Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Thorakoskopická radiofrekvenční ablace síní jako léčba fibrilace síní

Ve dnech 19. a 20. května 2011 jsme na našem pracovišti provedli radiofrekvenční ablaci levé síně z thorakoskopického přístupu u tří pacientů s fibrilaci síní.

Fibrilace síní je nejčastější poruchou srdečního rytmu, která se projevuje nepravidelným pulsem a často o něco rychlejší srdeční akcí. Pacienti u fibrilace síní mohou pociťovat bušení srdce (palpitace), zvýšenou únavou, dušnost při námaze, někdy i svíravé bolesti na prsou (stenokardie).

Fibrilací síní trpí přibližně 5% populace a vyskytuje se u lidí spíše staršího věku. Vzhledem k prodlužování průměrné délky lidského života lze očekávat do budoucna i zvýšení výskytu tohoto onemocnění.

Způsobů léčby fibrilace síní je několik. První způsob je farmakologický a spočívá v podávání antiarytmik. Další možností je elektrická kardioverze, při které by mělo dojít silným elektrickým výbojem přes hrudní stěnu k přerušení arytmie a restauraci sinusového rytmu.

Nejradikálnějším způsobem léčby je ablace. Při ablaci se pomocí elektrického proudu určité frekvence (radiofrekvenční ablace) nebo působením chladu (teploty kolem –100 až –150, kryoablace) vytvářejí nevodivé jizvy ve stěně srdeční síně. Tyto léze lze provést katetrizačně cestou stehenní tepny nebo chirurgicky.

Na našem pracovišti jsme dosud prováděli kryoablace levé síně jako součást kombinovaných kardiochirurgických operací. Rozšířením spektra operací prováděných na našem pracovišti o metodu léčby fibrilace síní radiofrekvenční ablací z thorakoskopického přístupu se snažíme nabídnou pacientům, kteří se léčí s fibrilaci síní a nejsou indikováni ke kardiochirurgické operaci z jiného důvodu, miniinvazivní chirurgickou metodu, která je v léčbě fibrilace síní komplexní, radikální a účinná. Komplexnost a radikalita spočívá v rozsahu ablace zahrnující izolaci pravostranných a levostranných plicních žil, box-lézi (dvě spojovací linie pravých a levých plicních žil), mapování a cílená ablace vegetativních ganglií, trigonum-lézi, resekce Marshalova ligamenta, resekci ouška levé síně. Jde o účinnou metodu (dle studií ze zahraničních pracovišť se dosažení sinusového rytmu daří v 75-90% případů u pacientů s paroxysmální FiS), která stran operačních ran zatíží pacienta minimálně (tři krátké incize cca 15mm dlouhé na pravé a na levé straně hrudníku).

První operace jsem provedli ve spolupráci s lékařem Alaaddinem Yilmazem, M.D., z nemocnice St. Antonius Hospital, Holandsko. Jde o jednoho ze skupiny lékařů, kteří tuto metodu vypracovali a uvedli do praxe. Tento chirurg se dále specializuje na miniinvazivní přístupy kardiochirurgických operací. Náš kolektiv s ním navázal dobré kontakty a byli jsme přizváni na návštěvu na jeho pracoviště. Těšíme se na další spolupráci a věříme, že z nově nabytých zkušeností budou profitovat hlavně naši pacienti.

Objednání k vyšetření 597 372 276

Primář

doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 101
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cmFkaW0uYnJhdEBmbm8uY3o%3D

Vrchní sestra

Mgr. Petra Gombalová

Tel: 597 375 104
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cGV0cmEuZ29tYmFsb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D

Sekretariát

Tel: 597 375 102

Email: blanka.hlavacova@fno.cz