Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Cévní mozková příhoda

Cévní mozková příhoda je 3. nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity v ČR. Včasná a cílená terapie výrazně zvyšuje naději pacienta na minimalizaci následků. Údaje o terapii a počtu ošetřených pacientů jsou sbírány a každoročně zveřejňovány v rámci tzv. indikátorů kvality iktové péče.

 

Indikátory kvality KCC FN Ostrava za rok 2019:

 

V roce 2019 bylo hospitalizováno ve FN Ostrava celkem 765 pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP)

 

Počet ischemických cévních mozkových příhod (iCMP)     584
Počet hemoragických (krvácivých) mozkových příhod      181
Počet pacientů s CMP hospitalizovaných na lůžkách JIP   597
Počet pacientů léčených systémovou trombolýzou             217 
Počet mechanických embolektomií - endovaskulárně léčených pacientů s iCMP   110

 

V rámci sekundární či primární prevence bylo provedeno celkem 162 výkonů na krčních a mozkových tepnách (karotická endarterektomie, perkutánní transluminální angioplastika s/bez zavedení stentu do přívodné mozkové tepny) a celkem 110 akutních neurochirurgických výkonů pro mozkovou výduť, disekci tepny, arteriovenozní malformaci či intervenci pro intracerebrální krvácení

 

Medián délky pobytu pacienta s CMP ve FN Ostrava činil v roce 2019 6 dní.

 

Odkazy videa o CMP:
Cévní mozková příhoda v pořadu TEP 24
http://www.fno.cz/neurologicka-klinika/porad-v-tep-24-ceske-televize-24-9-2011

Mozková mrtvice? Polovina pacientů dorazí do nemocnice pozdě, varuje neurolog
http://video.aktualne.cz/dvtv/mozkova-mrtvice-polovina-pacientu-dorazi-do-nemocnice-pozde