Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ - 703 168 466
OČKOVÁNÍ - 704  682  540

Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Struktura pracoviště

Lůžková část

Naše lůžkové zázemí je společné pro celou kliniku a je určeno pacientům, u kterých péče vyžaduje pobyt v nemocnici. Jedná se zejména o těžce nemocné a geriatrické pacienty, u kterých je zvýšené riziko komplikací, nebo složitá příprava k výkonům. Disponujeme rovněž lůžky pro telemetrické snímání EKG pro pacienty se zvýšenou nestabilitou srdečního aparátu. Jedno a dvoulůžkové pokoje lze využít jako tzv. nadstandardní pokoje nebo jako izolace. Celkem máme 60 lůžek.

 

Oddělení interní a metabolické péče

Metabolická JIP

Pracoviště intenzivní medicíny, poskytující péči pacientům s život ohrožujícími komplikacemi interních chorob (cukrovka, krvácení do zažívacího traktu, intoxikace, choroby jater a ledvin, sepse… apod). Poskytujeme komplexní péči, včetně podpory a náhrady funkce selhávajících orgánů. Pracoviště je úzce spjato s Nutriční ambulancí a poskytuje rovněž péči pacientům se závažnými poruchami příjmu nebo zpracování potravy, kdy je vyžadována dlouhodobá nutriční péče v domácích podmínkách.

597 372 660

 

Centrum pro hypertenzi

Centrum pro hypertenzi zajišťuje komplexní péči o pacienty s obtížně léčitelnou a rezistentní hypertenzí a pacienty se sekundárními formami hypertenze. Pro kontakt s centrem využívejte email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@aHlwZXJ0ZW56ZUBmbm8uY3o%3D

597 372 781

 

Diabetologické centrum

Diabetologické centru se skládá ze dvou specializovaných diabetologických ambulancí, které zajišťují komplexní péči o pacienty s komplikovanou formou cukrovky. Jedná se o nestabilní pacienty, pacienty na inzulinové pumpě, s rozvinutými komplikacemi a/nebo o těhotné diabetičky. Ve dvou ambulancích je poskytována odborná diagnostická a léčebná péče, jejíž součástí je rovněž konzultační a edukační činnost.

59 737 2535, 59 737 3021

Součástí centra je podiatrická ambulance, která se specializuje na prevenci a léčbu pacientů se syndromem diabetické nohy. Poskytujeme komplexní služby v péči o pacienty, jak v riziku diabetické nohy, tak o pacienta s ránou. Ambulance spolupracuje s chirurgickou klinikou a cévní ambulancí. V rámci výzkumných projektů se zaměřujeme na rozvoj aplikované telemedicíny u diabetiků ve spolupráci s Národním dohledovým centrem. Ambulantní péče úzce spolupracuje s lůžkovou složku, standardním oddělením nebo metabolickou jednotku intenzivní péče.

597 373 019

 

Endokrinologická ambulance

Zajišťuje komplexní péči o pacienty s chorobami žláz s vnitřní sekrecí (endokrinologická ambulance) a osteoporózou, zejména s vysokým rizikem dalších komplikací či zvýšené náročnosti léčby. Je zde poskytována odborná diagnostická a léčebná péče, jejíž součástí je rovněž léčba specializovanými, tzv. centrovými léčivy.

 59 737 3234

 

Laboratoř funkční diagnostiky

Pracoviště vyšetřovacích metod zajišťuje diagnostické služby pro lůžkovou i ambulantní složku vnitřního lékařství ve FNO. Jedná se o funkční vyšetření respiračního (spirometrie, plicní difuze) a kardiovaskulárního aparátu (ergometrie, Holterovo monitorování krevního tlaku). Součástí laboratoře funkční diagnostiky je pracoviště sonografie, které zajišťuje ultrazvukové vyšetření břišních orgánů, včetně navigovaných punkcí a biopsií.

 597 372 714 - ergometrie

 597 372 726 - sonografie

 597 372 719 - spirometrie

 

Lipidové centrum

Součástí centra je lipidová ambulance, která poskytuje komplexní péči o komplikované formy tukového metabolismu a zařazuje vhodné pacienty k biologické léčbě. Pro kontakt s centrem využívejte email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bGlwaWR5QGZuby5jeg%3D%3D

 597 373 024

 

Nutriční ambulance

poskytuje poradenství a předpis výživy u komplikovaných pacientů s poruchou příjmu potravy. Jedná se o nemocné, u kterých je nutno přísun stravy zajistit náhradním způsobem, tedy sondou, perkutánní endoskopickou gastrostomií (PEG) nebo infuzní nitrožilní cestou.

  597 372 3024

 

Revmatologická ambulance

Revmatologická ambulance se specializuje především na diagnostiku a léčbu revmatických chorob, zejména pak na komplexní péči o těžké a komplikované formy. Tato ambulance zajišťuje indikaci a podávání biologické léčby u pacientů, kteří neodpovídají na klasickou antirevmatickou léčbu nebo ji netolerují. Součástí revmatologické ambulance je Osteologické centrum, které poskytuje péči pacientům s metabolickými onemocněními skeletu, zejména těžkou a manifestovanou osteoporózou, včetně podávání osteoformační terapie. Ambulance také pravidelně spolupracuje s ortopedickým oddělením na včasné indikaci nutných revmatochirurgických výkonů.
Tyto služby zahrnují rovněž oblast biologické léčby. Pracoviště formou pravidelných konzultací spolupracuje s ortopedickým oddělením s cílem správného načasování operační léčby, je-li nezbytná.

 59 737 2536

 

Všeobecné interní ambulance I., II., III.

poskytují péči zejména komplikovaným pacientům s mnohočetnými interními chorobami, často v návaznosti na ukončení hospitalizace na Interní klinice. Dále pak komplexní interní diagnostickou a léčebnou péči ve spádové oblasti Ostravy – Poruby se současným zajištěním předoperačních vyšetření.

 59 737 3289 - Všeobecná ambulance I.

 59 737 3231 - Všeobecná ambulance II.

 59 737 3024 - Všeobecná ambulance III.

 

Odběrové centrum

Odběrové centrum zajišťuje odběry biologického materiálu u ambulantních pacientů, starších 10 let, kteří přicházejí jak z nemocnice, tak z jiných ambulancí mimo ni. Odběry jsou prováděny současně na šesti speciálních odběrových křeslech s cílem minimalizace času stráveného v čekárně. Pracoviště rovněž disponuje vyčleněným zázemím pro provádění testu oGTT, který je časově náročnější, z toho důvodu je nutná rezervace předem na telefonním čísle 59 737 2540.

 593 732 540

 

Oddělení hemodialyzačně-transplantační

Transplantační JIP

poskytuje péči o akutní nebo kriticky nemocné pacienty s dominantním poškozením funkce ledvin. Současně poskytuje péči v oblasti transplantační medicíny.

V rámci transplantačního programu se personál podílí na přípravě pacientů k výkonu, pooperační péči a léčbě časných i pozdních komplikací v úzké návaznosti na nefrologickou transplantační ambulanci.

V rámci transplantačního programu se personál podílí na přípravě pacientů k výkonu, pooperační péči a léčbě časných i pozdních komplikací v úzké návaznosti na nefrologickou transplantační ambulanci.

593 732 665

 

Nefrologická ambulance a Nefrologická transplantační ambulance

zajišťují specializovanou péči pacientům s chorobami ledvin, zejména těch, kteří mají pokročilou poruchu funkce anebo vyžadují vysoce specializovanou péči. Ambulance se rovněž podílí na jejich zařazování do dialyzační péče v případě, že se poškození stává nezvratným. Jedná se o klasickou hemodialýzu nebo dialýzu peritoneální. Současně organizuje eventuelně zařazení do transplantačního programu.

Z hlediska transplantací poskytuje pracoviště rovněž konzultační činnost ostatním spádovým zařízením před zařazením jejich pacientů do čekací listiny k výkonu. Dále jsou zde dispenzarizováni pacienti již s transplantovaným orgánem.

 59 737 4520 - Nefrologická ambulance

 59 737 3024 - Nefrologická transplantační ambulance

 

Hemodialyzační stanice

(HDS) zajišťuje na dvanácti lůžcích náhradu funkce ledvin u pacientů s chronickým selháním tohoto orgánu. Péče je rovněž poskytována pacientům z jiných hemodialyzačních středisek během jejich hospitalizace ve FNO anebo v případě tak zvané rekreační hemodialýzy. .Pro kontakt s HDS využívejte email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@ZGlhbHl6YUBmbm8uY3o%3D

597 374 522, 597 374 515

 

Oddělení gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie

Centrum biologické léčby

je pracoviště, na kterém probíhají konzultace, zařazování a praktická aplikace biologické léčby v gastroenterologii. Pracoviště spolupracuje s ambulantní i lůžkovou částí z hlediska poskytování této specifické tzv. centrové terapie pro pacienty s komplikovanými nespecifickými střevními záněty.

597 373 232

 

Gastroenterologická ambulance

poskytuje odbornou konzultační, diagnostickou a léčebnou ambulantní péči pacientům s postižením zažívacího traktu. Lékaři jsou v rámci svých specializací zaměření na choroby trávicí trubice, jater, pankreatu a dalších oblastí v rámci tohoto širokého oboru. Pracoviště se rovněž stará o pacienty po transplantacích jater a v kooperaci s transplantačními centry v Brně a Praze realizuje zařazování potenciálních adeptů transplantace do čekací listiny.

 597 373 232

 

Endoskopické centrum

je pracoviště, kde je realizovaná praktická část endoskopických vyšetření zažívacího traktu s přidruženými výkony v rozsahu jejich provedení. Jedná se o vyšetření jícnu, žaludku dvanácterníku a části tenkého střeva a dále střeva tlustého s prováděnými polypektomiemi, mukózními resekcemi nebo dilatacemi a implantacemi stentů. Současně jsou zde prováděny výkony na traktu pankreatobiliárním s papilotomií, implantací stentů, drcením kamenů a podobně. Pracoviště dále provádí manometrická a pH-metrická vyšetření. Dále disponujeme možností endosonografického vyšetření s navigovanými biopsiemi a v rámci endoskopického programu rovněž provádíme PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie). Pracoviště poskytuje pro akutní stavy 24 hodinovou pohotovost. Pro kontakt s pracovištěm využívejte email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@Z2FzdHJvZW50ZXJvbG9naWVAZm5vLmN6

 597 374 191

 

Oddělení kardiovaskulární

Oddělení Kardiovaskulární je zaměřeno na

  • diagnostiku a léčbu ischemické choroby srdeční (chronických i akutních forem),
  • vyšetření dalších srdečních onemocnění (např. kardiomyopatie)
  • vyšetření vrozených i získaných srdečních vad
  • diagnostika a léčba srdečních arytmií (fibrilace síní, maligní arytmie)
  • implantace aortální chlopně (TAVI)
  • implantace kardiostimulátorů, implantabilních defibrilátorů

Oddělení Kardiovaskulární

 

Naším cílem je stálé zlepšování podmínek vyšetření pro naše pacienty. Jsme přesvědčeni, že Vám, našim klientům, můžeme nabídnout špičkovou péči při srdečně-cévních onemocněních.

Ambulance

Interní a kardiologická klinika
a COVID 19

Přednosta

Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

Tel: 597 375 202
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@amFuLnZhY2xhdmlrQGZuby5jeiA%3D

Zástupce přednosty kliniky pro léčebnou péči

MUDr. Bořek Lačňák

Tel: 597 375 253
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@Ym9yZWsubGFjbmFrQGZuby5jeg%3D%3D

Zástupce přednosty kliniky pro pedagogickou činnost

MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.

Tel: 597 374 510
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@aXZvLnZhbGtvdnNreUBmbm8uY3o%3D

Zástupce přednosty kliniky pro výchovu a vědeckou činnost

MUDr. Zdeněk Lys

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@emRlbmVrLmx5c0Bmbm8uY3o%3D

Primář oddělení interní a metabolické péče

MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 203
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@dmxhZGltaXIuaHJhYm92c2t5QGZuby5jeiA%3D

Primář oddělení hemodialyzačně-transplatační

MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.

Tel: 597 374 510
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@aXZvLnZhbGtvdnNreUBmbm8uY3o%3D

Primář gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie

MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.

Tel: 597 374 192
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@cGF2ZWwuc3ZvYm9kYUBmbm8uY3o%3D

Primář oddělení kardiovaskulárního

MUDr. Marian Branny, Ph.D.

Tel: 597 374 024
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@bWFyaWFuLmJyYW5ueUBmbm8uY3o%3D

Vrchní sestra

Mgr. Bohdana Břegová, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 204
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript@@Ym9oZGFuYS5icmVnb3ZhQGZuby5jeg%3D%3D

Sekretariát

Tel: 597 375 202

katarina.krahulikova@fno.cz

Tel: 597 372 430

hana.baudisova@fno.cz