Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

O komplexním cerebrovaskulárním centru

Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) zajišťuje komplexní nepřetržitou vysoce specializovanou péči pro pacienty s cévními onemocněními mozku pro spádovou oblast celého Moravskoslezského kraje a přilehlých oblastí Zlínského kraje čítající více než 1,2 milionu obyvatel v oborech neurologie, neurochirurgie, cévní chirurgie, radiologie a zobrazovací metody, intervenční radiologie a neuroradiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, vnitřní lékařství a kardiologie. Spolupracuje tak se spádovými iktovými centry (IC) v regionu, které poskytují specializovanou péči pro cévní neurologické pacienty (IC Městské nemocnice Ostrava, IC Vítkovické nemocnice Ostrava, IC Karvinské hornické nemocnice, IC nemocnice Třinec Sosna a IC SZZ Krnov).

 

V roce 2018 prošlo centrum náročným procesem certifikace kvality péče pod záštitou Evropské organizace pro cévní mozkovou příhodu (European Stroke Organisation, ESO, https://eso-stroke.org) a stalo se tak prvním Komplexním cerebrovaskulárním centrem v České Republice a teprve čtvrtým centrem v Evropě, které naplnilo standardy kvality a rozsahu pro tento typ péče.

 

Email_Signatures_Centre

Více o certifikaci zde - https://eso-stroke.org/stroke-unit-stroke-centre-certification

 

Poskytovaná péče KCC je zajišťována a koordinována Neurologickou klinikou ve spolupráci s:
1. Radiodiagnostickým ústavem
2. Pracovištěm intervenční neuroradiologie a angiologie
3. Neurochirurgickou klinikou
4. Interní klinikou
5. Oddělením urgentního příjmu
6. Klinikou léčebné rehabilitace
7. Kardiovaskulárním oddělením
8. Oddělením klinické logopedie a dalšími specialisty.