Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie

Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava zajišťuje superspecializovanou péči o pacienty s termickým úrazem (tepelným i chladovým) na všech úrovních diferencované péče a ve všech věkových kategoriích, včetně následné dispenzarizace a rekonstrukčních výkonů. Zajišťuje péči pro Moravskoslezský kraj, části Zlínského a Olomouckého kraje a dle potřeby i ostatní části republiky. Oddělení léčí také úrazy elektrickým proudem, poleptání, poúrazové kožní defekty, chronické kožní defekty (dekubity a bércové vředy vyžadující chirurgickou léčbu), alergickou exfoliativní dermatitidu (Lyellův syndrom a Stevens-Johnsův syndrom) a některé kožní tumory.

Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie se nachází na samostatném podlaží, nedochází tak ke křížení provozu s jinými pracovišti a snižuje se riziko přenosu nemocničních nákaz.

Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie je tvořeno přijímacím traktem, jednotkou intenzivní péče, 2 standardními lůžkovými jednotkami a operačním traktem.

Seznam ambulancí Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie

Seznam ambulancí tohoto pracoviště
Objednání k vyšetření 597 372 871

Primář

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Tel: 597 372 801
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@emRlbmthLmNya3Zlbmphc0Bmbm8uY3o%3D

Pověřena funkcí vrchní sestry

Ludmila Vidlářová

Tel: 597 372 805
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bHVkbWlsYS52aWRsYXJvdmFAZm5vLmN6

Sekretariát

Tel: 597 372 802