Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Ošetřovatelství

Vývoj moderní medicíny a vývoj v kardiologii, potvrzuje nutnost změnit chápání postavení sestry v péči o pacienta, posílit prestiž a postavení sestry ve společnosti. Ošetřovatelství v kardiologii je významný obor, který vyžaduje odborně vzdělané sestry. Tuto filozofii aktivně podporujeme a rozvíjíme na odborných setkáních, organizovaných Kardiovaskulárním oddělením FN Ostrava. Jedná se o Kongres kardiologických sester, který má již svoji tradici a považujeme jej za místo pro setkání na odborné úrovni, ale rovněž je významným pilířem pro budování mezioborových kontaktů, předávání informací a toto všechno jistě přispívá k budování a rozvoji úrovně nás, nelékařů – zdravotních sester.


Spolupráce s profesní skupinou
Nelékaři Kardiovaskulárního oddělení FNO jsou aktivně zapojeni do spolupráce s Českou kardiologickou společností, konkrétně s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí, která je významným partnerem pro všechny kardiologické sestry; napomáhá prosazovat oprávněné zájmy svých členů a profese mlékařů.


Odborné akce v ošetřovatelství
XI. Kongres Kardiologických sester, Ostrava, 5.- 6. 10. 2017
XI. Edukačně odborná konference Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS, 4. 11. 2017
Vzdělávání , věda a výzkum
Kardiovaskulární oddělení FNO podporuje vzdělávání nelékařských profesí v bakalářských, magisterských i doktorandských studijních programech. Sestry jsou zapojeny v klinických studiích vedenými lékaři v pozici ,,study nurse".
Contract for Live - ošetřovatelský projekt je zaměřen na edukační činnost u pacientů po infarktu myokardu. Výzkumný soubor je rozdělen na dvě části – prospektivní a retrospektivní. Prospektivní - intervenovaný soubor tvoří konsekutivně příchozí pacienti hospitalizovaní s infarktem myokardu. Retrospektivní – kontrolní soubor tvoří pacienti hospitalizovaní s akutním infarktem myokardu v předešlém roce. Výstupy projektu bude použit k rozšíření poskytované ošetřovatelské péče zaměřené na edukační činnost v rámci sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění.

 

Pracovní skupiny pro ošetřovatelskou edukaci pacientů
Pracovní skupina (PS) nelékařů pro edukační činnost ve FN Ostrava vytváří jednotnou odbornou platformu pro edukaci pacientů v rámci FNO, zastřešuje edukační týmy nelékařů.
PS vytváří jednotnou linii pro tvorbu edukačních materiálů pro specifické zaměření ošetřovatelství – edukaci napříč klinickými odbornosti.
Pracovní skupina pro edukaci KARDIOSTIMULACE +ICD
Pracovní skupina pro edukaci SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
Pracovní skupina pro edukaci ŽIVOTA PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU
Pracovní skupina pro edukaci HYPERTENZNÍ NEMOC

Přednosta

Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

Tel: 597 375 202
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@amFuLnZhY2xhdmlrQGZuby5jeg%3D%3D

Primář

MUDr. Marian Branny, Ph.D.

Tel: 597 374 024
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bWFyaWFuLmJyYW5ueUBmbm8uY3o%3D

Vrchní sestra

Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.

Tel: 597 374 137
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bHVkbWlsYS5rbGVtc292YUBmbm8uY3o%3D

Sekretariát

Tel: 597 374 024

Tel: 597 372 935