Contact

Working Hours

Location

Position

Switchboard +420 597 371 111

switchboard
+420 597  371  111
+420 738  141  111
CZE ENG

MUDr. Jaromír Gumulec

Přehled dosavadní praxe

 • 2003-dosud: LF, Masarykova univerzita, Brno, školitel. Prof. MUDr. M.Penka, CSc., doktoranské studium (PhD)
 • 1995: Specializační atestaci z oboru hematologie a transfuziologie
 • 1990: Atestace 1. stupně v oboru Vnitřní lékařství
 • 1982-1988: Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Pracovní zkušenosti

 • 2007: Přednosta Ústavu klinické hematologie FN Ostrava
 • 1996-2007: Primář Oddělení klinické hematologie Onkologického centra J.G. Mendela v Novém Jičíně
 • 1989-1995: Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín, sekundární lékař na Interním oddělení a Hematologicko transfuzním oddělení

Jiné aktivity

 • 2003-dosud: Člen výboru Spolku pro trombózu a hemosotázu ČS a sekce pro trombózu a hemostázu ČHS ČLS JEP
 • 2002-dosud: Člen výboru České myelomové společnosti

Pedagogická činnost

 • 2002-dosud: Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, výuka hematologie

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let

 • Gumulec J, Radina M, Kučerová M, Penka M, Donociková B, Ryšková J: Možnosti diagnostiky a diferenciální diagnostiky anémie z nedostatku železa. Transfuze dnes 7 2001;4:127-132
 • Gumulec J, Penka M, Ryšková B el al. Tromboebolická nemoc v onkologii I: Etiopatogeneze nemoci a depistáž rizikových pacientů. Kardiol Rev 2003; 1:21-27
 • Gumulec J, Penka M, Ryšková B el al. Tromboebolická nemoc v onkologii II: Profylaxe, diagnostika a terapie. Kardiol Rev 2003; 2: 81 - 87
 • Gumulec J, Penka M, Richterová R a spol. Glykoproteiny destičkové membrány z hlediska jejich genetických změn. Vnitř Lék 2005; 51(7&8):833-39
 • Gumulec J, Penka M, Richterová R a spol. Glykoprotein Ia/IIa destičkové membrány z hlediska jeho genetických změn. Vnitř Lék 2005; 51(7&8):840-44
 • Gumulec J, Penka M, Richterová R a spol. Glykoprotein IIb/IIIa destičkové membrány z hlediska jeho genetických změn. Vnitř Lék 2005; 51(7&8):845-53
 • Gumulec J, Penka M, Bezděk R et al. Prevence žilní tromboembolické nemoci: obecně platná pravidla. Vnitř. Lék 2006; 52(S1)
 • Gumulec J, Penka M, Bezděk R et al. Prevence žilní tromboembolické nemoci v chirurgii, v laparoskopické chirurgii, v cévní chirurgii a v urologii. Vnitř. Lék 2006; 52(S1)
 • Gumulec J, Kessler P, Penka M et al. Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem. Vnitř. Lék 2006; 52(S1)
 • Gumulec J, Penka M., Gocal R et al. Polymorfismus destičkových glykoproteinůGPIac807T a GPIIIaPlA1/PlA2 a antiagregační terapie. KF 2006; 4(1):22-26
 • Indrak K, Herman M, Dusek J, Duskova M, Gumulec J, Slezak P, Hubacek J, Faber E, Wiedermann B. Kongenitalní dyserythropoietická anemie typ II komplikovaná extramedulární hematopoezou v zadním mediastinu. Vnitr Lek. 1995 Oct;41(10):704-9.
 • Vlasin M, Rak J, Weitz JI, Peng L, Gumulec J, Johnston M, Klement P. Heparin compromises streptokinase-induced arterial patency in rabbits. Thromb Res. 2005;115(5):427-34
 • Králová S, Klodová D, Gumulec J, Novotný J, Klaricová K, Wróbel M, Brejcha M, Šumná E., Heparinem indikovaná trombocytopenie. Vnitr Lek. 2006 Mar;52 Suppl 1:98-106
 • Malý J, Dulíček P, Penka M, Malý R, Gumulec J. Prevence žilního tromboembolismu ve vnitřním lékařství a v neurologii. Vnitr Lek. 2006 Mar;52 Suppl 1:63-7
 • Penka M, Bulíková A, Gumulec J, Matýšková M, Smejkal P, Kissová J, Šlechtová M, Chlupová G. Příprava pacientů s dlouhodobou antikoagulační léčbou kumariny před chirurgickými zákroky. Vnitr Lek. 2006 Mar;52 Suppl 1:35-40
 • Ščudla V, Bačovský J, Indrák K, Koďousková V, Vytrasová M, Faber E, Papajik T, Vavrdová V, Adam Z, Hájek R, Farbiaková V, Srovnalik K, Novosadová L, Vranová M,Mičaníková M, Šumná E, Kuča B, Šlézar J, Heincová V, Gumulec J, Živná J, Schlemmer P, Lautnerová E, Lasota Z, Kubečková M, Krajsová I, Růžička M, Číhal K, Martinek A, Černošek B, Doubravský J, Papajik J, Prodělal P. Výsledky terapie a změny prognózy u pacientů s mnohočetným myelomem ve střední a severní Evropě v posledních 40 letech. Vnitr Lek. 2002 Aug;48(8):707-17
 • Adam Z, Pour L, Svobodnik A, Scudla V, Salajka F, Vytrasova M, Bacovsky J, Schutzova M, Koza V, Sumna E, Frankova H, Lehanka F, Gumulec J, Stavarova Y, Cahova S, Vranova M, Dostalova V, Kessler P, Walterova L, Meluzinova I, Seifertova N, Slama O, Buchler T, Krejci M, Bencikova V, Nykodymova V, Dusek L, Hajek R; Czech Myeloma Group. Kvalita života a tolerance udržovací terapie u pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitr Lek. 2002 Mar;48(3):216-29
 • Krejci M, Hajek R, Scudla V, Bacovsky J, Indrak K, Faber E, Koza V, Schutzova M, Kuca B, Sumna E, Frankova H, Lehanka F, Gumulec J, Stavarova Y, Rezek Z, Praskac P, Cahova S, Vranova M, Veprek K, Januska J, Kessler P, Pozdenova V, Walterova L, Stefanek I, Hausdorf P, Meluzinova I, Novosadova L, Lenickova S, Dusek L, Syobodnik A, Kralova E, Adam Z, Mayer J, Vorlicek J. Autologní transplantace periferních krvetvorných buněk a následná udržovací léčba interferonem alfa nebo interferonem alfa a dexametazonem u pacientů s mnohočetným myelomem: výsledky 4W randomizované klinické studie České myelinové skupiny. Vnitr Lek. 2001 Sep;47 Suppl 1:40-7
 • Adam Z, Krejci M, Bacovsky J, Hejlova N, Kuca B, Svojgrova M, Frankova H, Gumulec J, Janca J, Veprek K, Januska B, Lehanka F, Rezek Z, Praskac P, Cahova S, Vranova M, Papajik T, Kralova E, Novotna J, Scudla V, Koza V, Drbal J, Faber E, Mareschova I, Hajek R, et al. Léčba mnohočetného myelomu vysoce dávkovanou chemoterapií a transplantací autologních krvetvorných buněk a následná udržovací terapie interferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b a dexametazonem. Prezentace výsledků běžící studie 4W České myelinové skupiny. Vnitr Lek. 1998 Jul;44(7):400-8
 • Herman M, Rocek V, Rehulka M, Indrak K, Gumulec J, Dusek J. Oboustranné asymptomatické masy zadního mediastina. Nitrohrudní extramedulární hematopoeza. Radiologe. 1995 Apr;35(4):297-9
 • V.Procházka, J.Gumulec, J.Chmelová, P.Klement, G.L.Klement, T.Jonszta, D.Czerný, J.Krajča. Autologous Bone Marrow Stem Cell Transplantation in Patients with End-Stage Chronical Critical Limb Ischemia and Dabetic Foot. Vnitř Lék 2009; 55(3) 173-178
 • M.Šír, V.Procházka, J.Gumulec, L.Pleva. Naše první zkušenosti s transplantací autologních kmenových buněk kostní dřeně v léčbě pakloubů, opožděného hojení zlomenin a defektních zlomenin dlouhých kostí. Vnitř Lék 2009; 55(3) 187-189
 • J.Gumulec, M.Zanger, V.Procházka, R.Urbanec, P.Klement. Prevence žilního tromboembolizmu v chirurgii, laparoskopické chirurgii, urologii. Vnitř Lék 2009; 55(3): 196-203
 • J.Gumulec, R.Brát, M.Kolek, B.Chrástecký, M.Kořístka, Z.Čermáková, L.Nováčková, L.Šáchová, K.Chasáková, A.Ranochová, M.Ryzí, P.Návratová, J.Zuchnická, C.Bodzásová, H.Plonková, P.Slezák. Péče o pacienty s nemocí chladových protilátek, kryoglobulinemií a kryofibrinogenemií před kardiochirurgickými zákroky. Vnitř Lék 2009; 55(3): 236-241
 • M.Brejcha, J.Gumulec, M.Penka, M.Wróbel, E.Bogodzová. Příprava pacientů s antikoagulační léčbou k invazivním zákrokům. Vnitř Lék 2009; 55(3): 272-275
 • J.Gumulec, P.Kessler, V.Procházka, M.Brejcha, M.Penka, M.Zanger, E.Machytka, P.Klement. Krvácivé komplikace antikoagulační léčby. Vnitř Lék 2009; 55(3):277-289
 • L.Šáchová, A.Urgasová, J.Gumulec. Laboratorní postup při nálezu trombocytopenie. Vnitř Lék 2009; 55(3): 290-294