Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Lůžková část

Standardní oddělení

Staniční sestra:
Kateřina Kučerová


Kontakt:

597 375 106


Umístění:
Budova L
Lůžkový monoblok, 1. patro

Vyhledat na mapě

Standardní lůžkové oddělení kardiochirurgického centra má 21 lůžek. Odbornou lékařskou péči zde zajišťují erudovaní kardiologové ve spolupráci s chirurgy. Jsou zde přijímáni pacienti před kardiochirurgickou operací k bezprostřední předoperační přípravě. Po operaci jsou pacienti na toto oddělení překládáni z jednotky intermediální péče 3.- 4. pooperační den. Pacienti zde mají dle potřeby telemetricky monitorovánu elektrokardiografickou křivku, jsou prováděny kontrolní laboratorní odběry a echokardiografická vyšetření. Nedílnou součástí je chirurgická péče o operační rány a jejich pravidelné převazy. Pokračuje specifická rehabilitace po srdeční operaci. Po několika dnech jsou pacienti ze standardního oddělení propuštěni domů, případně předáni do péče rehabilitačního zařízení nebo lázní.Návštěvy jsou možné denně 15.00–17.00 hod.

 

JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE

Jednotka intenzivní péče I - pooperační

Vedoucí lékař:
MUDr. Jaroslav Jackanin

Staniční sestra:
Vladislava Jelenová

 

Kontakt:
597 372 645

 

Umístění: Budova L
Lůžkový monoblok 1. patro

Vyhledat na mapě

Pooperační jednotka intenzivní péče Kardiochirurgického centra je zaměřena na bezprostřední pooperační péči o všechny pacienty po kardiochirurgických operacích, případně na stabilizaci vitálních funkcí nemocných před akutními výkony. Pooperační stavy po kardiochirurgických výkonech vyžadují nejen intenzivní sledování, ale prakticky vždy dočasnou substituci některých základních životních funkcí. JIP I je vybavena jedním z nejmodernějších systémů monitorování, včetně neinvazivního a invazivního sledování hemodynamiky. Každé z 8 lůžek je dále vybaveno přístroji k zajištění umělé plicní ventilace (pokud je potřeba i dlouhodobé), automaty k podávání přesného množství nitrožilních léků, pomůckami pro prevenci proleženin, v součinnosti s Interní klinikou jsme schopni zajistit náhradu činnosti ledvin a pod. Takto jsme schopni řešit většinu život ohrožujících stavů.

Vzhledem k specifickým podmínkám práce na JIP I je zde možnost návštěv nemocných omezena, jednotlivé případy se řeší po aktuální domluvě s personálem JIP I a ošetřujícím lékařem.

 

Jednotka intenzivní péče II

Vedoucí lékař:
MUDr. Jan Holík

Staniční sestra:
Leona Pavlíčková

 

Kontakt:
597 375 107

 

Umístění: Budova L
Lůžkový monoblok, 1. patro

Vyhledat na mapě

Jednotka intenzivní péče II (též nazývaná jednotka intermediální péče) je specializována na péči o pacienty po kardiochirurgické operaci, kteří již nevyžadují intenzivní resuscitační péči poskytovanou na pooperační JIP I, ale stále potřebují intenzivní péči, tj. monitorování základních životních funkcí a intenzivní terapii. JIP II je určitým mezistupněm v pooperační péči směrem k standardnímu lůžkovému oddělení. Celkem 8 lůžek této intermediální jednotky je vybaveno nejmodernějším monitorovacím systémem a dalšími špičkovými přístroji pro diagnostiku a léčbu život ohrožujících stavů.

Návštěvy pacientů na JIP II jsou povoleny jednomu až dvěma rodinným příslušníkům (kromě dětí) každý den mezi 15. a 17. hodinou.

 

ECMO centrum

Více informací o ECMO centru naleznete zde: ECMO CENTRUM .

Zpět
Objednání k vyšetření 597 372 276

Primář

doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 101
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cmFkaW0uYnJhdEBmbm8uY3o%3D

Vrchní sestra

Mgr. Petra Gombalová

Tel: 597 375 104
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cGV0cmEuZ29tYmFsb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D

Sekretariát

Tel: 597 375 102

Email: blanka.hlavacova@fno.cz