Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FNO a LF OU

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie zajišťuje základní, specializovanou i vysoce specializovanou péči pro Moravskoslezský region s cca 1,2 mil. obyvatel. Poskytuje konziliární služby pro stomatology i lékaře jiných odborností. Působí rovněž jako školicí centrum, akreditované Českou stomatologickou komorou pro postgraduální vzdělávání lékařů-stomatologů, podílí se na pregraduální praktické výuce studentů lékařských fakult a výuce v rámci Ostravské univerzity a Slezské univerzity v Opavě. V roce 2006 získalo akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání v oboru. Zaměstnanci kliniky se již tradičně aktivně účastní různých odborných setkání.

Pracoviště nabízí diagnostickou a léčebně-preventivní péči v celé šíři maxilofaciální a dentoalveolární chirurgie. V léčbě je zaměřeno především na chirurgické postupy.

V rámci ošetřování orofaciálních úrazů působí klinika jako součást regionálního traumacentra a zabývá se ošetřením všech poranění měkkých i tvrdých tkání, s využitím moderních osteosyntetických metod. Běžnou praxí je spolupráce se styčnými obory - oftalmology, plastickými chirurgy, otorinolaryngology a neurochirugy. Samozřejmostí je široká mezioborová kooperace v rámci celé FNO.

V oblasti onkologie je kladen důraz na komplexní protinádorovou terapii, klinika zajišťuje onkochirurgickou část léčby včetně rozsáhlých resekčních výkonů a úzce spolupracuje s onkologickou klinikou FNO.

Nemalou část pracovní náplně tvoří ošetření akutních stavů, tedy mimo úrazů především těžkých kolemčelistních zánětů, onemocnění slinných žláz, dále preprotetické zákroky včetně neoformací s využitím dermoepidermálních štěpů, ve spolupráci s ortodonty jsou prováděny chirurgické korekce čelistních anomálií. Velmi četné dentoalveolární zákroky jsou soustředěny zejména do ambulantní části pracoviště. Okrajově se klinika věnuje také dentální implantologii.

Seznam ambulancí Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Seznam ambulancí tohoto pracoviště
Klikněte pro více informací
Objednání k vyšetření 597 372 200

Přednosta

MUDr. Jiří Stránský, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 901
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@amlyaS5zdHJhbnNreUBmbm8uY3o%3D

Vrchní sestra

Bc. Věra Žídková

Tel: 597 375 902
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@dmVyYS56aWRrb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D

Sekretariát

Tel: 597 375 909