Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Spektrum činností

Lékárna poskytuje v plném rozsahu specializovaný lékárenský servis jednotlivým klinikám, oddělením, odborným ambulancím a diagnosticko-léčebnému komplementu fakultní nemocnice. V rámci této činnosti Lékárna Fakultní nemocnice Ostrava zajišťuje:

 

 • nákup léčiv, farmaceutických surovin, diagnostik a cytotoxických látek od velkodistributorů a výrobců.

 • výdej léčivých přípravků na předpis, zdravotnické poukázky, prodej volně prodejných léčivých přípravků a potravinových doplňků, zdravotnických a rehabilitačních pomůcek.

 • výdej léčivých přípravků na žádanky klinik, oddělení a odborných ambulancí fakultní nemocnice a rovněž externí zdravotnická zařízení (nemocnice, ambulance popř. jiné lékárny).

 • individuálně připravované léčivé přípravky od jednoduchých forem až po náročnou přípravu sterilních lékových forem pro veřejnost a na žádanky a statim požadavky klinik a oddělení FNO.

 • přípravu zkoumadel, činidel a laboratorní diagnostik (včetně sterilních) dle požadavků laboratoří vyšetřovacího komplementu a klinik FNO a externích zdravotnických zařízení.

 • přípravu sterilních léčivých přípravků a parenterální výživu typu „all-in-one" dle požadavků klinik a oddělení FN.

 • enterální výživu a přípravu parenterální výživy pro domácí nutriční podporu.

 • přípravu cytotoxických látek včetně víkendového „ředění" pro potřeby FN a externích odběratelů.

 • objednávky alergenů, očkovacích látek a sér pro běžná sezónní očkování, ale rovněž preparáty pro klienty vyjíždějící do ciziny.

 • příjem, skladování a výdej studijních medikací pro potřeby klinických studií probíhajících ve FNO (farmaceuti). U náročnějších klinických hodnocení zajišťuje přípravu nebo finální úpravu studijních medikací (sterilní injekční a infuzní formy včetně parenterálních cytostatik.

 • spolupráci při tvorbě lékových pozitivních listů, vnitřních předpisů (SOP, SMJ), farmakoekonomiky a lékové politiky FN.

 • klinicko-farmaceutický servis pro vybrané kliniky FNO, pro ostatní pracoviště FNO konziliární a konzultační činnost z oblasti klinické farmacie. Účast na interních auditech s Odd. řízení kvality a spolupráce na interních předpisech FNO (Oddělení klinické farmacie)

 • Farmaceuti lékárny zajišťují 24hodinovou pohotovostní lékárenskou službu pro veřejnost široké spádové oblasti.

Dostupnost léčiv
a obecné dotazy
59 737 4176
59 737 4177

Vedoucí lékárník

Mgr. Petr Bašanda

Tel: 597 374 170
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cGV0ci5iYXNhbmRhQGZuby5jeg%3D%3D

Vedoucí farmaceutický asistent

Šárka Močidlanová

Tel: 597 374 177
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@c2Fya2EubW9jaWRsYW5vdmFAZm5vLmN6

Pohotovostní lékárna

Tel: 597 374 165

Provozní doba

Lékárna Poliklinika 2. patro:
Po – Pá 7:30 – 16:00 hod.


Výdejna lékárny Poliklinika přízemí:
Po – Pá 7:30 – 15:30 hod.


Pohotovostní lékárna v areálu FNO:
otevřeno NONSTOP