcha, M.Wróbel, M.Penka, P.Klement, XV. Slovensko-česká konference o hemostázea trombóze s mezinárodní účastí, Martin 2.-24.5.2008
 • Trombocytopenie v graviditě, J.Gumulec, O.Šimetka, D.Klodová, P.Kessler, M.Brejcha, M.Wróbel, M.Penka, P.Klement, XIV. Pařízkovy dny, Nový Jičín, 10-11.4.2008
 • J. Klát, L. Ševčík, O. Šimetka, P. Gráf, T. Waloschek, O. Kraft, , SENTINEL LYMPH NODE DETECTION IN PATIENTS WITH EARLY-STAGE VULVAR CANCER
 • IGCS 12th Biennial Meeting, 25-28 October 2008, Bangkok, Thailand
 • L. Ševčík, O. Šimetka, H. Podešvová, J. Klát, P. Gráf, Z. Jalůvková, T. Waloschek, O. Kraft, NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY AND CESAREAN SECTION FOLLOWED BY RADICAL SURGERY IN LOCALLY ADVANCED CERVICAL CANCER DURING PREGNANCY
 • IGCS 12th Biennial Meeting, 25-28 October 2008, Bangkok, Thailand

Celostátní konference

 • Ševčík L., Klát J., Šimetka O., Jalůvková Z.,Gráf P., Karcinom děložního hrdla v graviditě, Celostátní konference ČGPS a ČLS JEP, Brno 2009
 • Pětroš M., Kuldanová E., Matura D., Šimetka O., Dvouleté zkušenosti s neinvazivním managementem inkompatibility v krevních systémech matky a plodu., Celostátní konference ČGPS a ČLS JEP, Brno 2009
 • Procházková J., Procházka M., Slavík L., Úlehlová J., Pilka R., Měchurová A., Šimetka O Markery aktivace endotelu u rizikových těhotenství., Česko-slovenská konference o hemostáze a trombóze s mezinárodní účastí, 21. - 23. května 2009, Hradec Králové
 • Šimetka O., Vesiko-rekto-vaginální píštěle jako důsledek nedostupné porodnické péče v rozvojových zemích, XXVI. celostátní konference sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, 22.-24.4.2009, Ostrava
 • Šimetka O., Vakuumextrakce, XXVI. celostátní konference sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, 22.-24.4.2009, Ostrava
 • Šimetka O., Michalec I., Špaček R., Matura D., Vakuumextrakce - analýza výsledků metody ve FNO, XXVI. celostátní konference sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, 22.-24.4.2009, Ostrava
 • Šimetka O., Procházka M , Brychtová P., Procházková J., Úlehlová J., A. Měchurová, L. Slavík, Markery aktivace endotelu u pacientek se syndromem HELLP, XXVI. celostátní konference sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, 22.-24.4.2009, Ostrava
 • Michalec I., Šimetka O., Špaček R., Matura D., Pětroš M., Rozbor postpartálních hysterektomií ve FN Ostrava v letech 2004 - 2008, XXVI. celostátní konference sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, 22.-24.4.2009, Ostrava
 • Procházka M., Šimetka O., Procházková J., Úlehlová J., Měchurová A., Slavík L., Pilka R.,Význam markerů aktivace endotelu v predikci preeklampsie, XXVI. celostátní konference sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, 22.-24.4.2009, Ostrava
 • Michalec I., Beneš P., Ševčík L., Šimetka O., Andělová R., Ruptura děložního rohu, heterotopická nidace po IVF et ET - kazuistika, Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, Seminář porodních asistentek, Hradec Králové 6.-8. 6. 2008
 • Pětroš M., Matura D., Michalec I., Šimetka O., Kuldanová E., Neonatální outcome u aloimumizovaných těhotensví s PSV MCA nad 1,5 MoM, Celostátní konference ČGPS a ČLS JEP, Brno, 2009
 • J. Gumulec, O. Šimetka, D. Klodová: Diferenciální diagnostika trombocytopenie v porodnictví, Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, Seminář porodních asistentek, Hradec Králové 6.-8. 6. 2008
 • V. Procházka, O. Šimetka, J. Segeťa: Možnosti spolupráce porodníka a radiologa při řešení závažných porodnických komplikací - embolizace uterinních arterií, Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, Seminář porodních asistentek, Hradec Králové 6.-8. 6. 2008
 • Michalec, R. Andělová, L. Ševčík, O. Šimetka: Ruptura děložního rohu ? heterotopická nidace po IVF a ET, Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, Seminář porodních asistentek, Hradec Králové 6.-8. 6. 2008
 • Šimetka O, Michalec I., Matura D, Czudková K., Vakuumextraktor - porodníkův přítel, XXV. Celostátní konference sekce perinatální medicíny, 9-11.4.2008, Litoměřice
 • Matura D., Czudková K., Pětroš M., Šimetka O., Špaček R., Je skutečně nutno ukončit graviditu diabetičky do 40+0?, XXV. Celostátní konference sekce perinatální medicíny, 9-11.4.2008, Litoměřice
 • Šimetka O, Michalec I, HELLP! Help, please!, XXV. Celostátní konference sekce perinatální medicíny, 9-11.4.2008, Litoměřice
 • Šimetka O., Septický abort - tragický úděl žen v rozvojovém světě, XXV. Celostátní konference sekce perinatální medicíny, 9-11.4.2008, Litoměřice
 • Šimetka O, Malárie jako rizikový faktor nízké porodní hmotnosti, Šimetka O., 1. Celostátní konferenci Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP, Praha, 2008
 • O. Šimetka: Septický abort ? uděl žen v rozvojovém světě s nedostatečnou dostupností zdravotnické péče (kazuistika), Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, Seminář porodních asistentek, Hradec Králové 6.-8. 6. 2008
 • O. Šimetka, O. Szabová, K. Czudková, M. Pětroš, D. Matura: Analýza vícečetných těhotenství v Moravskoslezském regionu v roce 2006, Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, Seminář porodních asistentek, Hradec Králové 6.-8. 6. 2008