Nemocniční listy, duben 2010

Přinášíme Vám dubnové číslo Nemocničních listů  - měsíčníku Fakultní nemocnice Ostrava.

Nemocniční listy, duben 2010

Rovněž se můžete podívat na starší čísla Nemocničních listů.