Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Neurochirurgická klinika FNO a LF OU

Neurochirurgická klinika FNO patří mezi špičková pracoviště v České republice rozsahem i spektrem poskytované péče.Jedná se o vysoce specializované, velmi dobře personálně, přístrojově a materiálně vybavené pracoviště, jediné svého druhu v Moravskoslezském kraji schopné poskytovat komplexní pomoc pacientům vyžadujícím neurochirurgickou péči v oblasti cévní neurochirurgie,chirurgie páteře, dětské neurochirurgie, nádorových onemocnění centrální nervové soustavy, úrazů mozku, míchy, onemocnění periferních nervů, hydrocefalu a chirurgie bolesti. Je součástí Traumatologického centra, Onkologického centra a od 1.ledna 2011 rovněž Cerebrovaskulárního centra prvního stupně. Dlouhodobě jsou rozvíjeny miniinvazivní metody operací mozku a páteře, ke kterým patří zejména neuroendoskopie, v níž pořádá kurzy pro české i zahraniční lékaře a miniinvazivní operace degenerativních a úrazových onemocnění páteře.

Klinika se v dubnu roku 2002 stala Středoevropským školícím centrem ve spondylochirurgii.Uvedené jmenování je oceněním dlouholetých úspěchů na poli chirurgie páteře. V roce 2006 byla klinika akreditována jako postgraduální výukové pracoviště.

Od roku 2002 byla zřízena jako součást Neurochirurgické kliniky Spinální jednotka, která zajišťuje komplexní péči o pacienty s poraněním míchy z hlediska diagnostického, léčebného, rehabilitačního i reedukačního.

 

Neurochirurgická klinika je rovněž součástí Centra endoskopické chirurgie baze lební.

Jedná se o mezioborové centrum, ve kterém lékaři styčných oborů spolupracují na řešení onemocnění v oblasti spodiny lebeční a očnice.

Náplní centra je multidisciplinární léčba pacientů s nádory v oblasti nosu a vedlejších dutin nosních, očnice, hypofýzy a spodiny lebeční.

Nejčastěji prováděnými operacemi jsou operace hypofýzy transnazálním endoskopickým přístupem. Centrum patří mezi tři největší pracoviště v ČR a je co do počtu operací největším centrem na Moravě.

Lékaři participující na operacích jsou vyškoleni v nejlepších světových centrech (Pittsburgh, Bologna, Rochester).

 
 
 
Objednání k vyšetření 597 375 470

Přednosta

doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Tel: 597 375 401
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cmFkaW0ubGlwaW5hQGZuby5jeg%3D%3D

Vrchní sestra

Mgr. Karla Kočí, MBA

Tel: 597 375 422
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@a2FybGEua29jaUBmbm8uY3o%3D

Sekretariát

Tel: 597 375 402