Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Vědecká práce

Klinická studie „Využití koncentrátu autologních krevních destiček a autologního trombinu v léčbě hlubokého popálení" – studie zahájena v roce 2009. Financování studie - z grantu Moravskoslezského kraje (Grant FNO-99-OVZ-09-024-Dot.). Cíl studie – objektivizace účinnosti autologních krevních destiček,tj.stimulace rychlosti hojení, zvýšení kvality hojení a snížení rizika vzniku hypertrofických jizev.
Studie je registrována v databázi ClinicalTrials.gov (Identifier : NCT01383187).
Hlavní řešitel : MUDr.Hana Klosová, Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie FN Ostrava, zástupce primáře pro výchovu a vědeckou činnost

Řešitelský tým :
MUDr.Jiří Štětinský, Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie FN Ostrava
MUDr.Václav Procházka PhD,MSc, Ústav radiodiagnostický FN Ostrava, náměstek ředitele pro vědu a výzkum FN Ostrava
RNDr.Kateřina Vítková, Útvar náměstka ředitele FNO pro vědu a výzkum
Prim. MUDr.Jana Dvořáčková PhD, Mgr. Hana Bielniková, Ústav patologie FN Ostrava
Klement G.L. MD, Pediatric Hematology Oncology, Floating Hospital for Children at Tufts Medical Center, Boston, MA, USA, Center of Cancer System Biology, St. Elizabeth Health Center, Boston, MA, USA, Tufts University School of Medicine, Boston, MA, USA
Doc.RNDr. Šalounová Dana, VŚB TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra matematických metod v ekonomice

 

Klinická studie „ Monitoring hloubky popálení pomocí laser-dopplerometrie LDPI – Laser Doppler Perfusion Imaging „. Cíl studie – objektivizace hloubky popálení a jejího vývoje v čase pro možnost časné indikace operačního řešení.
Hlavní řešitel : MUDr. Jiří Štětinský:
Spoluřešitel : MUDr.Hana Klosová
Kostní změny po popálení – sledování osteotropních hormonů, kostního metabolismu, denzitometrie. Prevence závažných změn, IGA MZ ČR 2001
Hlavní řešitel:
Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., Interní klinika FN Ostrava, Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie FN Ostrava

Odborní spolupracovníci řešitele :
J. Tymonová, M. Kadlčík, Z. Rožková, V. Bartoš, K. Šafarčík

 

Odezva akutní fáze u polytraumat a po popálení u mladších a starších, postižení kostí, patofyziologie a možnosti léčebného ovlivnění, IGA MZ ČR 2004
Hlavní řešitel:
Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., Interní klinika FN Ostrava, Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie FN Ostrava

Odborní spolupracovníci řešitele :
L. Pleva, A. Pohlídal, J. Tymonová, P. Prusenovský, M. Kadlčík, K. Šafarčík, V. Bartoš, D. Slabík, E. Piperová

 

Patofyziologie odezvy akutní fáze organismu na polytrauma a popálení, možnosti jejího farmakologického ovlivnění, GAČR 2005
Hlavní řešitel:
Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., Interní klinika FN Ostrava, Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie FN Ostrava

Odborní spolupracovníci řešitele :
L. Pleva, A. Pohlídal, J. Tymonová, P. Prusenovský, M. Kadlčík, K. Šafarčík, V. Bartoš, E. Piperová

 

Využití metody VAC ( Vacuum Assisted Closure ) k léčbě chronických kožních defektů, 2006
Řešitel:
MUDr. Zdenka Crkvenjaš, Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie FN Ostrava

Objednání k vyšetření 597 372 871

Primář

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Tel: 597 372 801
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@emRlbmthLmNya3Zlbmphc0Bmbm8uY3o%3D

Pověřena funkcí vrchní sestry

Ludmila Vidlářová

Tel: 597 372 805
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bHVkbWlsYS52aWRsYXJvdmFAZm5vLmN6

Sekretariát

Tel: 597 372 802