Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Klinika dětského lékařství FNO a LF OU

Klinika dětského lékařství je v regionu severní Moravy a Slezska pracovištěm, které garantuje vysoce odbornou a komplexní péči o dítě. Umožňuje to koncepce trvalého rozvoje jednotlivých specializací, které si udržují vysokou odbornou úroveň s nadregionální působností. Mezi specializace kliniky patří:

dětská a prenatální kardiologie, gastroenterologie, pneumologie, revmatologie, hematologie a hematoonkologie, endokrinologie, nefrologie, diabetologie, alergologie a imunologie.

Děti s ohrožením a selháním životních funkcí zajišťuje Oddělení pediatrické a resuscitační péče (OPRIP) s dialyzační jednotkou. Ta pečuje jednak o děti s akutním selháním ledvin, ale i s chronickým selháním před transplantací ledviny. Je jedním ze tří dětských dialyzačních pracovišť v ČR. Technické vybavení OPRIP i dialýzy je na nejvyšší současné úrovni.

Klinika dětského lékařství je součástí sítě univerzitních výukových center v České republice, Vyučuje studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity a probíhají na ní stáže lékařů zejména moravských nemocnic. Klinika je akreditovaná ke zkoušení atestací (kvalifikace) z dětského lékařství pro celou Českou republiku.

I když je prioritou kliniky péče o děti s akutním a chronickým zdravotním postižením, její lékaři plní také úlohy, které vyplývají z univerzitní příslušnosti s vědeckým zaměřením. Svědčí pro to skutečnost, že 6 lékařů kliniky skončilo doktorandské studium s titulem Ph.D.

Každý člen našeho kolektivu naplňuje ve vztahu k pacientům Chartu práv dítěte a Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách tak, aby pobyt dítěte v nemocnici byl pro dítě i jeho rodiče bez zbytečných stresujících faktorů.

Seznam ambulancí Klinika dětského lékařství

Seznam ambulancí tohoto pracoviště
Klikněte pro více informací
Objednání k vyšetření 597 373 500

Přednosta

doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.

Tel: 597 373 534
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@amFuLnBhdmxpY2VrQGZuby5jeg%3D%3D

Vrchní sestra

Bc. Katina Svěchovská

Tel: 597 373 567
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@a2F0aW5hLnN2ZWNob3Zza2FAZm5vLmN6

Zástupce přednosty pro vzdělávání

MUDr. Markéta Nowaková

Tel: 597 373 565
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bWFya2V0YS5ub3dha292YUBmbm8uY3o%3D

Sekretariát

Tel: 597 373 502

 

Banner
Banner