Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Publikační činnost

 • Gregorková, A., Sýkora, D., Janura, M.: Určení vztahu juvenilního valgózního halluxu a poruch osového orgánu. Sborník 2. mezinárodní konference Pohyb a zdraví, Olomouc (2001) str. 176-180.
 • Gregorková, A., Kafková, H, Macháčková, K.: Cévní mozková příhoda. Standard fyzioterapeutické péče doporučený UNIFY ČR. Verlag Dashöfr (2005).
 • Gregorková,A.: Feldenkraisova metoda v terapii poruch pohybového systému. Sestra. Roč.11, č.7-8.(2001)
 • Gregorková, A., Janura,M., Káňa, J.:Is juvenile hallux valgus a problem related only to feet? Movement and Health 4-th International Conference - Proceedings, Olomouc, (2005), p.50
 • Holáňová, R., Krhut, J., Muroňová, I.: Funkční vyšetření pánevního dna. Rehabilitace a fyzikální lékařství, roč. 14, č. 2 (2007) s.87-90
 • Holáňová, R., Muroňová, I., Krhut, J.: Fyzioterapie inkontinence. Sestra. Roč.15 Mimořádná příloha 7-8 Inkontinence (2005), s 13-14
 • Holáňová, R., Krhut, J., Muroňová, I.: Efekt fyzioterapie v léčbě močové inkontinence. Sestra, roč. 18, č. 1 (2008), s.41-42
 • Chmelová, I.: DMO z pohledu rehabilitačního lékaře, Sborník přednášek ze 7. Moravského semináře dětské neurologie, 2000, s. 35 – 44.
 • Chmelová, I.: Vývoj kojence z hlediska kinesiologie, Vox pediatriae, 2006 září; 7: 18-24
 • Chmelová, I.: Bobath koncept v léčbě dětí s dětskou mozkovou obrnou, sborník z IX. Novoměstských dnů
 • Chmelová, I., Robenková, J.: Naše krátkodobé zkušenosti s rehabilitací dětí po selektivní dorsální rhizotomii“, sborník z XI. Novoměstksých dnů
 • Chmelová, I.: Vývoj zdravého dítěte a jeho aplikace do léčby dítěte s DMO, sborník 2. konference České Bobath asociace: Funkční hodnocení a terapie pacientů s následky mozkových lézí v dospělém a dětském věku
 • Janura,M.,Gregorková,A.: Využití kontaktních plošin v kinezioterapeutické diagnostice. Sborník abstrakt slavnostní konference k 10. výročí založení ZSF OU, Ostrava (2003)
 • Janura, M., Svoboda, Z., Gregorková, A., Elfmark, M., Petrová, D.: Zatížení chodidla při chůzi osob s juvenilní formou hallux valgus. Medicina Sportiva Bohemica&Slovaca, vol. 16, No2 ( 2007)
 • Janura, M., Cabell, L., Svoboda, Z., Kozáková, J., Gregorková, A.: Kinematic analysis of gait in patients with juvenile hallux valgus deformity. Journal of Biomechanical Science and Engineering, Vol. 2., No. Suppl. 1 (2007)pS 36
 • Janura, M., Cabell, L., Svoboda, Z., Kozáková J., Gregorková, A.: Kinematic Analysis of Gait in Patients with Juvenile Hallux Valgus Deformity. Journal of Biomechanical Science and Engineering 3(3) (2008)pp 390-398.
 • Jelen, K., Kušová, S.: Pregnant Women: Moiré Contourgraph and it´s Semiautomatic and Automatic Evaluation. Neuroendocrinology Letters, Vol. 25, Nos 1 / 2, (2004) pp. 52-56.
 • Kraus, J. et al.: Dětská mozková obrna, Grada, Praha 2005; kapitola 17. Bobath koncept a DMO (Irina Chmelová), s. 207 - 218
 • Krhut, J., Holáňová, R., Muroňová, I.: Fyzioterapie v léčbě hyperaktivního měchýře. Rehabilitácia, Roč. 12, č. 3 (2005) s. 131-137
 • Krhut, J., Holáňová, R., Muroňová, I.: Současný pohled na fyzioterapii v léčbě močové inkontinence. Klinická urológia, č.1 (2005) s. 47-50
 • Krhut, J., Holáňová ,R., Muroňová, I., Gärtner, M.: Výsledky konzervativní nefarmakologické terapie u pacientek s močovou inkontinencí. Česká gynekologie, roč. 72, č.6 (2007)
 • Krhutová, Z.: Význam pohybové aktivity u starších nemocných. Sborník kongresu V. Gerontologické dny Ostrava s mezinárodní účastí. (2001) s.34-36,
 • Krhutová, Z.: Využití funkčního terapeutického přístupu u poranění krční páteře a míchy. Sborník I. Ostravské sympozium ošetřovatelství, OU ZSF (2001) s. 63-65
 • Krhutová, Z.: Diagnostika, prevence a pohybová intervence u osteoporóz. Diagnostika pohybového systému. Metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. Sborník V. mezinárodní konference v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesné výchovy. Olomouc ( 2002) s. 81.82
 • Krhutová, Z.: Hodnocení přínosu léčby postmenopauzální osteoporózy přípravkem Fosamax 70 mg 1x týdně. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N. J., U. S. A. (2004) OS-05-FSM-04-CZ-063-0.
 • Krhutová, Z. et al.: Cvičíme s Fosamaxem. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N. J., U. S. A. (2004) OS-05-FSM-04-CZ-063-Oa
 • Krhutová, Z.: Standard fyzioterapeutické péče doporučený UNIFY ČR pro metabolická onemocnění skeletu – osteoporóza (2005,,,) .Verlag Dashöfr
 • Krhutová Z., Novosad, P.: Rehabillitace – důležitá součást léčby osteoporózy. Medicína po promoci, suppl. 2 (2006) s. 46 – 49.
 • Krhutová Z: Vyhodnocení účinnosti programů sekundární prevence u osob s osteoporózou, Česká kinantropologie, 1(2006) s. 109 – 123.
 • Kušová, S., Jelen, K.: Změny axiálního systému gravidních. Diagnostika, terapie a prevence pohybem..UK, FTVS a Česká společnost pro biomechaniku, Praha ( 2001) ISBN 80-86317-15-3, s. 50-63
 • Kušová S.: Změny axiálního systému gravidních. Sborník příspěvků - Celouniverzitní vědecká studentská konference UK v Praze (2002), s.432-443
 • Kušová, S., Jelen, K.: Dynamics of selected parameters of the axial system of a woman during pregnancy and after delivery. Proceedings of international conference on Biomechanics of man 2002, Czech Society of Biomechanics, (2002) pp. 106-109.
 • Macháčková, K., Vyskotová, J., Opavský, J., Sochorová, H.: Diagnostika poruch senzomotorických funkcí ruky pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě. Rehabilitace a fyzikální lékařství, ročník 14, číslo 3( 2007)
 • Macháčková, K., Vyskotová, J., &Opavský,J.:Možnosti testování pacientů po ischemické cevní mozkovépříhodě s poruchami senzomotorických funkcí ruky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 71/104(supl), s.73(2007)
 • Macháčková, K., Vyskotová, J., Opavský,J. & Sochorová, H.: The impairments of sensimotor hand functions of the patients after stroke – the comparison of the results of the standard clinnical assessment and the assessment utilizing the standard tests (case study). Acta Gymnica Vol.37, No3 (2007) p.57-67
 • Staněk, J., Chmelová, I., Robenková, J.: Terapie BTX u diparetické formy DMO, abstrkta z XI Novoměstských dnů
 • Staněk, J., Chmelová,I.: Botulotoxin a spasticita u DMO, Sborník přednášek ze 7. Moravského semináře dětské neurologie, 2000, s. 45-51
 • Šupíková, A.: Fyzioterapie před operací vrozených vad hrudníku a po ní. Sestra Roč.11, č.9 (2001)s.16.
E-mail pro objednávání pacientů k RHB ambulance.reh@fno.cz
Informace 597 372 011 Po-Pá 7-15 hod.
Omluva z rehabilitačních procedur (záznamník) 553 048 732

Přednosta

doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA

Tel: 597 372 931
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@ZGFsaWJvci5wYXN0dWNoYUBmbm8uY3o%3D

Primář

MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA

Tel: 597 372 931
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@aXJpbmEuY2htZWxvdmFAZm5vLmN6

Vedoucí fyzioterapeut

Mgr. Zdeněk Guřan, MBAce

Tel: 597 372 936
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@emRlbmVrLmd1cmFuQGZuby5jeg%3D%3D

Sekretariát

Tel: 597 372 932