Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Ambulantní část

Kardiochirurgická ambulance

Kontakt:
597 372 276


Umístění:
Budova B
Diagnostické centrum, 3.patro

Vyhledat na mapě
 

Ordinační doba:
po-pá: 7,00-15,00


Vedoucí lékař:

MUDr. Petr Berger

Personální obsazení:
MUDr. Martin Kolek
MUDr. Jiří Samlík
Andrea Otisková
Taťána Podškubková

Činnost ambulance:

  • indikace k srdeční operaci
  • konziliární činnost pro nemocnici a spádovou oblast
  • dispenzarizace nemocných po kardiochirurgických výkonech

Kardiochirurgická ambulance se zabývá diagnostikou chirurgicky léčitelných srdečních onemocnění a jejich indikacemi k srdeční operaci (event. k řešení metodami intervenční kardiologie při příhodném nálezu).

V ambulanci jsou dále sledováni pacienti po operaci srdce. Cílem je odhalit případné reziduální nálezy a navrhnout včasné adekvátní řešení.

Ambulance také nabízí odborné konzultace u uvedeného spektra nemocných.

K prvnímu vyšetření je nutné se předem objednat, nejlépe prostřednictvím ošetřujícího internisty nebo kardiologa.

 

Echokardiografické pracoviště

Kontakt:
597 375 109


Umístění:
Budova B
Diagnostické centrum, 3.patro

Vyhledat na mapě
 

Ordinační doba:
po-pá: 7,00-15,00


Personální obsazení:

MUDr. Beata Bortlíčková
MUDr. Martin Kolek
MUDr. Jiří Samlík
MUDr. Iva Procházková
Andrea Otisková
Taťána Podškubková

Echokardiografie (ECHO) patří mezi nejdůležitější vyšetřovací metody srdce. Jedná se o ultrazvukové neinvazivní vyšetření, tedy vyšetření nezatěžující nemocné, nenarušující celistvost kůže nebo sliznic, a proto kdykoli opakovatelné při změně klinického stavu nemocného. ECHO umožňuje posoudit funkci srdce jako celku i jeho jednotlivých oddílů, zhodnotit funkci srdečních chlopní a vyjádřit se k přítomnosti a závažnosti získaných a vrozených srdečních vad. Tyto informace jsou potřebné ke stanovení optimálního léčebného postupu u konkrétního pacienta.

Pracoviště se zabývá indikacemi ke kardiochirurgické operaci a echokardiografickou dispenzarizací nemocných po operaci získané nebo vrozené srdeční vady.

Kromě klasického transtorakálního echokardiografického vyšetření (transtorakální = přes stěnu hrudníku) provádíme i echokardiografii jícnovou a zátěžovou.

Jícnová echokardiografie je již specializované vyšetření pomocí sondy zaváděné do jícnu. Zobrazení srdečních struktur přes stěnu jícnu umožňuje získat nové nebo přesnější informace. Uplatňuje se v diagnostice chlopenních vad, vrozených srdečních vad, u zánětů srdečních chlopní, při vylučování přítomnosti krevních sraženin v srdečních oddílech a u transtorakálně špatně vyšetřitelných pacientů.

Zátěžová echokardiografie dovoluje neinvazivně diagnostikovat nedokrvení srdečního svalu u ischemické choroby srdeční a pomáhá při hodnocení závažnosti chlopenních vad.

Vyšetření pacienta s předpokladem chirurgického řešení srdečního onemocnění je možné po telefonickém objednání ošetřujícím internistou nebo kardiologem.

 

Echokardiografické pracoviště - lůžkové oddělení

Kontakt:
597 375 108


Umístění:
Budova L
Lůžkový monoblok, 1.patro

Vyhledat na mapě
 

Personální obsazení:
MUDr. Beata Bortlíčková
MUDr. Martin Kolek
MUDr. Jiří Samlík
Andrea Bůžková

Echokardiografické pracoviště na lůžkovém oddělení Kardiochirurgického centra provádí vyšetření především u hospitalizovaných nemocných - jednak před kardiochirurgickou operací k event. upřesnění nálezu, jednak po operaci za účelem ověření jejího efektu a k odhalení případných komplikací. Je poskytováno stejné spektrum vyšetřovacích metod, jako je uvedeno u ambulantní části pracoviště.

Zpět
Objednání k vyšetření 597 372 276

Primář

doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 101
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cmFkaW0uYnJhdEBmbm8uY3o%3D

Vrchní sestra

Mgr. Petra Gombalová

Tel: 597 375 104
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cGV0cmEuZ29tYmFsb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D

Sekretariát

Tel: 597 375 102

Email: blanka.hlavacova@fno.cz