Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Klinika nukleární medicíny FNO a LF OU

Nukleární medicína je obor medicíny, který využívá otevřené radioaktivní zářiče k diagnostickým, léčebným a výzkumným účelům. V oblasti diagnostiky se buď radioaktivní preparáty podávají pacientovi - in vivo vyšetření, nebo vzorky pacientům odebrané se zpracovávají s využitím radioizotopových technik - in vitro vyšetření. Ve všech případech je negativní vliv ionizujícího záření jak na pacienty tak na personál minimalizován.

Klinika nukleární medicíny je technickým pracovištěm a jeho diagnostické i léčebné metody jsou odrazem rozvoje vědy a techniky, projevuje se moderním vybavením a tomu odpovídajícím kvalitním zaškolením pracovníků. Celá klinika je vybavena výpočetní technikou a propojena s nemocniční informační sítí.

Klinika nukleární medicíny je svým vybavením, počtem provedených výkonů i počtem pracovníků největším zařízením svého druhu v ČR. Z hlediska poskytované péče je komplexním pracovištěm (ambulance, lůžka, úsek přípravy radiofarmak, fyzikálně technický úsek) nabízejícím ostatním klinickým pracovištím široké spektrum vyšetřovacích i terapeutických metod ve shodě s vývojem u nás i ve světě.

Seznam ambulancí Klinika nukleární medicíny

Seznam ambulancí tohoto pracoviště
Klikněte pro více informací
Objednání k vyšetření
597 373 400 Scintigrafie
553 048 820 PET/CT

Přednosta

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA

Tel: 597 372 290
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@b3Rha2FyLmtyYWZ0QGZuby5jeg%3D%3D

Vrchní sestra

Mgr. Jana Golisová, Ph.D., MBA

Tel: 597 373 420
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@amFuYS5nb2xpc292YUBmbm8uY3o%3D