Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA

Vzdělání

 • 1978: Ukončení středoškolského studia maturitní zkouškou na gymnáziu v Ostravě
 • 1984: Ukončení studia všeobecného lékařství LF UP v Olomouci
 • 1988: Specializace v oboru pediatrie I. stupně
 • 1993: Specializace v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
 • 2008: Ukončení doktorandského studia Trnavské university

Profesní historie

 • 1984-1989: pediatr - sekundární lékař Dětského oddělení MNO
 • 1989-1991: sekundární lékař rehabilitačního oddělení MNO
 • 1991-1995: vedoucí lékař Dětského rehabilitačního stacionáře při MNO
 • 1995-2005: primářka Dětského rehabilitačního stacionáře při MNO
 • 2005: Přednostka KLR FNO

Odborné kursy

 • Kurs Neurodevelopment Treatment - Bobath koncept (Londýn, 1997)
 • Kurs sensorické integrace (Ostrava, 2006)
 • Kurs manuální terapie (IPVZ Praha, 1995)
 • Kurs akupunktury (IPVZ Praha, 1991)

Odborné stáže

 • Bobath centrum, Londýn
 • Centrum pro léčbu DMO v Remeši, Francie

Členství v odborných společnostech

 • British Association of Bobath Trained Therapists (BABTT) - členka
 • ČADBT (Česká asociace dětských Bobath terapeutů) – členka výboru

Občanská angažovanost

 • Předsedkyně správní a dozorčí rady nadace PATRIK DĚTEM

Ocenění

 • 2008: Cena asociace TRIGON „Křišťálový kamínek“ za mimořádné zásluhy a dlouhodobý přínos v oblasti péče o hendikepované občany